Apel do mieszkańców PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
piątek, 02 września 2016 20:08

Ruda Śląska, wrzesień 2016 roku

 

 

Odbudujmy Pomnik Czynu Powstańczego w Halembie

Głosując na projekt nr.37

Budżetu Obywatelskiego 2017 roku

 

Apel o obywatelskie poparcie

- poprzez głosowanie -

odbudowy Pomnika Czynu

Powstańczego w Halembie

 

 

Mieszkańcy naszej Małej Ojczyzny:Halemby, Kłodnicy i Starej Kuźnicy,brali czynny udział w trzech kolejnych powstaniach zbrojnych 1919,1920 i 1921 roku, oswobadzając autochtoniczną ludność polskojęzyczną, którą od 1872 roku restrykcyjnie starano się germanizować i zniewalać przemocą bismarckowskiego „Kulturkampfu”. Wyrugowano z naszych szkół naukę ojczystego języka oraz wszystko co polskie z życia publicznego; włącznie z restrykcjami wobec duchowieństwa. Tajne nauczanie surowo karano, pod zarzutem „zdrady stanu”. W tej heroicznej walce w obronie polskości Górnego Śląska uczestniczyło 122 mieszkańców Halemby, 53 z Kłodnicy i 24 ze Starej Kuźnicy. W powstaniach poległo siedmiu z nich: Cipa Jan, Pakuła Wojciech, Jurecko Ryszard, Falkus Ignacy, Moroń Wiktor, Kszykowski Ryszard, Mańka Józef.

Dnia 7 listopada 1919 roku w Wyborach Komunalnych na Górnym Śląsku Polacy uzyskali 6800 mandatów zaś Niemcy tylko 4400 mandatów – więc wybory unieważnili. W Halembie Polacy zdobyli komplet ośmiu mandatów i z miejsca objęli władanie Gminą. Przywrócono język polski do szkół.

Dnia 20 marca 1921 roku w Wyborach Plebiscytowych – w naszej Małej Ojczyźnie oddano głosów: za Polską 85,3%, za Niemcami 14,6%.

20 czerwca 1922 roku Ziemia Górnośląska oficjalnie powróciła do macierzy – do Polski.

W roku 1934 – mieszkańcy naszej Małej Ojczyzny, doceniając heroizm swych bohaterów – z własnych składek wznieśli pamiątkowy obelisk w centralnym miejscu Halemby (u wlotu ulicy Kłodnickiej do 1 Maja), dumnie dowodzący polskości tej ziemi i jej mieszkańców. Niestety, upragnioną wolnością cieszyli się krótko. Tuż po napaści w 1939 roku Niemcy pomnik zburzyli zaś wydobyty z ziemi akt erekcyjny stał się wyrokiem śmierci zacnych obywateli Halemby, Starej Kuźnicy i Kłodnicy: Jana Burka, Henryka Pyki, Wawrzyńca Szczudlaka, Franciszka Siekierskiego, Pawła Burszki, Ignacego Kaczmarka – zamordowanych w hitlerowskich miejscach kaźni.

Uważam, że odbudowę pomnika jesteśmy winni naszym Przodkom oraz ku pamięci obecnym i przyszłym pokoleniom. Ten ważny symbol wdzięczności niechaj stanie się zachętą do poznawania naszej historii, kultywowania rodzimych tradycji oraz utrwalania lokalnego i narodowego patriotyzmu.

Za poparcie inicjatywy już dziś jestem bardzo wdzięczny. W imieniu własnym oraz komitetu odbudowy, serdecznie dziękuję wszystkim głosującym na ten projekt gdyż jego realizacja zależeć będzie od ilości oddanych nań głosów.

 

z poważaniem

Stanisław Kiermes

 

więcej informacji: www.zghalemba.pl / tam zakładka: Mały leksykon halembski

patrz pod literą „P” : Pomnik Powstańców Śląskich, Powstańcy Śląscy, Powstania Śląskie

 

 

 

Poprawiony: piątek, 02 września 2016 21:31