Koło Halemba


Zarząd Koła Ruda Śląska - Halemba

W trakcie aktualizacji informacji

 
Kalendarium Związku Górnośląskiego koło Halemba PDF Drukuj Email


Data

Wydarzenie

15.06.1990r.

Zebranie informacyjne dla mieszkańców Halemby

29.06.1990r.

Wyłoniono Zarząd Tymczasowy w składzie:Krzysztof Biegański, Adam Wieczorek, Marian Dąbrowski, Bronisław Wątroba, Jan Surma, Zygmunt Żymełka, Marek Bartnik, Jerzy Skrzypczyk

01.10.1990r.

Pierwsze Walne Zebranie- Prezesem Krzysztof Biegański. Kolejnymi Prezesami są Ludwik Poloczek 1993r-1996r. oraz od 1996r. Adam Wieczorek.

06.12.1990r.

Mikołaj dla dzieci niepełnosprawnych z Halemby organizowany do 1998r.

24.12.1990r.

Pierwsza Wigilia dla osób samotnych z Halemby. Początek Wigilijnej tradycji spotkań dla osób samotnych.

Kwiecień 1991r.

Koło było inicjatorem budowy sali gimnastycznej przy SP-24, którą oddano do użytku w 1993r.

02.05.1991r

Przeprowadzono pod egidą koła zawody sportowe towarzyszące obchodom 70-rocznicy wybuchu III powstania Śląskiego. Pozyskane środki finansowe przekazano na budowę sali gimnastycznej.

Lipiec 1992r

Pielgrzymka członków koła i sympatyków do sanktuarium na górze Św. Anny.

Grudzień 1992r

Wydano kalendarz koła na rok 1993.

Luty 1993r

Spotkanie z Panem Henrykiem Buszmanem na temat historii górnictwa w Rudzie Śląskiej

Maj 1993r

Spotkanie Panem Bronisławem Wątrobą o historii banknotów zastępczych (notgeldy), które były w obiegu po I- wojnie światowej

Wrzesień 1993r

 

Spotkanie członków koła i mieszkańców Halemby z Prezydentem Miasta Ruda Śląska Panem Zygmuntem Żymełką. Bardzo duża frekwencja i emocjonalny przebieg.

Grudzień 1993r

Pierwsze spotkanie opłatkowe członków koła. Początek wieloletniej tradycji.

Styczeń 1994r

Przygotowania do wyborów samorządowych, powołanie komitetu wyborczego „Kraina Rudzka” i tworzenie listy kandydatów.

Kwiecień 1994r

Spotkanie z Panem Antonim Steuer na temat historii sportu w Halembie.

Maj 1994r

Spotkania przedwyborcze kandydatów na radnych z mieszkańcami Halemby. W dzielnicy odbyło się cztery spotkania przedwyborcze.

19.06.1994r

Wybory samorządowe. Komitet wyborczy „Kraina Rudzka” uzyskała 20 mandatów. Radnymi zostali członkowie koła : Marian Dąbrowski i Krzysztof Biegański.

Wrzesień 1994r

Spotkanie z nowo wybranymi radnymi Panami: Marian Dąbrowski i Krzysztof Biegański.

Listopad 1994r

Spotkanie z Panem Henrykiem Buszmanem na temat rozwoju hutnictwa i górnictwa w Halembie.

08.03.1995r.

„Dzień Kobiet”w kole. Początek wieloletniej tradycji.

Maj 1995r

Spotkanie z Panem Janem Żydkiem na temat zabytków w Rudzie Śląskiej.

Październik 1995r

Wycieczka członków koła i sympatyków po zabytkach w Rudzie Śląskiej.

Styczeń 1996r

Spotkanie z Prezesem Krainy Rudzkiej Panem Aleksandrem Leszczyną.

Temat: Związek Górnośląski w Rudzie Śląskiej.

Czerwiec 1996r

Ognisko dla członków i sympatyków w ośrodku Kapturek, które stało się coroczną tradycją.

Październik 1996r

Spotkanie członków koła i mieszkańców Halemby z Prezydentem Miasta Ruda Śląska Panem Edmundem Sroką. Duża frekwencja.

Kwiecień 1997r

Spotkanie członków koła i młodzieży z Panią Katarzyną Mateja na temat:„Moja droga do wolności przez Śląsk, Kresy Wschodnie, Ravensbruck, Śląsk”. Pani Katarzyna Mateja otrzymała na wniosek koła Halemba w 2008r tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ruda Śląska.

