Wspólne stanowisko rudzkich kół Drukuj
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
piątek, 02 maja 2014 17:27

 

Wspólne Stanowisko koła Bykowina, Godula – Orzegów,

Halemba , Kochłowice, Ruda w sprawie :

wpisania śląskiej mniejszości etnicznej do Ustawy o

mniejszościach narodowych i etnicznych


 

„U podstaw Związku Górnośląskiego leży zamiar obrony wartości kulturowych i cywilizacyjnych Górnego Śląska, powstałych na gruncie chrześcijańskim, jak również dążność do integracji społeczności regionu wokół jego wartości dawnych i nowych oraz do harmonijnego rozwoju zamieszkałej tu ludności, zapewniającego dobro każdej osoby.Związek jest dobrowolnym stowarzyszeniem, wspólnotą osób identyfikujących się z wartościami, które symbolizuje Górny Śląsk. Jest organizacją niezależną od władzy politycznej. Pragnie stać się rzecznikiem wartości, aspiracji, dążeń oraz interesu Górnego Śląska w skali ogólnonarodowej”

"Związek widzi zasadnicze cele w podtrzymaniu świadomości mieszkańców regionu górnośląskiego,iż są gospodarzami swej ?małej ojczyzny?,odpowiedzialnymi za dziedzictwo kultury,w tym także za dialekt i zwyczaje,za bogactwa przyrody krajobrazu tej ziemi;za swoją tożsamość,która mimo wszelakich przeszkód i niszczycielskich tendencji,zwłaszcza w ubiegłym półwieczy,nie może zaniknąć,lecz winna się nadal rozwijać,utrwalać i wzbogacać swymi wartościami skarbnicę kultury narodowej i europejskiej.

Związek jest otwarty na nowe wartości w filozofii,sztuce, nauce, wychowaniu i oświacie, technice i gospodarce."

( z deklaracji Związku Górnośląskiego )

 

 

W obecnej dobie nie ma woli politycznej na to aby śląska godka uzyskała status języka regionalnego i jej rozwój mógłby być oficjalnie finansowany z zebranych w regionie podatków – jak to ma miejsce w przypadku języka kaszubskiego. Nie oznacza to jednak, że nasz etnolekt się nie rozwija. Wręcz przeciwnie, symptomy rozwoju godki są widoczne, choć odbywa się to tylko oddolnie. Porównując wyniki spisów ludności z 2002 i 2011 roku, trzeba podkreślić dziesięciokrotny wzrost liczby osób deklarujących posługiwanie się etnolektem w relacjach rodzinnych i nieoficjalnych. Pozytywny trend więc aż rzuca się wszystkim w oczy.

Pomimo wielu kontrowersji i różnorodnych perypetii w związku ze sprawą rozwoju naszej godki, uważamy iż właśnie Związek Górnośląski, przy współpracy ze stowarzyszeniami skupionymi w ramach Rady Górnośląskiej, tym intensywniej powinien się w to zaangażować.

Nie można stać z boku i przyglądać  jak niszczy się kulturę i etnolekt, jak stawia się na zanik naszej specyficznej, górnośląskiej tożsamości.

W demokratycznej już obecnie Polsce niby wolno nam deklarować się Ślązakami w ramach spisu powszechnego, co jednak w praktyce nie znajduje odzwierciedlenia w polskim prawie, budząc wiele zastrzeżeń, a co gorsza, wywołując nieuzasadnione ataki ze strony środowisk przeciwnych naszej wielokulturowości i regionalnej tożsamości. Stoi to w sprzeczności z „Deklaracją ZG”, otwartą przecież na to co niesie przyszłość, a co niepodważalnie wykazały ostatnie spisy GUS.

Obecny stan górnośląskiej świadomości regionalnej najpełniej obrazuje esej autorstwa księdza biskupa Andrzeja Czaji. W tym tekście postrzegamy obiektywną diagnozę, a zarazem „receptę” której należy się trzymać w drodze ku przyszłości. http://gornyslask.wordpress.com/fenomen-slaski/

Świadomi odpowiedzialności za krzewienie wielokulturowości śląskiej i utrwalanie naszej etniczności łączącej nas najmocniej z „małą ojczyzną”, udzielamy w pełni poparcia Zarządowi Głównemu ZG do działań w sprawie : wpisania śląskiej mniejszości etnicznej do „Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych”.


 

Poprawiony: sobota, 03 maja 2014 22:17