Aktualności


Spotkanie członków w dniu 16.02.10r PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
niedziela, 21 lutego 2010 13:49

W dniu 16 luty br. odbyło się spotkanie członków koła z udziałem Pana Andrzeja Stania Prezydenta Miasta Ruda Śląska. Prezes koła powitał wszystkich i przedstawił porządek zebrania.

  1. Strona internetowa naszego koła.
  2. Jubileusz naszego koła-czerwiec 2010r.
  3. Informacje radnych.
  4. Wystąpienie Pana Prezydenta Andrzeja Stanie oraz pytania do pana Prezydenta.
  5. Wolne wnioski.

Sekretarz koła poinformował o uruchomieniu w dniu 15 luty 2010r strony internetowej naszego koła    pod adresem www.zghalemba.pl. Dzięki własnej stronie internetowej będziemy bardziej dostępni mieszkańcom Halemby oraz skuteczniejsi w wypełnianiu zadań statutowych Związku Górnośląskiego.

W dyskusji o jubileuszu naszego koła, który przypada w czerwcu postanowiono, iż odbędzie się w tej samej formie co 15-lecie naszego koła. To znaczy uroczysta msza święta z udziałem gości i wspólne spotkanie wszystkich członków koła i gości.

Radny Witold Hanke poinformował nas ze w budżecie na 2010r zarezerwowano kwotę 1,5 mil.zł wykonanie projektu przebudowy byłego Młodzieżowego Klubu Górniczego. Również w bieżącym roku być może zostanie wykonane bezpieczne przejście dla pieszych w rejonie Halembskiego cmentarza komunalnego.

Prezydent Miasta mówił o trudnej decyzji z rezygnacji budowy Parku Wodnego w Halembie. Powodem rezygnacji są rozbieżne interesy inwestora prywatnego i Miasta oraz troska o finanse Miasta. Obecnie podjęto działania prawne celem wykupienia udziałów spółki i odzyskanie terenu. Na pytanie o inwestycje w Halembie usłyszeliśmy o budowie Aldik-a na przeciwko stacji paliw BP oraz o wybudowaniu przez inwestora ronda w celu bezpiecznego dojazdu do Aldik-a. Elektrownia Halemba będzie funkcjonowała do 2011r. Mówiono o problemach komunikacyjnych na Halembie II i ewentualnych rozwiązaniach problemu. Dużym wyzwaniem inwestycyjnym dla Miasta jest przejazd kolejowy w Wirku.

Prezes Krainy Rudzkiej Pan Aleksander Leszczyna wspomniał o 90 rocznicy powstania Autonomicznego Województwa Śląskiego.

Pan Stanisław Kiermes przypomniał, iż do wybuchu II wojny w Halembie był Pomnik Powstańców Śląskich, który Niemcy zburzyli we wrześniu 1939r. Wnioskował o odbudowę pomnika.

Poprawiony: środa, 24 lutego 2016 21:28
 
Związek Górnośląski w Halembie 2009r PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
niedziela, 14 lutego 2010 14:55

Rok 2009 był dla Związku Górnośląskiego wyjątkowy z uwagi na jubileusz 20-lecia powstania jako stowarzyszenie. Piekary Śląskie były miejscem IV Nadzwyczajnego Kongresu Programowego ,który wypracował program i wizję rozwoju Związku w perspektywie najbliższych lat. Podjęto się wydania Księgi Pamiątkowej z okazji 20-lecia Związku Górnośląskiego, która niebawem będzie dostępna dla czytelników. Główne uroczystości odbyły się 21 czerwca w Piekarach Śląskich w ramach corocznej pielgrzymki Związku Górnośląskiego. Jubileuszowy rok zakończyła uroczysta msza święta dnia 12 grudnia z udziałem Arcybiskupa Damiana Zimonia w kościele św. św. Apostołów Piotra i Pawła oraz wspólny opłatek uczestników uroczystości.

Należy przypomnieć o fakcie iż członek naszego Związku prof. Jerzy Buzek został wybrany Pierwszym Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego.