Maj 1997r

Spotkanie z Panem Oswaldem Golaszem na temat „Śląsk- między kołem wodnym, a turbiną parową”.

Czerwiec 1997r

Spotkanie z Panem Prezesem Piotrem Mateją na temat historii i perspektyw rozwoju Elektrowni Halemba.

Wrzesień 1997r

Spotkanie członków koła i mieszkańców Halemby z autorami monografii parafii Halemba: ks. proboszczem Alojzym Brzezina, Eugeniuszem Marszałek, Antonim Ratka, Antonim Steuer.

Grudzień 1997r

Spotkanie członków koła i mieszkańców Halemby z Panem Stanisławem Kiermesem na temat „Święta w stanie wojennym”. Pan Kiermes był w stanie wojennym internowany.

Luty 1998r

Spotkanie dla mieszkańców Halemby z kandydatem na Posłem RP i Prezydentem Miasta Ruda Śląska Panem Edmundem Sroka. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i dużą aktywnością uczestników.

Maj 1998r

Spotkanie dla członków koła i sympatyków z Prezesem Związku Górnośląskiego Panem Jerzym Wuttke.

Wrzesień 1998r

Spotkanie z Panem Adamem Wieczorkiem na temat nowej ustawy o służbie zdrowia i funkcjonowania Kas Chorych. Spotkane wzbudziło duże zainteresowanie mieszkańców Halemby.

Październik 1998r

Poparcie inicjatywy Pani Weroniki Szołtysek o utworzenie w dzielnicy kółka regionalnego „Halembioki”. Koło udzieliło pomocy rzeczowej przy wydawaniu gazetki pt. ”Szkolny Dzwonek”oraz przy organizacji konkursu wiedzy historycznej o mieście Ruda Śląska.

Listopad 1998r

Wycieczka dla członków koła i sympatyków do kopalni zabytkowej „Luiza” w Zabrzu.

Luty 1999r

Spotkanie mieszkańców z komendantem posterunku Policji w Halembie Panem Wiesławem Oleksiukiem na temat bezpieczeństwa publicznego w dzielnicy.

Maj 1999r

Wycieczka członków koła i sympatyków do ośrodka wypoczynkowego w Czechowicach.

Październik 1999r

Spotkanie mieszkańców, a w szczególnie rodziców dzieci szkolnych z Panem Grzegorzem Felsem na temat działalności sekt na terenie miasta.

25.04.2000r

Spotkanie członków koła i sympatyków z Panem Jerzym Żydkiem na temat historii Halemby i Kochłowic.

18.06.2000r

Uroczysta msza Św. z okazji 10-lecia istnienia naszego koła oraz spotkanie członków koła i gości.

Wrzesień 2000r

 

Spotkanie członków i sympatyków z pracownikami UM Ruda Śląska wydziału promocji: Panią Jolantom Małachowską i Panem Pawłem Błażycą.

Październik 2000r

Spotkanie członków i sympatyków z Panią dr Dorotą Świtała-Trybek na temat zwyczajów odpustowych na Górnym Śląsku.

03.03.2001r

W dniach 03.03.2001r do 25.032001r w hali widowiskowo- sportowej w Halembie odbyła się wystawa banknotów zastępczych Górnego Śląska Wystawę zorganizowało koło wspólnie z znanym kolekcjonerem Panem Bronisławem Wątrobą.

Maj 2001r

Spotkanie mieszkańców Halemby z lek.m. Adamem Wieczorkiem na temat funkcjonowania Kas Chorych.

Październik 2001r

Spotkanie mieszkańców Halemby z radnym wojewódzkim Panem Aleksandrem Leszczyną.

Marzec 2002r

Spotkanie dla mieszkańców Halemby z Prezesem MPGM Bogusławem Cupiałem.

Październik 2002r

Spotkanie radnych z dzielnicy z mieszkańcami Halemby.

Luty 2003r

Spotkanie mieszkańców Halemby z konsultantem gminnym o Unii Europejskiej Panem Tomaszem Bednarkiem.

11.06.2003r

Spotkanie mieszkańców Halemby z Prezydentem Miasta Ruda ŚląskaPanem Andrzejem Stania.

06.12.2003r

Mikołaj dla dzieci organizowany wspólnie z TV-ELSAT

21.04.2004r

Spotkanie członków i sympatyków z Vic-prezydentem miastaRuda Śląska Panem Wernerem Wesołym.

