Anioły Wolontariatu 2014 Drukuj
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
czwartek, 27 listopada 2014 21:37

 

Anioły Wolontariatu 2014

 

Uroczysta gala "Anioły Wolontariatu" była okazją nie tylko do tego, by podziękować i docenić osoby bezinteresownie pomagające innym, ale także do podsumowania projektu prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”. Nagrodzono 31 osób a wśród nich tytułem anioła wolontariatu uhonorowano naszego członka koła Bronisława Wątroby.Bronkowi gratulujemy tego wyróżnienia tytułem ANIOŁA WOLONTARIATU.

 

 

Rekomendacja dla Bronisława Wątroby.

Związek Górnośląski Koło Halemba do rudzkiej nagrody „Anioła Wolontariatu” zgłasza swojego wieloletniego członka, współzałożyciela Koła, a obecnie członka Zarządu - Bronisława Wątrobę. Bronisław Wątroba – urodzony 08.05.1959 w Rudzie Śląskiej, praktycznie od 1989 roku działa społecznie w wielu dziedzinach, angażując się w poczynania naszego Koła, o charakterze obywatelskim, kulturowym, jak też charytatywnym i innych. Głównym polem jego aktywności jest jednakże kultura lokalna, w co angażuje się indywidualnie, jak też włącza w poczynania Związku Górnośląskiego i innych lokalnych stowarzyszeń.

Warto podkreślić fakt, iż w ramach swojej aktywności obywatelskiej jest pomysłodawcą i realizatorem idei wyróżnienia „Nagrodzony notgeldem śląskim” – najstarszej rudzkiej nagrody wolontariackiej, przyznawanej corocznie w drodze głosowania (plebiscytu internetowego).

Bronisław Wątroba zaangażowany jest szeroko w działalność wystawienniczą. Od 1998 roku do 2012 roku, swoją kolekcję banknotów zastępczych Śląska obejmująca ponad 2000 walorów prezentował w około 150 miejscach, na terenie województwa śląskiego i opolskiego. Obecnie również zaangażowany jest w działalność wystawienniczą, choć nieco inaczej. W ramach rudzkiej grupy nieformalnej „Asocjacja M&B&P-18” corocznie jest autorem lub współautorem kilkunastu małych wystaw, które następnie prezentowane są w rudzkich szkołach i placówkach kultury, choć nie tylko – nierzadko również w sąsiednich miejscowościach.

W środowisku zaangażowanym w zachowanie i rozwój etnolektu śląskiego aktywność naszego nominata również jest wyraźnie widoczna. Sam jest autorem około 100 000 fraszek i rymowanek śląskich, publikowanych w różnorodnych portalach internetowych. W swoim autorskim dorobku ma też tomiki poetyckie. Ważne jest jednak to, iż stara się stymulować rozwój naszego etnolektu, organizując różnorodne konkursy literackie. Otwarty jest również na współpracę z innymi inicjatorami takich poczynań, angażując się w to czasem chociażby jako juror. Dzięki jego inspiracji i aktywności w tym zakresie, nasze Koło ZG ustanowiło odznakę „Pszociel Ślonski Godki” przyznawana aktualnie tym, którym zachowanie i rozwój naszego etnolektu leży na sercu i starają się coś w tym kierunku robić.

Zaangażowanie Bronisława Wątroby jako animatora śląskiej kultury obejmuje szeroki zakres poczynań, przy czym nieomal wyłącznie oparte jest na społecznej aktywności – ma charakter wolontariacki.

 

Adam Wieczorek

Prezes koła Halemba

 


Poprawiony: wtorek, 23 lutego 2016 21:37