Społeczny Rzecznik Etniczności Śląskiej Drukuj

 

Społeczny Rzecznik Etniczności Śląskiej

 

Na VIII Marsz Autonomii, w którym uczestniczyli nie tylko członkowie Ruchu Autonomii Śląska ale także innych stowarzyszeń skupionych w Radzie Górnośląskiej w tym i Związku Górnośląskiego. Na Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach przed pomnikiem Wojciecha Korfantego ogłoszono fakt zebrania 124 tys. podpisów pod projektem obywatelskim nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Nasz członek koła Bronisław Wątroba jest pomysłodawcą powołania w instytucjach samorządowych Społecznego Rzecznika Etniczności Śląskiej.

 

Treść w znaczniku więcej


 

 

Społeczny Rzecznik Etniczności Śląskiej

 

Sprawa śląskiej etniczności mieszkańców naszego regionu w ostatnich czasach znajduje szczególny wydźwięk. Spisy GUS z roku 2002 i 2011 wskazują wyraźny trend. Są dowodem na to, że jednak Ślązacy nie dali się zglajchszaltować, pomimo nacisków władz państwowych, najpierw niemieckich, a później polskich. Szczegółowa analiza spisu GUS z 2011 roku ujawniła, iż w naszym mieście praktycznie 1/3 mieszkańców trwa w swej śląskości, choć nie było to łatwe. Dzisiaj co prawda swoją etniczność możemy już publicznie deklarować, jednakże w Polsce nie jest prawnie uznawana, choć już w sąsiednich Czechach wygląda to nieco inaczej.

Państwo polskie zapewne jeszcze dość długo zwlekać będzie ze stosownymi uregulowaniami prawnymi, więc ogromna rola i odpowiedzialność siłą rzeczy spada na samorządy, zwłaszcza te gdzie śląskość jest widoczna, jak właśnie w Rudzie Śląskiej. W takich miastach, gminach, warto więc powołać Społecznego Rzecznika Etniczności Śląskiej. Powinna to być osoba znająca dobrze nasz etnolekt, posługująca się nim swobodnie werbalnie i pisemnie, świadoma naszej etniczności kulturowej, a przy tym starająca się ją nie tylko zachować, lecz wręcz świadomie rozwijać.

Zadania przed którymi taka osoba stanie wydają się być przeogromne. Warto choć część z nich wymienić:

1. Ewidencjonowanie wszelkich poczynań w miejskim szkolnictwie nastawionych na rozwój etniczności i edukacji regionalnej. Wspieranie tychże poczynań, koordynowanie, upowszechnianie i popularyzowanie.

2. Ewidencjonowanie wszelkich poczynań w miejskich instytucjach kultury, koordynowanie, upowszechnianie, popularyzowanie – tak wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych

3. Stymulowanie na gruncie miejskim rozwoju specyficznie śląskiej literatury i sztuki.

4. Współpraca w zakresie rozwoju etniczności śląskiej z innymi instytucjami i samorządami w regionie.

5. Wsparcie promocyjne, organizacyjne, starania o mecenat w zakresie prezentacji tych zjawisk poza Rudą Śląską, jak też regionem.

Oczywiście, zakres działań może być nawet szerszy, choć już te wymienione dobitnie świadczą , iż same społeczne zaangażowanie nie będzie efektywne. W praktyce więc za funkcją społeczną winno iść zaangażowanie urzędnicze w postaci biura obsługiwanego przez dwóch etatowych pracowników magistrackich. Jestem przekonany, iż dzięki takim uregulowaniom w naszym mieście etniczność śląska będzie miała szanse nie tylko przetrwać, lecz wręcz się rozwinąć. Miasto Ruda Śląska tym samym miałoby realne szanse stać się wzorcem dla innych samorządów górnośląskich w tym zakresie.