12.05.2004r

Spotkanie członków i sympatyków na temat historii sporty w Rudzie Śląskiej z Panem Antonim Steuer.

13.10.2004r

Spotkanie członków i sympatyków z Prezesem Krainy Rudzkiej Panem Aleksandrem Leszczyną na temat „Związek Górnośląski w obecnej rzeczywistości”. Spotkanie wywołało długą dyskusje.

10.11.2004r

Spotkanie mieszkańców Halemby z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej„Nasz Dom” Krzysztofem Goniwiechą.

13.04.2005r

25.05.2005r

Spotkanie członków koła i sympatyków z Panem Stanisławem Kiermesem na temat historii „Solidarności” w Rudzie Śląskiej. Temat był tak obszerny i wywołał duże zainteresowanie, iż była potrzeba zorganizowania dwóch terminów.

10.06.2005r

Jubileusz 15-lecia koła. Z tej okazji odprawiono uroczystą mszę św. w kościele MBR, po mszy spotkanie członków i gości w kawiarni „AS” z oprawą artystyczną.

23.11.2005r

Spotkanie mieszkańców Halemby z Piotrem Duda Prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz z Henrykiem Knapik Prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej.

06.02.2006r

Spotkanie członków i sympatyków z radnymi z dzielnicy: Pani Bogusława Kansy, Panowie Andrzej Kuczera, Jan Much i Adam Wieczorek.

10.05.2006r

Spotkanie członków i sympatyków z dr Antoni Steuer na temat historii Rudy Śląskiej w dokumentach historycznych.

10.10.2006r

Spotkanie z Panem Aleksandrem Leszczyną na temat powstania Diecezji Katowickiej i jej historii.

21.11.2006r

W kopalni Halemba w wyniku wybuchu metanu zginęło 23 górników. Była to wielka tragedia dla mieszkańców Halemby. Jej skutki w świadomości mieszkańców są obecne .Na cmentarzu komunalnym jest tablica upamiętniająca tą wielką tragedię.

14.03.2007r

Spotkanie członków koła z radnymi z dzielnicy Panami Janem Much i Witoldem Hanke.

09.05.2007r

Spotkanie członków koła i sympatyków na temat pt. ks. Józef Szafranek na tle epoki. Prelegentem jest dr Antoni Steuer.

14.11.2007r

Spotkanie mieszkańców Halemby z komendantem Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej Panem Sławomirem Skuczyńskim.

26.01.2008r

Konferencja popularno- naukowa poświęcona styczniowej tragedii 1945r w Halembie. Konferencję poprzedziła msza św. w kościele MBR w intencji ofiar walk frontowych1945r. Referaty wygłosili: Pani Maria Lorens, Panowie Antoni Ratka, Eugeniusz Marszałek i Antoni Steuer. Konferencja zakończyła się wnioskiem o uczczenie ofiar tragedii.

13.05.2008r

Zmarł ks. Proboszcz senior Alojzy Brzezina. Dzięki jego życzliwemu nastawieniu, przez jedenaście miesięcy koło odbywało zebrania i spotkania z zaproszonymi gośćmi w parafialnej salce katechetycznej.

17.05.2008r

Debata publiczna na temat potrzeby istnienia Domu Kultury w Halembie. Zaproszono mieszkańców, prezydenta miasta Pana Andrzeja Stanie oraz radnych z dzielnicy. Uczestnicy uznali za zasadne istnienie Domu Kultury i najlepszym rozwiązanie jest przejęcie nieodpłatne przez miasto byłego budynku MKG, który jest obecnie własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”.

31.05.2008r

Na Walnym Zebraniu członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”zadecydowano o bezpłatnym przekazaniu zabytku miastu Ruda Śląska. Należy się wielkie Bóg zapłać członkom spółdzielni, którzy zrezygnowali z swojej własności dla dobra wspólnego. Długotrwałą batalie o takie rozwiązanie jest sukcesem naszego koła.

25.10.2008r

Organizacja konferencji naukowej i uroczystości odsłonięcia Tablicy Pamięci mieszkańców Halemby, ofiar wojen i represji w XX wieku.Uroczystości odbyły się na cmentarzu komunalnym, gdzie Prezydent miasta Ruda Śląska Pan Andrzej Stania dokonał uroczystego odsłonięcia.Tablicy Pamięci, a poświęcenia dokonał ks. Proboszcz Bernard Drozd.Na Tablicy Pamięci jest 283 nazwiska mieszkańców Halemby. W ten sposób został zrealizowany moralny obowiązek, który był wnioskiem z konferencji w dniu 26.01.2008r.

