Zasłużony dla Rudy Śląskiej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
czwartek, 31 maja 2018 19:29

Tytułu „Zasłużony dla Rudy Śląskiej”

dla Pana Eugeniusza Marszałka


Miasto Ruda Śląska swoich zasłużonych obywateli wyróżnia zaszczytnym tytułem „Zasłużony dla Rudy Śląskiej”. W związku z czym chcielibyśmy, jako stowarzyszenie któremu te sprawy są równie bliskie, nominować do tego tytułu halembianina Eugeniusza Marszałka. Dziękujemy Radzie Miasta za akceptacje naszego wniosku.


Gratulujemy Panu Eugeniuszowi Marszałek

tak zaszczytnego wyróżnienia.

 

 

Eugeniusz Marszałek urodził się w Halembie 13.07.1932 r. z ojca Teodora i matki Łucji z domu Bohla . Przebieg nauki: 1939-1945 Szkoła Podstawowa w Halembie , 1945-1949 Gimnazjum Ogólnokształcące w Wirku , tzw. „mała matura”, 1949-1951 Liceum Administracyjny - Handlowe w Gliwicach , świadectwo dojrzałości, 1959-1965 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Katowicach , obecnie Uniwersytet Ekonomiczny - mgr ekonomii.

Przebieg pracy zawodowej: 1951-1956 Woj. Spółdzielnia Spożywców w Zabrzu, 1956-17.12.1981 Kop. Węgla Kam. Halemba w charakterze: 1956-1976 Księgowy w Dziale Księgowo – Finansowym. Od 01.01.1976 Główny Księgowy Kopalni Halemba. W dniu 28.07.1977 nominacja na Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych Kopalni Halemba a od 01.12.1980 Z-ca Dyr. ds. Pracowniczych Kopalni Halemba. W dniu 17.12.1981 odwołany w trybie natychmiastowym ze stanowiska Z-cy Dyr. ds. Pracowniczych Kopalni Halemba za wspieranie „Solidarności” w okresie stanu wojennego .

Przebieg działalności społecznej i posiadane odznaczenia: 1960 Współzałożyciel i wiceprezes koła PTTK przy KWK Halemba . 1970 Prezes koła Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy KWK Halemba. 28.06.1977 Przyznanie tytułu „Zasłużony pracownik Kopalni Halemba”. Przyznanie odznaki „ 20 lat Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ruda Śląska 1966-1986.W dniu11.11.1986 przyznanie złotej odznaki „Zasłużonemu w rozwoju Województwa Katowickiego. Od 15.11.1990 przynależność do Koła Związku Górnośląskiego w Halembie. W latach 1968 -2019 duchowa , materialna i organizacyjna pomoc na rzecz śląskich Misjonarek i Misjonarzy , posługujących w Azji, Afryce i Ameryce Południowej , a szczególnie dla ks. Januarego Liberskiego, pierwszego Śląskiego Fidei Donisty .W latach 1970-2018 prowadzenie Koła Misyjnego przy Parafii M.B. Różańcowej w Halembie . W okresie 1996 - 1997 współudział przy opracowaniu i wydaniu monografii pt „Historia i teraźniejszość Parafii Matki Boskiej Różańcowej” w Halembie. Od 13.12.1997 członek Katowickiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Okresie Stanu Wojennego. Jednym z inicjatorów uczeniem „Tablicami Pamięci”na cmentarzu komunalnym ofiar wojen i represji halembian w XX w(2010 r). Był jednym z inicjatorów sprowadzenia relikwii Błogosławione ks. Jerzego Popiełuszki do kościoła M.B. Różańcowej w Halembie (grudzień 2015r).W dniu 04.07.2016 przyznanie Złotego Medalu Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”.

W dniu13.11.2017 otrzymanie na Zamku Królewskim w Warszawie z okazji 50-lecia Komisji Episkopatu Polski ds. Misji medalu „ Benemerenti In opere Evangelizationis ” w kategorii „ Pomoc Materialna I Finansowa Misjom”.

Działalność Eugeniusza Marszałka w samym mieście, jak też ta wykraczająca poza Rudę Śląską obliguje nas do przedstawienia jego nominacji Radzie Miejskiej.

 

Adam Wieczorek

Prezes koła Halemba

 

 

 

 Poprawiony: wtorek, 12 czerwca 2018 21:53