Związek był jednym z współorganizatorów Roku Wojciech Korfantego ,który obchodzony był w 2009r wyniku uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 lipca 2008r. Główne uroczystości odbyły się w dniach 15 sierpnia w Warszawie, 17 i 20 sierpnia w Katowicach, a 22 na Placu Sejmu Śląskiego zorganizowano widowisko multimedialne-Wojciechowi Korfantemu „Rapsod Śląski”.

W urzędzie Miasta Ruda Śląska 3 kwietnia br. nastąpiło podpisanie aktu notarialnego w sprawie przekazania na rzecz Miasta Ruda Śląska w formie darowizny przez Górniczą Spółdzielnie Mieszkaniową „Nasz Dom”budynku Młodzieżowego Klubu Górniczego przy ul.1 Maja 32. Nasze paroletnie starania o takie rozwiązanie problemu M KG okazało się skuteczne. Należy podziękować władzom Spółdzielni i członkom,.którzy w formie uchwały walnego Zgromadzenia podjęli tak korzystne dla mieszkańców rozwiązanie,zrezygnowali z swojej własności dla dobra wspólnego.

W maju br. przeprowadzono konsultacje społeczne na temat koncepcji funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury w Halembie, które wywołały spore zainteresowanie mieszkańców Halemby. Tak „To był koncert życzeń”,pod tym określeniem kryje się troska o życzcie kulturalne młodego pokolenia Halembian.

Obecnie decyzją władz miasta remontem i przyszłą działalnością byłego MKG zajmuje się dyr. Biblioteki Miejskiej Pan Krystian Gałuszka,którego w grudniu zaprosiliśmy na spotka .Przedstawił wizję funkcjonowanie Młodzieżowego Klubu Górniczego po remoncie. Na parterze budynku przewidziana jest działalność gastronomiczna(funkcjonująca na zasadzie kateringu) i pomieszczenia WC. Biblioteka na I piętrze i zajmie ¾ powierzchni całego piętra. Przestrzeń otwarta regały po bokach a w środkowej części regały ruchome aby można uzyskać większą powierzchnie w razie potrzeby. Zostanie przeniesiona filia biblioteki nr 18 z Halemby II.. Na poddaszu będzie sala wyposażona w sprzęt audio- wizualny na działalność szkoleniową oraz na prezentacje audio-wizualne. Będzie tu miejsce na galerie i miejscem spotkań dla społeczności lokalnej.Ta wizja budzi naszą nieufność bo biblioteka funkcjonowała w byłym budynku M.K.G i była jej uzupełnieniem, a w przedstawionej koncepcji jest odwrotnie. I to jest argument budzący naszą nieufność wobec intencji władz miasta.

Chcąc uhonorować osoby zasłużone w popularyzacji mowy śląskiej i twórcom śląskiej literatury Zarząd Związku Górnośląskiego kolo Halemba podjął 6 października uchwałę o ustanowieniu odznaki „Pszociel Śląskiej Godki”.Otwarta książka z napisem „Pszociel Śląskiej Godki”, w której jedna strona będzie żółta, a druga niebieska, tak wygląda odznaka.

W spotkaniu wrześniowym Rodziny Górnośląskiej na Górze Świętej Anny członkowie naszego koła Pani Leokadia Wieczorek i Bronisław Wątroba otrzymali Odznaki Zasłużony dla Związku Górnośląskiego. Prezes koła Adam Wieczorek w grudniowych uroczystościach „Dziękujemy Organizacją Pozarządowym” został wyróżniony w kategorii Lider. Wyróżnienia te świadczą iż jesteśmy docenianą organizacją w mieście i spełniamy się w służeniu dla dobra wspólnego.

W czerwcu 2009r Związek Górnośląski uzyskał status organizacji pożytku publicznego,dzięki temu możliwości działania Związku wzrosną.

 

Poprawiony: niedziela, 14 lutego 2010 21:54
 
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 następna > ostatnia >>

Strona 38 z 38