09.12.2008r

Spotkanie członków i sympatyków z Prezesem Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Pan Paweł Błażyca, który przedstawił jego strukturę i działalność.

10.02.2009r

Spotkanie członków i sympatyków z Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska Pan Andrzej Skórnik. Omówił problemy prawne występujące przy przejęciu budynku M.K.G, będącego w posiadaniu spółdzielni mieszkaniowej ”Nasz Dom”.

12.05.2009r

Odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami i organizacjami społecznymi w celu opracowania koncepcji funkcjonowania Domu Kultury w Halembie.

20.06.2009r

Pani Jolanta Wrana w imieniu koła związku Górnośląskiego i mieszkańców Halemby na walnym zgromadzeniu członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Nasz Dom" podziękowała Prezesowi,Radzie Nadzorczej oraz członkom spółdzielni za podarowanie Miastu Ruda Sląska zabytkowego pałacyku na Dom Kultury

20.06.2009r

W Piekarach Śląskich odbył się IV Nadzwyczajny Kongres Programowego ,który wypracował program i wizję rozwoju Związku w perspektywie najbliższych lat. Delegatami byli Weronika Szołtysek i Ludwik Poloczek.

21.06.2009r

Główne uroczystości 20-leci Związku odbyły się w Piekarach Śląskich w ramach corocznej pielgrzymki Związku Górnośląskiego.

26.09.2009r

W spotkaniu Rodziny Górnośląskiej na Górze Świętej Anny członkowie naszego koła Pani Leokadia Wieczorek i Bronisław Wątroba otrzymali Odznaki Zasłużony dla Związku Górnośląskiego.

6.10.2009r

Chcąc uhonorować osoby zasłużone w popularyzacji mowy śląskiej i twórcom śląskiej literatury Zarząd Związku Górnośląskiego kolo Halemba podjął 6 października uchwałę o ustanowieniu odznaki „Pszociel Śląskiej Godki”.

8.12.2009r

Spotkanie z dyr. Biblioteki Miejskiej Panem Krystianem Gałuszką na temat działalności przyszłego Domu Kultury w Halembie.

15.12.2009r

Prezes koła Adam Wieczorek w uroczystościach organizowanych przez Urząd Miasta „Dziękujemy Organizacją Pozarządowym” został wyróżniony w kategorii Lider.

12.01.2010r

Spotkanie opłatkowe członków koła w Śląskim Parku Przemysłowo-Technologicznym z udziałem Prezydenta Miasta Pana Andrzeja Stania. Bardzo miłe i wzruszające spotkanie z uwagi na miejsce oraz wystawę malarstwa z zbiorów Pana Stanisława Trefonia.

15.02.2010r

Koło uruchomiło swoją stronę internetową   www.zghalemba.pl

23.02.2010r

W tym dniu w Wiśniowym Sadzie odbyło się pierwsze wręczenie odznak "Pszociel Śląski Godki".Wyróżnione zostały osoby: Marian Makula, Urszula PilnyBarbara Politaj, Krystian Gałuszka, Norbert Klosa, Józef Osmenda, Jan Wyżgoł.

24.03.2010r

Wybrano na Walnym Zebraniu członków nowy zarząd na kadencję 2010 r do 2014 r w składzie:Adam Wieczorek-prezes, Weronika Szołtysek-vice.prezes, Jolanta Wraan-vice prezes, Ludwik Poloczek-sekretarz, Grzegorz Wieczorek-skarbnik, Maria Lorens-członek.

18.06.2010r

Odbyły się uroczystości 20-lecia naszego koła,które poprzedziła uroczysta msza w kościele Matki Boskiej Różańcowej z udziałem gości i członków koła.Po czym w kawiarni "AS"wspólnie z gośćmi świętowaliśmy nasz  jubileusz.

30.09.2010r

W dniu 30 września 2010r został zarejestrowany przez komisarza wyborczego Państwowej Komisji Wyborczej w Katowicach Komitet Wyborczy Wyborców "Rodzina Rudzka" który powstał wspólnie z Stowarzyszeniem Pomocy Rodziną Hutniczym.

