30 lat koła Halemba Związku Górnośląskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
niedziela, 14 czerwca 2020 09:31

 

 

30 lat koła Halemba

Związku Górnośląskiego


 

Jubileusz 30 lecia Koła Halemba Związku Górnośląskiego przypada w okresie ogłoszonym

przez władze państwowe Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w związku

z panującym wirusem SARS- CoV- 2. Dlatego świętowanie naszego jubileuszu jest obecnie

niemożliwe.

Z inicjatywy członka naszego Koła, kolegi Bronisława Wątroby została wydana seria

znaczków przedstawiająca kościół Matki Bożej Różańcowej w Halembie, przy którym powstało

nasze Koło w dniu 15 czerwca 1990 roku i tu była jego pierwsza siedziba.

Pragnę podziękować wszystkim naszym członkom i sympatykom za 30 lat uczestnictwa

i wspierania naszego Koła w pracy związkowej na rzecz naszego miasta i dzielnicy. Dziękuję za

inicjatywy społeczne, organizowane konkursy , wieczornice, konferencje , a przez trzydzieści lat

było tego wiele. Dziękuję Proboszczom naszej parafii, Dyrektorom szkół, Nauczycielom, Uczniom,

Radnym, wszystkim Instytucjom i Organizacjom działającym w Halembie i Rudzie Śląskiej ,

a szczególnie Członkom Koła i Mieszkańcom Halemby za wsparcie, pomoc finansową, ciepłe

słowa i życzliwość. Pamiętamy także o wszystkich Członkach Związku Górnośląskiego, którzy już

odeszli i nie ma Ich dzisiaj z nami – Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie.

Szczęść Boże

Prezes koła Halemba

Adam Wieczorek


Uznanie przez Związek wartości chrześcijańskich w życiu społeczno-politycznym pozyskało dla działalności koła proboszcza Parafii Matki Boskiej Różańcowej ks. Alojzego Brzezinę. Dzięki jego życzliwemu nastawieniu, przez jedenaście miesięcy koło odbywało zebrania i spotkania z zaproszonymi gośćmi w parafialnej salce katechetycznej. W kościelnych gablotach umieszczane były komunikaty koła. Więź koła z duszpasterzami parafii trwa nadal pomimo zmiany lokalu zebrań koła.

Działalność koła Związku Górnośląskiego została zapoczątkowana 15.06.1990r. zebraniem informacyjnym. Na drugim spotkaniu 29.06.1990r. w obecności ówczesnego prezesa związku prof. Andrzeja Klasika wyłonił się Zarząd Tymczasowy. Pismem z dnia 18.07.1990r. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach poinformował o wpisaniu koła do rejestru stowarzyszeń. Pierwsze walne zebranie odbyło się 1.10.1990r. Wybrany wówczas zarząd w tydzień później ukonstytuował się. Fakt ten umożliwił 8.11.1990r. nadania kołu przez centralę związku w Katowicach osobowości prawnej. Koło prowadziło od początku swojego istnienia wielopłaszczyznową działalność na rzecz lokalnego środowiska. Dużą frekwencją mieszkańców cieszyły się zwłaszcza organizowane przez koło spotkania z prezydentem i radnymi miasta. Duże zainteresowanie mieszkańców miały spotkania organizowane z Dyrektorem MPGK w Rudzie Śląskiej Mieczysławem Czupiałem, Prezesem Rudzkiej Spółki Węglowej mgr. Zbigniewem Baranowskim, Prezesem Elektrowni Halemba S.A. mgr. Piotrem Mateją, komendantem posterunku policji w Halembie Wiesławem Oleksiukiem, lekarzem Adamem Wieczorkiem, Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” Wernerem Wesołym, Krzysztofem Goniwiecha. Warto również wspomnieć o spotkaniu z autorami monografii parafii Halemba: ks. Alojzym Brzeziną, Eugeniuszem Marszałkiem, Antonim Ratką i Antonim Steuerem. Osobistymi wspomnieniami podzieliła się pani Katarzyna Mateja na temat: „Moja droga do wolności przez Śląsk, Kresy Wschodnie, Ravensbrickk, Śląsk oraz p. Stanisławem Kiermesem na temat „Święta w stanie wojennym”,historii „Solidarności” w Halembie.

 

Poprawiony: niedziela, 14 czerwca 2020 20:35
Więcej…
 
Koncert kolęd PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
poniedziałek, 06 stycznia 2020 20:37

 

Wspólne kolędowanie z Waldemarem WiśniewskiPod patronatem Związku Górnośląskiego Koło Halemba odbyły się w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodnicy,Parafii Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach i Parafii Matki Bożej Różańcowej w Halembie koncerty kolęd i pastorałek w wykonaniu Waldemara Wiśniewskiego. Dziękujemy Waldemarowi Wiśniewski oraz organizatorce koncertów Bożenie Tomasik.

