30 lat Krainy Rudzkiej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
czwartek, 09 kwietnia 2020 20:46

 

Kraina Rudzka Związku Górnośląskiego

ma 30 lat  

 

Dla pełniejszej integracji środowiska obywatelskiego i samorządowego związanego z kołami Związku Górnośląskiego, powołano w dniu 17.03. 1990 r do życia Krainę Rudzką Związku Górnośląskiego, jako podmiot życia społecznego w Mieście. Wybór nazwy Kraina Rudzka, wiąże się wieloma czynnikami kształtującymi naszą rzeczywistość. Najważniejsze z nich to; czynnik etniczny, kościelny i polityczny. W przypadku Rudy Śląskiej, czynniki te miały znaczący wpływ na jej historyczny rozwój. W dniu 19.10. 1994 r powołano Krainę Rudzką Związku Górnośląskiego jako podmiot życia politycznego w Mieście. Powstał Komitet Wyborczy Kraina Rudzka biorący udział w wyborach samorządowych .Uzyskała poparcie wyborców wyniku którego Prezydentem Miasta został Edmund Sroka. Prezydentami byli również członkowie Związku Zygmunt Żymełka i Andrzej Stania. Później nastąpiło upartyjnienie wyborów samorządowych i marginalizacja Stowarzyszeń.

Koła Związku Górnośląskiego w Mieście, od chwili powstania wiele uwagi poświęca­ły integracji środowiska lokalnego. Wyrazem tego są liczne. wystawy, wykłady, prelekcje, konferencje popularno- naukowe, wydawnictwa związane z historycznym obszarem Górnego Śląska i naszego Miasta. Nie sposób wymienić wszystkie. Poprzestańmy na; konferencji naukowej p.t.” Ruda Śląska w dawnej kartografii" w 200 6 r w Nowym Bytomiu oraz dotyczącej tragedii mieszkańców Halemby, w ostatnich dniach stycznia 1945 r w 2009 roku w Halembie( odsłonięcie Tablic Pamięci na cmentarzu komunalnym ofiar wojen, represji oraz wypadków górniczych).

Należy wspomnieć o działaniach, które z intencją upamiętnienia osób i wydarzeń w naszym Mieście, wpisują się w przestrzeń publiczną przy pomocy małych form architektonicznych. Postacią wyjątkową o której pamięć w świadomości społecznej jest Karol Godula. Osobę tę upamiętniło koło, "Godula- Orzegów", fundując w 2002 roku do kościoła pod wezwaniem Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli tablicę pamiątkowa,o treści;" Karol Godula 1781-1848. Górnoślązak. Wykształcony i pracowity. Nazwany królem węgla. Pionier hutnictwa cynkowego ziemi bytomskiej. Dał początek naszej osadzie, gminie i dzielnicy".

Warto wspomnieć o inspiracji koła "Ruda", i byłego dyrektora Muzeum Miejskiego imienia Maksymiliana Chroboka, Michała Lubin, do organizowania konkursu "Betleje Bożonarodzeniowych" w pomieszczeniach Muzeum oraz ustawienia przed jego budynkiem pomnika Wojciecha Korfantego, autorstwa Piotra Latoski.

Kolo "Nowy Bytom" było inicjatorem ufundowania przez mieszkańców Nowego Bytomia na cmentarzu parafialnym krzyża, poświęconego wszystkim mieszkańcom Miasta, których groby i miejsce pochówku jest nieznane.

Koło "Kochłowice" było inicjatorem odrestaurowania pomnika Powstańców Śląskich w Kochłowicach, co miało miejsce podczas uroczystości obchodów 70-rocznicy wybuchu II -gie Wojny Światowej, zorganizowanej przez władze Miasta.

Przypomnienia wymaga inicjatywa radnych, członków Związku Górnośląskiego, przywrócenia pierwotnych, historycznych nazw ulic w Mieście oraz ustalenia nazw ulic nowo wytyczanych. Wiele ulic otrzymało patronów w osobach zasłużonych dla Rudy Śląskiej, regionu i wolnej Polski.

Rudzki Jarmark Samorządowy miejscem spotkania 20 organizacji pozarządowych i udziałem Krainy Rudzkiej ,która również przedstawiła swój dorobek i możliwości działania. Przedstawiliśmy Związek z perspektywy jego działalności i obecną. Były albumy z zdjęciami, kalendarze ,proporce ,mapy, publikacje książkowe oraz wystawa zdjęć "Halemba w obiektywie Mariana Goleśnego".Promowaliśmy śląską godkę,brązową odznaką Pszociela Śląski Godki uhonorowano rudzianina Mateusza Sobecko. Laureat jest zwycięzcą programu Yon Can Dence. który piękną śląszczyzna udzielał wywiadów i udowodnił że śląsko godka jest piękna i komunikatywna.

Rodzina Górnośląska na górze św. Anny to tradycyjne i coroczne spotkanie członków i sympatyków Związku Górnośląskiego. Jest to spotkanie rodzin górnośląskich , nazwę tej uroczystości wymyślił abp Damian Zimoń. Uroczystość rozpoczyna się złożeniem kwiatów pod pomnikiem Powstań Śląskich na Górze Świętej Anny, później następuje przemarsz do Sanktuarium annogórskiego. Po Mszy Świętej jest czas na obiad, a później odbywają się panele dyskusyjne.

Dyr.SP 24 Klaudia Rolnik                                   Przewodnicząca Krainy Rudzkiej Weronika Szołtysek

Przypadające w 2019 r 100 rocznicę I Powstania Śląskiego uczciłyśmy poprzez wspólne śpiewanie pieśni powstańczych i śląskich przez mieszkańców Halemby i członków Związku z Rudy Śląskiej z młodzieżą Szkoły Podstawowej nr 24 im. Powstańców Śląski. Młodzież szkolna przygotowała oprawę muzyczna do wspólnego śpiewania a uczestnicy dostali śpiewnik z repertuarem pieśni. Mieszkańcy Halemby nie zawiedli i sporo ich uczestniczyło w tym wydarzeniu.

Więcej zdjęć tutaj

Kraina Rudzka Związku Górnośląskiego tworzą Koła: Bykowina, Godula - Orzegów, Halemba, Kochłowice, Ruda Wirek - Bielszowice - Czarny Las.

Przewodniczącymi Krainy byli Ginter Kuczera ,Aleksander Leszczyna, Paweł Błażyca, Weronika Szołtysek.

 


Poprawiony: czwartek, 09 kwietnia 2020 21:58