21.11.2010r

Nasz komitet wyborczy uzyskał w wyborach samorządowych 2010 r 4492 głosów i jest to 10,52% ważnych głosów. Radnymi zostali wybrani w okręgu nr.3(Halemba i Bielszowice) Jan Much z 603 głosami oraz w okręgu nr. 4 (Bykowina i Kochłowice) Jakub Wyciślik z 538 głosami. Wyrażamy głębokie podziękowanie za głosy oddane na naszych kandydatów.

Radnymi zostali wybrani członkowie naszego koła:

Jan Mucha z KWW"Rodzina Rudzka" z 603 głosami

Witold Hanke z KWW "Porozumienie dla Rudy Śląskiej" z 1140 głosami.

Michał Wieczorek z KW "Platforma Obywatelska RP" z 504 głosami.

11.12.2010r

W dniu 11 grudnia 2010 roku w Chorzowskim Centrum Kultury odbył się Kongres Wyborczy który wybrał nowe władze Związku.Delegaci wybrali na Prezesa Związku Górnośląskiego Pana Andreja Stanie. Delegatem koła był Ludwik Poloczek.

21.02.2011r

Przypadający 21 lutego międzynarodowy Dzień Mowy Ojczystej był okazją do zorganizowania II Dni Śląski Godki w Rudzie Śląskiej.Nasze koło wspólnie z Gimnazjum nr.5 z tej okazji zorganizowało konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Halemby,Goduli i Orzegowa.

2.05.2011r

W 90 rocznice wybuchu III Powstania Śląskiego w kościele Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach odbyła się msza w intencji poległych i zmarłych powstańców ofiarowana przez Krainę Rudzką Związku Górnośląskiego w Rudzie Śląskiej i Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych

1.06.2011r

Uroczystości 170 lecia Szkoły w Halembie,które odbyły się w Szkole Podstawowej nr.24 ,która jest kontynuatorką pierwszej szkoły w Halembie.Program jubileuszu obejmował uroczysty przemarsz z udziałem orkiestry dętej kop.Halemba-Wirek do kościoła Matki Boskiej Różańcowej na uroczystą msze oraz akademię i zwiedzanie szkoły.Popołudniu zorganizowano festyn rodzinny i występ zespołu "Universe". Podczas akademii członkowie naszego koła Weronika Szołtysek i Adam Wieczorek zostali uhonorowani tytułem "Przyjaciel Szkoły"za wieloletnią współpracę.

16-18.09.2011r

W Katowicach odbył się I Światowy Zjazd Górnoślązaków.W programie "Konferencja "Migracje Górnoślązaków w XX wieku"w Sali Sejmu Śląskiego. W części artystyczne koncert Zespołu Śląsk w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.W Siemianowicach III Międzynarodowe Gody Siemianowickie.W Katedrze Chrystusa Króla odbyła się uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem arcybiskupa Damiana Zimonia.

21.11.2011r

W piątą rocznicę tragedii górniczej w kop.Halemba-Wirek w kościele Matki Bożej Różańcowej odprawiono Mszę Święto za dusze 23 górników.Udział wzięły liczne delegacje ,które po mszy udały się na cmentarz komunalny pod Tablicę Pamięci ofiar tragedii.

21.11.2011r

W prywatnym domu Stanisława Gerarda Trefonia w Rudzie Śląskiej Halembie 21 listopada otwarto uroczyście ekspozycje kolekcji "Barwy Śląska". W udostępnionej galerii jest 300 obrazów i 200 innych eksponatów.Kolekcje obrazów.Można zobaczyć obrazy znanych Śląskich artystów jak Teofil Ociepka, Erwin Sówka, Paweł i Leopolda Wróbel ,Ewalda Gawlika, Rudolfa Riedla, Ludwika Holesza, Jana Nowaka, Krzysztofa Websa i Władysława Lucińskiego.

17.02.2012r

Wystawa banknotów zastępczych (notgeldów) z kolekcji Bronisława Wątroby w Miejskiej Bibliotece Publicznej nr.18

24.02.2012r

Pierwsze wręczenie srebrnej odznaki "Pszociej Śląski Godki" dla Norberta Klosa podczas III Dnia Śląski Godki.

