Odznaka Pszociel Śląskiej Godki
Uroczystości wręczenia Odznaki Pszociel Śląski Godki PDF Drukuj Email

W dniu 23 luty 2010r w sali bankietowej Wiśniowego Sadu odbyło się uroczyste wręczenie Odznak "Pszociel Śląski Godki". Prezes koła Pan Adam Wieczorek witając uczestników uroczystości nawiązał do dnia światowego mowy ojczystej przypadającego 21 lutego.

Uhonorowane osoby są związane z Rudą Śląską. Pan Bronisław Wątroba przedstawiał osoby uhonorowane odznaką, a Prezes Adam Wieczorek dokonywał aktu dekoracji.

O to osoby które otrzymały odznaki "Pszociel Śląski Godki" i dyplomy z tej okazji:

Pan Marian Makula - Jest znanym artystą estradowym z dużym dorobkiem artystycznym. Pisze po śląsku teksty i felietony w Trybunie Śląskiej i Dzienniku Zachodnim. W swoim dorobku ma udział w licznych nagraniach telewizyjnych i radiowych.

Pani Urszula Pilna - Na portalu społecznościowym "Nasza Klasa" promuje śląską godkę w wierszach, rymowankach i fraszkach. Paroletnia twórczość zjednała jej sympatie internatów.

Pani Barbara Politaj - Na swojej stronie internetowej promuje śląską godkę. Jest autorką wielu wierszy i rymowanek oraz nieoficjalnego Hymnu Śląskiej Godki. Laureatka śląskich konkursów poetyckich.

Pan Krystian Gałuszka - Znany śląski poeta i prozaik. Współredaktor i redaktor kilkunastu wydawnictw związanych tematycznie ze Śląskiem. W 2003 roku otrzymał nagrodę indywidualną Prezydenta Miasta Ruda Śląska za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Pisze również po śląsku i jako dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej jest pomysłodawcą i organizatorem odbywającego się corocznie konkursu poezji śląskiej.

Pan Norbert Klosa - Został Ślązakiem Roku 2007. Zwyciężył w konkursie "Po naszemu, czyli po śląsku" promującym śląską tradycje, kulturę i godkę.

Pan Józef Osmenda - Z wielką swobodą używa śląskiej godki w życiu publicznym, na sesjach rady miasta i wywiadach prasowych.

Pan Jan Wyżgoł - Jako nauczyciel polonista organizował przedstawienia szkolne w śląskiej godce oraz współpracował z TV-Sfera przy realizacji filmów o tematyce śląskiej i Rudy Śląskiej wypowiadając się w mediach po śląsku.

 
Odznaka "Pszociel Śląskiej Godki" PDF Drukuj Email

W czerwcu 2008r w sali Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja naukowa rozpoczynająca prace nad kodyfikacją śląskiej godki z udziałem wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka, rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. Wiesława Banysia, posłów senatorów RP samorządowców oraz naukowców z Uniwersytetu Jagielońskiego, Uniwersytetu Ostrawskiego. Konferencja naukowa jest wynikiem społecznego działania stowarzyszeń i miłośników śląskiej godki oraz prasy i mediów elektronicznych. Internet jest miejscem gdzie rozkwita twórczo nasza śląsko godka w formie opowiadań,wierszy, fraszek i rymowanek i dlatego niezbędna jest kodyfikacja pisowni języka śląskiego. Chcąc uhonorować osoby zasłużone w popularyzacji mowy śląskiej i twórcom śląskiej literatury Zarząd Związku Górnośląskiego kolo Halemba podjął 6 października uchwałę o ustanowieniu odznaki „Pszociel Śląskiej Godki”.Otwarta książka z napisem „Pszociel Śląskiej Godki”, w której jedna strona będzie żółta, a druga niebieska. Odznak tak będzie wyglądała. Pomysłodawca odznaki Bronisław Wątroba nie przypadkiem wybrał otwartą książkę symbolem tego wyróżnienia, ponieważ obrazować ma fakt iż nasza godka ma być mówiona i słuchana, lecz również pisana i czytana.

 

 
Regulamin Odznaki "Pszociel Śląskiej Godki" PDF Drukuj Email

 

Tym którzy dbają o to by nasza śląska mowa nie zaginęła, twórcom śląskiej literatury, popularyzatorom i jej nosicielom w regionie, jak też w szerokim świecie, może być nadana odznaka „Miłośnika Śląskiej Mowy”.

Odznaka wykonana jest na wzór emblematu plebiscytu „Miłośnik Śląskiej Mowy”, który po raz pierwszy w historii odbył się w 2009 roku i którego laureaci tworzą nieformalne ciało doradcze – „Kapitułę”.

