Związek Górnośląski w Halembie 2009r Drukuj
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
niedziela, 14 lutego 2010 14:55

Rok 2009 był dla Związku Górnośląskiego wyjątkowy z uwagi na jubileusz 20-lecia powstania jako stowarzyszenie. Piekary Śląskie były miejscem IV Nadzwyczajnego Kongresu Programowego ,który wypracował program i wizję rozwoju Związku w perspektywie najbliższych lat. Podjęto się wydania Księgi Pamiątkowej z okazji 20-lecia Związku Górnośląskiego, która niebawem będzie dostępna dla czytelników. Główne uroczystości odbyły się 21 czerwca w Piekarach Śląskich w ramach corocznej pielgrzymki Związku Górnośląskiego. Jubileuszowy rok zakończyła uroczysta msza święta dnia 12 grudnia z udziałem Arcybiskupa Damiana Zimonia w kościele św. św. Apostołów Piotra i Pawła oraz wspólny opłatek uczestników uroczystości.

Należy przypomnieć o fakcie iż członek naszego Związku prof. Jerzy Buzek został wybrany Pierwszym Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego.

Związek był jednym z współorganizatorów Roku Wojciech Korfantego ,który obchodzony był w 2009r wyniku uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 lipca 2008r. Główne uroczystości odbyły się w dniach 15 sierpnia w Warszawie, 17 i 20 sierpnia w Katowicach, a 22 na Placu Sejmu Śląskiego zorganizowano widowisko multimedialne-Wojciechowi Korfantemu „Rapsod Śląski”.

W urzędzie Miasta Ruda Śląska 3 kwietnia br. nastąpiło podpisanie aktu notarialnego w sprawie przekazania na rzecz Miasta Ruda Śląska w formie darowizny przez Górniczą Spółdzielnie Mieszkaniową „Nasz Dom”budynku Młodzieżowego Klubu Górniczego przy ul.1 Maja 32. Nasze paroletnie starania o takie rozwiązanie problemu M KG okazało się skuteczne. Należy podziękować władzom Spółdzielni i członkom,.którzy w formie uchwały walnego Zgromadzenia podjęli tak korzystne dla mieszkańców rozwiązanie,zrezygnowali z swojej własności dla dobra wspólnego.

W maju br. przeprowadzono konsultacje społeczne na temat koncepcji funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury w Halembie, które wywołały spore zainteresowanie mieszkańców Halemby. Tak „To był koncert życzeń”,pod tym określeniem kryje się troska o życzcie kulturalne młodego pokolenia Halembian.

Obecnie decyzją władz miasta remontem i przyszłą działalnością byłego MKG zajmuje się dyr. Biblioteki Miejskiej Pan Krystian Gałuszka,którego w grudniu zaprosiliśmy na spotka .Przedstawił wizję funkcjonowanie Młodzieżowego Klubu Górniczego po remoncie. Na parterze budynku przewidziana jest działalność gastronomiczna(funkcjonująca na zasadzie kateringu) i pomieszczenia WC. Biblioteka na I piętrze i zajmie ¾ powierzchni całego piętra. Przestrzeń otwarta regały po bokach a w środkowej części regały ruchome aby można uzyskać większą powierzchnie w razie potrzeby. Zostanie przeniesiona filia biblioteki nr 18 z Halemby II.. Na poddaszu będzie sala wyposażona w sprzęt audio- wizualny na działalność szkoleniową oraz na prezentacje audio-wizualne. Będzie tu miejsce na galerie i miejscem spotkań dla społeczności lokalnej.Ta wizja budzi naszą nieufność bo biblioteka funkcjonowała w byłym budynku M.K.G i była jej uzupełnieniem, a w przedstawionej koncepcji jest odwrotnie. I to jest argument budzący naszą nieufność wobec intencji władz miasta.

Chcąc uhonorować osoby zasłużone w popularyzacji mowy śląskiej i twórcom śląskiej literatury Zarząd Związku Górnośląskiego kolo Halemba podjął 6 października uchwałę o ustanowieniu odznaki „Pszociel Śląskiej Godki”.Otwarta książka z napisem „Pszociel Śląskiej Godki”, w której jedna strona będzie żółta, a druga niebieska, tak wygląda odznaka.

W spotkaniu wrześniowym Rodziny Górnośląskiej na Górze Świętej Anny członkowie naszego koła Pani Leokadia Wieczorek i Bronisław Wątroba otrzymali Odznaki Zasłużony dla Związku Górnośląskiego. Prezes koła Adam Wieczorek w grudniowych uroczystościach „Dziękujemy Organizacją Pozarządowym” został wyróżniony w kategorii Lider. Wyróżnienia te świadczą iż jesteśmy docenianą organizacją w mieście i spełniamy się w służeniu dla dobra wspólnego.

W czerwcu 2009r Związek Górnośląski uzyskał status organizacji pożytku publicznego,dzięki temu możliwości działania Związku wzrosną.

 

Poprawiony: niedziela, 14 lutego 2010 21:54