19.04.2012r

Nagroda Korfantego na wniosek naszego koła dla Januarego Liberskiego,misjonarza i byłego wikarego kościoła Matki Boski Różańcowej w Halembie

Maj 2012r

 

 

 

 

Nasza odznaka "Pszociel Śląski Godki" zawędrowała do USA a naszym wysłannikiem do ślązoków w Teksasie był Norbert Klosa.Brązową odznaką uhonorowano ks.biskupa John W.Yanta.potomka śląskich imigrantów w Pana Maria w Teksasie.Historia jego rodziny sięga pierwszych osadników przybyłych do Teksasu i założycieli pierwszej osady i parafi Panna Maria w 1854 roku przez franciszkanina ks.Leopolda  Moczygembę.

Odznakę otrzymał również ks.prałat Franciszek Kurzaj Honorowy Ślązak Roku 2007 konkursu"Po naszemu czyli po śląsku".Ks.Kurzaj obecnie jest proboszczem parafi św.Pawła w San Antonio,jest tym który zbudował "most"między Teksasem a Śląskiem,czyli - między potomkami emigrantów sprzed półtora wieku a ich dawną ojczyzną.Regularnie rok w rok, a czasem częściej przywozi Teksańczyków na Śląsk i zaprasza Ślązaków do Teksasu.

Odznakę otrzymała również Pani Sally Schaeffer laureatka konkursu "Po naszemu czyli po śląsku" w 1998 roku,który się odbył w Teksasie.

24.02.2012r

Pierwsze wręczenie srebrnej odznaki "Pszociej Śląski Godki" dla Norberta Klosa podczas III Dnia Śląski Godki.

19.04.2012r

Nagroda Korfantego na wniosek naszego koła dla Januarego Liberskiego,misjonarza i byłego wikarego kościoła Matki Boski Różańcowej w Halembie

Maj 2012r

 

 

 

 

Nasza odznaka "Pszociel Śląski Godki" zawędrowała do USA a naszym wysłannikiem do ślązoków w Teksasie był Norbert Klosa.Brązową odznaką uhonorowano ks.biskupa John W.Yanta.potomka śląskich imigrantów w Pana Maria w Teksasie.Historia jego rodziny sięga pierwszych osadników przybyłych do Teksasu i założycieli pierwszej osady i parafi Panna Maria w 1854 roku przez franciszkanina ks.Leopolda  Moczygembę.

Odznakę otrzymał również ks.prałat Franciszek Kurzaj Honorowy Ślązak Roku 2007 konkursu"Po naszemu czyli po śląsku".Ks.Kurzaj obecnie jest proboszczem parafi św.Pawła w San Antonio,jest tym który zbudował "most"między Teksasem a Śląskiem,czyli - między potomkami emigrantów sprzed półtora wieku a ich dawną ojczyzną.Regularnie rok w rok, a czasem częściej przywozi Teksańczyków na Śląsk i zaprasza Ślązaków do Teksasu.

Odznakę otrzymała również Pani Sally Schaeffer laureatka konkursu "Po naszemu czyli po śląsku" w 1998 roku,który się odbył w Teksasie.

9.08.2012r

I Dzień "Ślązoka"zorganizowany przez halembskie stowarzyszenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 18 z okazji miedzy narodowego dnia ludności tubylczej w celu podkreślenia różnorodności kulturowej.

14.12.2012r

Wyróżnieniem tytułem 'Kamrat Rudzki" dla Stanisława Gerarda Trefonia i Bronisława Wątroby przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska Grażynę Dziedzic.

20.04.2013r

W Katowicach odbyła się I Parada Korfantego.Pomysł Kazimierza Kutza zrealizował Związek Górnośląski.

8.08.2013

Wystawa fotograficzna pt."Halemba w obiektywie Mariana Goleśnego"uroczyście otwarto w ramach II Dnia" Ślązoka" a później prezentowana w salkach parafialnych kościoła Matki Boskiej Różańcowej i Podwyższenia Krzyża Świętego oraz w Gimnazjum nr.8 i 9 i Szkole Podstawowej nr.15

ZDJĘCIA KLIKNIJ TUTAJ

25.11.2013

W Miejskim Centrum Kultury odbyła się coroczna gala "Dziękujemy Pozarządowcom" w Rudzie Sląskiej. Zaszczytne wyróżnienie wręczali Prezydent Miasta Ruda Sląska Grażyna Dziedzic oraz Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Wieszołek.Laureatem tego zaszczytnego wyróżnienia została nasza wiceprezes koła Weronika Szołtysek.

