Rodzina Górnośląska na górze św. Anny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
piątek, 01 października 2010 00:00

Spotkanie Rodzin Górnośląskich na górze św. Anny w dniu 25 września rozpoczęło się od złożenia kwiatów pod pomnikami Czynu Powstańczego oraz Jana Pawła II. Po czym uroczyste wejście z pocztami sztandarowymi do bazyliki na msze świętą w intencji Górnego Śląska i członków Związku Górnośląskiego.W kazaniu kapelan Związku ks. Paweł Buchta bardzo pięknie mówił o naszej śląskiej mowie,ale bardzo podkreślił odpowiedzialność moralną za używanie mowy w życiu społecznym i wyrażała by tylko prawdę a nie kłamstwo.

W programie spotkania przewidziano w Domu Pielgrzyma dyskusję panelową nt."Nasza śląsko godka"Do dyskusji panelowej zaproszono posła RP Pana Marka Plura,który poprowadził dyskusje oraz Panów Józefa Kulisza,Marka Szołtysek,Tomasza Wrona oraz Andrzeja Szczeponek.

Dyskusja trwała prawie dwie godziny i przedstawię tylko wyrywkowe fragmenty wypowiedzi i konkluzje dyskutantów. Śląsko mowa była głównym językiem dyskusji.

Poseł RP Marek Plura mówił o dotychczasowych działania podjętych w parlamencie które by uznały śląską godkę za język regionalny.W październiku rozpoczną się procedury w parlamencie uznające śląską godkę  za język regionalny.Ustawa umożliwi naukę mowy śląskiej w szkołach i jej rozwój w życiu społecznym mieszkańców Górnego Śląska.Szansę aby się tak stało są duże.

Pan Józef Kulisz mówił o problemach podczas półtora rocznych pracach nad "ślabikorzem".Wprowadzono nowe znaki literowe,które rozwiązują problemy fonetyczne śląskiej mowy.Opracowany "Górnośląski ślabikorz" nie jest wersją ostateczną.

Pan Marek Szołtysek uważa iż na ujednoliceni śląskiej mowy powinno zależeć  wszystkim i sprawa języka  ma być bezpartyjna dla decydentów.Widzi pewne problemy z językiem w biznesie,reklamie które  biorą się z niewiedzy.Możliwość nauki języka w szkole będzie istotnym czynnikiem w jego rozwoju.

Pan Tomasz Wrona dostrzega problem zanikania śląskiej mowy.Używanie wulgaryzmów jest niekiedy postrzegana jako śląsko godka co jest nieprawdą.W internecie jest dużo publikacji w śląskiej mowie świadczących o kulturalnych możliwościach jego zastosowania.

Pan Andrzej Szczeponek wspomniał o organizacjach społecznych i środowiskach naukowych które brały udział w wielu dyskusjach,których celem było umożliwienie uznania śląskiej mowy za język regionalny. Uznał iż najskuteczniej nauczyć się języka w rodzinie.

Po zakończeniu dyskusji przedstawiciele koła Halemba wręczyli brązowe odznaki "Pszociel Śląski Godki" Panu posłowi RP Markowi Plura oraz Panu Józefowi Kulisz.Koło ustanowiło odznakę aby uhonorować osoby zasłużone w rozwoju śląskiej mowy.

Na zakończenie wystąpił zespół regionalny "Kobiórzanie" który został entuzjastycznie przyjęty przez widownie.

Poprawiony: sobota, 02 października 2010 18:23