Uroczystości 90 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. Drukuj
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
wtorek, 03 maja 2011 18:07

W 90 rocznice wybuchu III Powstania Śląskiego w kościele Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach odbyła się msza w intencji poległych i zmarłych powstańców ofiarowana przez Krainę Rudzką Związku Górnośląskiego w Rudzie Śląskiej i Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych.W mszy uczestniczyli Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Wieszołek, vic-prezydent Michał Pierończyk i Prezes Związku Górnośląskiego Andrzej Stania,członkowie i sympatycy Związku oraz przedstawiciele Ruchu Autonomii Śląsk.

Po mszy w uroczystym przemarsz z udziałem orkiestry dętej KWK Halemba-Wirek i pocztów sztandarowy uczestnicy udali się pod pomnik Powstańców Śląskich w Kochłowicki Plantach.

 

 

Uroczystości pod pomnikiem poprowadził Andrzej Nowak,który przywitał wszystkich uczestników uroczystości a szczególnie Prezesa naszego Związku Andrzeja Stania i przedstawicieli władz naszego miasta.Po czym orkiestra zagrała Hymn Polski. Andrzej Stania przypomniał skomplikowane dzieje Śląska ,od 1348 rok podlegały Czechom,później Austro-Węgrom,Prusom i Cesarstwu Niemiec.W 1920 r Sejm Polski uchwali ustawę o "Statucie Organicznym Województwa Śląskiego" a 1922r wyniku decyzji Rady Ambasadorów w Paryżu cześć obszaru plebiscytowego przyłączono do Polski. Dziś w 90 rocznice wybuchu III Powstania Śląskiego przypominamy iż powstańcy o takie rozstrzygnięcie walczyli.Po przewrocie majowym w 1925r Autonomia stała się fikcją ponieważ w miastach rządzili Komisarze anie wola mieszańców Śląska wyrażona w wyborach samorządowych.

W liturgii słowa wygłoszonej przez ks.kan.Jerzy Liszczyk zacytuje jego słowa"Śląsk potrzebny Polsce a Polska potrzebna Śląskowi".

Po czym nastąpiło złożenie wieńców, wiązanek kwiatów i zakończono uroczystości.

Autor zdjęć:Grzegorz Wieczorek

 

Poprawiony: środa, 04 maja 2011 18:58