28.11.2013

Rada Miasta Ruda Śląska nadała tytuł "Zasłużony dla miasta Ruda Śląska".Z rekomendacji naszego koła został on przyznany Markowi Wacławowi Judyckiemu, który jest poetą, plastykiem, historykiem,felietonistą i gawędziarzem. Z rekomendacji Stowarzyszenia Wykonawców,Animatorów i Twórców Górnego Śląska zaszczytny tytuł otrzymali członkowie Związku Górnośląskiego Norbert Klosa i Bronisław Wątroba.

14.01.2014

Publikacja internetowa pt.”Mały leksykon halembski”. To w krótkich hasłach ułożonych w porządku alfabetycznym gromadzona a dotąd rozproszona po różnych opracowaniach i źródłach wiedza dotycząca Halemby, Kłodnicy i Starej Kuźnicy. Poruszone zostaną tematy dotyczące środowiska naturalnego, topografii, historii (także, parafii istniejących na wytyczonym obszarze gospodarki, kultury, kultury fizycznej), sprawy aktualne i notki biograficzne. W leksykonie tym poruszane będą także  tematy z tymi trzema miejscowościami powiązane. Przykładowo bytomski dekanat (gdyż Halemba należała niegdyś do tej jednostki administracji kościelnej), pszczyńskie księstwo (do niego przynależała Stara Kuźnica) i in. tego typu związki i zależności. Większość haseł będzie opatrzona bibliografią i danymi źródłowymi. Przewidziany jest także suplement z hasłami, które z różnych  powodów nie znalazły się w leksykonie wcześniej. Tam też będą uwzględnione ewentualne uwagi i sprostowania już publikowanych haseł. Autorem całego zestawu haseł jest dr Antoni Steuer a współczesnych zdjęć Marian Goleśny.

15.09.2014

Dyrektorem Domu Śląskiego w Katowicach została Weronika Szołtysek.

28.10.2014

W Miejskim Centrum Kultury odbyła się coroczna gala "Dziękujemy Pozarządowcom" w Rudzie Sląskiej. Zaszczytne wyróżnienie wręczali Prezydent Miasta Ruda Sląska Grażyna Dziedzic oraz Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Wieszołek.Laureatem tego zaszczytnego wyróżnienia została nasza członek koła Alfred Gilner.

11.09.2015

W Dąbrowie Górniczej  11 września 2015 r. odbyły się uroczystości z okazji 35 rocznicy podpisania Porozumień Katowickich. Uhonorowano Krzyżem Wolności i Solidarności działaczy opozycji antykomunistycznej w PRL. Uhonorowano Stanisława Kiermesa i Alfreda Gilnera, członków naszego Koła.

16./11.2015

W Miejskim Centrum Kultury odbyła się coroczna gala "Dziękujemy Pozarządowcom" w Rudzie Sląskiej. Zaszczytne wyróżnienie wręczali Prezydent Miasta Ruda Sląska Grażyna Dziedzic. Laureatem tego zaszczytnego wyróżnienia została Leokadia Gawenda

14.12.2015

Uroczysta procesja z udziałem siedmiu pocztów sztandarowych ,orkiestry górniczej,górników,Rycerze Maryi Jasnogórskiej, Rycerze Bożego Grobu i parafian,ks.prałat Henryk Bolczyk  wprowadził RELIKWIE BŁOGOSŁAWIONEGO KS.JERZEGO POPIEŁUSZKI do kościoła MBR. Proboszcz Bernard Drozd powitał władze naszego miasta w osobach wiceprezydenta Michała Pierończyka i przewodniczącego Rady Miasta Kazimierza Myszura. Obecny był dyrektor kop. Halemba ds.pracy Marian Mazur,władze Związku Zawodowego Solidarność. Po czym odbyło się nabożeństwo z ucałowaniem relikwii i msza św. przez wstawiennictwo błogosławionego ks.Jerzego Popiełuszki w intencji parafian i członków NSZZ Solidarność. W kazaniu ks.prałat Henryk Bolczyk wspomniał , dzisiejsza uroczystość odbywa się w 34 rocznica pacyfikacji kop.Halemba.

Jest to inicjatywa parafian przy udziela naszych członków Eugeniusza Marszałka,Stanisława Kiermesa i Alfreda Gilnera

Zdjęcia z uroczystości wprowadzenia relikwii tutaj

Zdjęcia A.Glinera z odbioru relikwii tutaj

 

Poprawiony: środa, 09 marca 2016 21:22