Związek Górnośląski w Halembie 2010r Drukuj
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
wtorek, 08 marca 2011 21:53

 

W dniu 24 marca 2010 roku na walnym zebraniu członków dokonano wyboru władz koła na lata 2010-2014.Po spełnieniu wszystkich formalnych czynności i przyjęciu sprawozdania i uzyskaniu absolutorium przez ustępujący Zarząd wybrano na prezesa koła Adama Wieczorka.Wybrano Zarząd Koła w osobach: Weronika Szołtysek-vice prezes, Jolanta Wrana-vice prezes, Ludwik Poloczek-sekretarz,Grzegorz Wieczorek-skarbnik oraz Marię Lorens.

 

Świętowaliśmy jubileusz 20 lecia naszego koła. Uroczystości w dniu 18 czerwca poprzedziła uroczystą msza św. w kościele Matki Boskiej Różańcowej z udziałem gości, członków i sympatyków związku. Dalsze uroczystości odbyły się w Kawiarni "AS".

W lutym uruchomiliśmy własną stronę internetową (www.zghalemba.pl),która w pierwszym roku ma 4900 odsłon i spełniła nasze oczekiwania.

Uhonorowaliśmy po raz pierwszy osoby zasłużone dla śląski godki brązową Odznaką"Pszociel Śląski Godki"(34 osoby).Z znanych osób pozwolę się wymienić posła RP.Marka Plura,Mariana Makula,Barbara Politaj,Norbert Klosa,Krystian Gałuszka,dr.Józef Kulisz,dr.Jerzy Gorzelik.

Społeczeństwo obywatelskie bierze aktywny udział w wyborach samorządowych,więc i Związek Górnośląski uczestniczył w wyborach.Wspólnie z Stowarzyszeniem Pomocy Rodzin Hutniczych utworzył Komitet Wyborczy Wyborców "Rodzina Rudzka"Nasz Komitet Wyborczy uzyskał 4492 głosy i jest to 10,52% ważnych głosów.Radnymi zostali w okręgu nr.3(Halemba,Bielszowice) Jan Mucha z 603 głosami i w okręgu nr.4(Bykowina,Kochłowice) Jakub Wyciślik z 538 głosami.

Odbyło się spotkanie z kandydatami na radnych w naszym okręgu oraz z kandydatem na Prezydenta Miasta Panem Andrzejem Stania.

Mieliśmy spotkanie z Marianem Makula o problemach Śląska poprzedzone projekcją filmu "Byzuch"

Na spotkaniach członków omawialiśmy o problemach naszej dzielnicy. Problem budowy Parku Wodnego był bardzo często poruszany i cieszymy się iż obecnie jest realizowany mimo wielu kontrowersji i problemów.

Nasze paroletnie starania  rozwiązanie problemu M KG okazało się skuteczne ale nas nie satysfakcjonuje ,bo miasto realizuje swoją wizje czyli przeniesienie biblioteki z osiedla Halemba II i realizacja działalności Domu Kultury w ramach biblioteki może być wątpliwa.Godzi się przypomnieć i członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej "Nasz Dom"przekazali miastu bez kosztowo budynek celem wznowienia działalności Domu Kultury.Obecnie trwa remont budynku i mamy skąpe informację o jego realizacji i jego zakresu.Będzie wielkim skandalem jeżeli wola darczyńców nie zostanie zrealizowana.Wkrótce przypomnimy władzom miasta o Domu Kultury.

Problemy komunikacyjne w dzielnicy to różny  status drug osiedlowych,który utrudnia funkcjonalne rozwiązania.Niebezpieczne przejścia dla pieszych przy cmentarzu komunalnym wymaga dobrego rozwiązania.Mieszkańcom Starej Kuźni dokucza rzeka Jamna która na skutek szkód górniczych podtapia domy.

Ukazujące się w mediach informacje o likwidacji Kopalni Halemba wzbudzają w mieszkańcach niepokój o możliwości utraty miejsc pracy,a tym samym byt wielu rodzin.

Poloczek Ludwik

 

Poprawiony: niedziela, 13 marca 2011 22:17