Nagroda Korfantego 2012 Drukuj
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
sobota, 21 kwietnia 2012 20:25

W przepięknej willi Fitznera w Siemianowicach  Śląskich odbyła się w dniu 19 kwietnia XX edycja Nagród im Wojciech Korfantego. Laureatami zostali Zespół Pieśni i Tańca "Równica", Fundacja Rodzin Górniczych, ks. January Liberski a pośmiertnie nagrodę przyznano Józefowi Kocurkowi.

Nasze koło  wnioskowało o przyznanie nagrody dla ks.Januarego Liberskiego. Laudacje podczas uroczystości wygłosiła Weronika Szołtysek -vice prezes koła.W imieniu ks Januarego Liberskiego nagrodę odebrał jego bratanek.

 

 

Treść laudacji:

Ks. January Liberski urodził się 25 sierpnia 1934 roku w Lublińcu. Po zdaniu matury wstąpił do Seminarium Duchownego w Krakowie,gdzie miał przyjemność być studentem ks. Karola Wojtyły. Święcenia kapłańskie przyjął w Panewnikach z rok bp Herberta Bednorza.Po święceniach kapłańskich rozpoczął posługę jako wikary w parafii w Knurowie, potem w Halembie i Bielsku Białej.

Ks. January jest pierwszym polskim fideidonistą, który jako kapłan diecezjalny odpowiedział na apel zwarty w encyklice Piusa XII„ Fideli donum” „ Dar wiary” i po trzech latach przygotowań wyjechał na misje do Zambii a później do Zimbabwe. W Zambii pracował jako duszpasterz pomocniczy, znając język angielski i ucząc się języka tamtejszego szczepu. Dwadzieścia lat był kapelanem szpitalnym. Budował szpitale, kościoły, probostwa, szkoły , zajmował się sprawami administracyjnymi ale przede wszystkim prowadził działalność duszpasterską.

Przez cały czas posługiwania był wzorem codziennej pracowitości i gorliwej pomocy potrzebującym będąc przykładem etosu Polaka i Ślązaka. Sprowadzone na misje przez ks. Januarego , ruchome stajenki dawały przykład śląskiej myśli technicznej. Pobytu w Afryce to czas promowania przez księdza polskiej kultury muzycznej, technicznej ale i medycznej. Okres pobytu na misjach to przykład żywego kontaktu z członkami naszej Polonii. Ksiądz Liberski jest człowiekiem niezwykłej radości, promieniejący serdecznością, ujmujący prostotą.

Link do galerii zdjęć

 

Poprawiony: wtorek, 24 kwietnia 2012 19:13