Zdjęcia tutajPoprawiony: piątek, 10 stycznia 2020 20:52
 
Prelekcja "O wonglu,kobietach i kanarkach" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
niedziela, 15 grudnia 2019 20:59

 

Prelekcję pt. O wonglu,kobietach i kanarkach.

 

Ostatnie spotkanie koła było bardzo ciekawe. Nasz gość Henryk Fic wygłosił prelekcję pt. O wonglu,kobietach i kanarkach. Temat rzeka ale krótką relację przedstawię. Pan Henryk Fic jest pasjonatem historii górnictwa oraz przewodnikiem w kopalni Guido.

Węgiel kamienny wykorzystywany był do ogrzewania już w starożytnych Chinach. Znany był w starożytnym Rzymie,użytkowany jako opał w prowincji Brytanii. Pod koniec XVI w. w Anglii narastał kryzys energetyczny spowodowany brakiem drewna i rozpoczęto na szeroką skale wykorzystywany węgiel do celów opałowych. Górnictwo węgla na terenach polskich miało swoje początki w XVI wieku , a jego rozwój miał miejsce w drugiej połowie XVIII wieku, kiedy węgiel zaczęto stosować w hutnictwie.

Rozwój górnictwa wiąże się z wynalazkiem maszyny parowej. Pierwsza na kontynencie Europy maszyna parowa w 1788 roku zainstalowano w kopalni srebra w Tarnowskich Górach. Pracowała ona przez 69 lat. Produkcja maszyn parowych spowodowała gwałtowne zapotrzebowanie na węgiel. Nastąpił rozwój hutnictwa i komunikacji. W drugiej połowie XIX wieku nastąpił szybki rozwój górnictwa na Wyżynie Śląskiej. Wielka kariera węgla na Górnym Śląsku zaczęła się w XX w. kiedy powstało bardzo dużo kopalń i hut. Nastąpiła epoka szybkiej industrializacji i migracja ludności wiejskiej do pracy w kopalniach i hutach. Pracę w kopalniach podejmowały kobiety. W 1935 roku wprowadzono zakaz pracy kobiet na dole kopalni. Po II wojnie światowej był dramatyczny brak rąk do pracy w kopalniach.W1946 r. w górnictwie pracowało ponad 21 tys. kobiet, trzy lata później 22,6 tys. Około jednej trzecia kobiet samodzielnie utrzymywało rodzinę. W 1957 roku władze wprowadziły zakaz pracy na dole kopalni. Kobiety wykonywały pracę na powierzchni, głównie przy wyładowywaniu i sortowaniu węgla oraz w brykietowni. Praca ta była uznawana za ciężką; górników pracujących pod ziemią przenoszono do niej za karę. W 2008 roku Polska wypowiedziała międzynarodową konwencję, która zabraniała zatrudniania kobiet pod ziemią. Tak zaczął się powrót do pracy na dole kopalni kobiet.

W XVIII i XIX wieku kanarki stały się nieodzownymi towarzyszami górników. Górnicy zabierali kanarki na szychtę i umieszczali w ślepych przodkach, gdzie zawsze były trudności z doprowadzeniem powietrza i gdzie często byli narażeni na kontakt z metanem lub tlenkiem węgla. Przez swoją mniejszą masę bardziej niż ludzie odczuwały efekt ulatniającego metanu i tlenku węgla. Kanarki najpierw stroszyły piórka, potem spadały z żerdek a przy dużych zagrożeniach padały martwe. Obserwacja ptaków dawała górnikom sygnały do opuszczenia kopalni w momencie zagrożenia. Hodowla kanarków stała się nowym hobby górników.

Uzupełnieniem prelekcji było ciekawostki z życia Guido Henckel von Donnersmarck.

Zdjęcia tutaj

Dziękujemy bardzo panu Henrykowi Fic za bardzo ciekawą i z dużą dawką wiedzy o górnictwie prelekcję.

 

Poprawiony: niedziela, 15 grudnia 2019 21:08
 
Pamiętamy o powstańcach śląskich PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
środa, 23 sierpnia 2017 17:07

Pamiętamy o rocznicy Powstań Śląskich


Z uroczystości odsłonięcia Tablice Pamięci na cmentarzu Komunalnym (25.10.2008 r)

Pamiętając o kolejnej rocznicy powstań śląskich , na cmentarzu pod Tablicami Pamięci odbyła się skromna uroczystość z modlitwą za poległych powstańców i zapalenie zniczy.

W powstaniu brało udział 122 mieszkańców Halemby,53 z Kłodnicy i 24 z Starej Kuźnicy.

Poprawiony: czwartek, 24 sierpnia 2017 14:00
 
Śląskie fajrowanie powstańcze PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
poniedziałek, 21 sierpnia 2017 20:17

 

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

Zaprasza na śląskie fajrowanie powstańcze.

27 sierpnia 2017 r.

godz.17.00

Poprawiony: poniedziałek, 21 sierpnia 2017 20:37
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 8