 

Odznaka nadawana jest w trzech stopniach:

-brązowym

-srebrnym

-złotym

 

Osoba nagrodzona już odznaką brązową może dostać odznakę srebrną nie wcześniej niż po dwóch latach.

Osoba dysponująca już odznaką brązową i srebrną nie wcześniej niż po trzech latach może dostać odznakę złotą.

 

Odznaki nadawane będą w gminach śląskich, w których nadzorować nadaniami będą Koła Związku Górnośląskiego, a tam gdzie ich nie ma, jakieś instytucje albo stowarzyszenia w uzgodnieniu z Kołem Z.G Halemba i przy współpracy z „Kapitułą” plebiscytu „Miłośnik Śląskiej Mowy”,jak też przy zachowaniu poszanowania praw autorskich.

 

Corocznie liczba nadań w gminie zależeć będzie od liczby jej mieszkańców i nie może być większa niż:

1 odznaka brązowa na 10 000 mieszkańców (zawsze przy zaokrąglaniu w górę)

1 odznaka srebrna na 30 000 mieszkańców (zawsze przy zaokrąglaniu w górę)

1 odznaka złota na 60 000 mieszkańców (zawsze przy zaokrąglaniu w górę)

 

Wyjątkiem od powyższych zasad jest gmina Ruda Śląska (jako miejsce ustanowienia odznaki), gdzie roczna ilość nadań może być wyższa, jednak nie więcej niż dwukrotnie.

Tylko w tej gminie mogą być uwzględniane wnioski o nadanie odznaki osobom które nie są, ani też nie były mieszkańcami tej miejscowości ( w pierwszej kolejności tyczyć się to będzie finalistów plebiscytu „Miłośnik Śląskiej Mowy”.

 

Wnioski o nadanie odznaki winny być dostępne publicznie i dobrze umotywowane, tak aby było wiadomo za co dana osoba tę odznakę dostała. Z uwagi na ochronę danych osobowych osoba którą chce się nominować powinna o tym wiedzieć i się na to zgodzić. Z niezbędnych danych trzeba podać imię i nazwisko, miejsce zamieszkania (gmina) albo urodzenia (w przypadku gdy dana osoba już nie mieszka w danej gminie).

 

W Rudzie Śląskiej, w przypadku wniosku o nadanie odznaki komuś kto nie jest, ani też nie był mieszkańcem tej miejscowości należy podać przynajmniej miejscowość w której aktualnie mieszka.

 

Za weryfikację wniosków odpowiada instytucja albo stowarzyszenie które zarządzać tym będzie w danej gminie, choć powinny być też uwzględniane uwagi przedstawicieli „Kapituły” plebiscytu „Miłośnik Śląskiej Mowy”.

 

Nadanie odznak powinno odbywać się w sposób uroczysty, przy okazji różnych imprez lokalnych. Odznace zawsze powinien towarzyszyć dyplom, którego wzór może być w każdej gminie inny. Dyplom taki zawsze jednak ma być podpisany przez przedstawiciela instytucji lub stowarzyszenia nadzorującego nadaniami w danej gminie, jak też przedstawiciela Kapituły plebiscytu „Miłośnik Śląskiej Mowy” i powinien mieć numer nadania.

 

Formularz zgłoszenia do odznaki

 

 
Hymn "Ślonski Godki" PDF Drukuj Email

Hymn "Ślonski Godki"

I
Na cołkim świecie na zajtach w necie
Piykniejszyj stronki juŜ niy znojdziecie
Bo jedna tam jest ślonsko perełka
Jako ta gryfno malućko iskerka
Blyszczy jak gwiozdka na modrym niebie
Kiej na nia klikniesz jeŜeś u siebie


Ref
To "Ślonsko Godka" nasz piykny dom
Pszaja ji wielce dyć godom wom
Tam mom kamratów tam słonko jest
Kiej juŜ tam wleziesz zapszajesz fest!


II
Ludki co kwilka tam zaglondajom
We nasza ksiynga piyknie szkryflajom
Bery ,wierszyki ,zdjyncia ,piosynki
We ślonskij gwarze jako gyszynki
Dyć zaproszomy na nasza stronka
Z nami i pojysz ślonsko wodzionka


Ref
To "Ślonsko Godka" nasz piykny dom
Pszaja ji wielce dyć godom wom
Tam mom kamratów tam słonko jest
Kiej juŜ tam wleziesz zapszajesz fest!


autor tekstu: Barbara Politaj

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 5