List Otwarty dr.hab.inż Joachm Otte Drukuj
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
poniedziałek, 23 czerwca 2014 21:03

 

LIST OTWARTY


w sprawie startu górnośląskich organizacji społecznych


w wyborach samorządowych

 

 

 

Dramatyczna sytuacja województwa śląskiego, której objawem jest krańcowe zadłużenie, niemożność zrealizowania strategicznych inwestycji dla naszego województwa i w efekcie doprowadzenie przez niekompetentne władze wojewódzkie do utraty realnych możliwości konkurowania z innymi województwami, każe nam na nowo podjąć odpowiedzialność za naszą Ziemię. Górny Śląsk to jest nasze „mieć i być” i każdy z nas musi podjąć trudne zadanie troski o jego pomyślność i rozwój. Państwo o ustroju centralistycznym, zajęte najczęściej roztrząsaniem afer w układach politykiersko-urzędniczych, staje się coraz bardziej niewydolne, dlatego zbliżające się wybory samorządowe są wielką szansą na upomnienie się o większą podmiotowość wszystkich województw i o zdecydowaną reformę ustroju naszego państwa. Wielkie rozczarowanie „partyjniactwem” uprawianym względem nas przez największe partie oraz wyraźny brak zainteresowania władz centralnych problemami naszego województwa stanowi wystarczające wyzwanie dla górnośląskich organizacji społecznych do wystawienia wspólnej reprezentacji w wyborach do samorządu wojewódzkiego. Obowiązująca ordynacja wyborcza premiuje ugrupowania zdobywające większą liczbę głosów, stąd też występuję z apelem do największych organizacji, w tym do Ruchu Autonomii Śląska i Związku Górnośląskiego, o porozumienie się w sprawie wspólnego startu w najbliższych wyborach samorządowych. Sukces wyborczy jest realny pod warunkiem dobrej współpracy górnośląskich organizacji.

 

 

Dr hab. inż. Joachim Otte

Prezes Związku Górnośląskiego w latach 1991-1997

 


 


Poprawiony: poniedziałek, 23 czerwca 2014 21:14