Historia pomnika w Halembie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
środa, 31 sierpnia 2016 15:12

 

Historia Pomnika

 

 

Mieszkańcy Halemby brali udział w trzech Powstaniach Śląskich. W 1934 roku upamiętniono trzy zrywy powstańców śląskich pomnikiem, który stanął w sąsiedztwie skrzyżowania obecnej ulicy 1-Maja i Kłodnickiej.

Pomnik erygowano 11.11 1934 roku, postawiony na trójstopniowym postumencie stały trzy sześcienne bloki tworzące cokół,które symbolizują trzy powstania śląskie Na jednym z nich umieszczona była tablica z napisem pamiątkowym Na Pamiątkę Złączenia Śląska z Polską 1922 – 11.11.1934 Całość wieńczyła rzeźba orla z rozpostartymi skrzydłami. Pomnik został zniszczony przez okupanta w 1939. W fundamenty tego pomnika wmurowano butelkę, a w jej środku umieszczono kartki z nazwiskami powstańców śląskich i ludzi zasłużonych dla Halemby, a znalezione nazwiska ułatwiły im prześladowanie Polaków .Pomnik został wybudowany z składek mieszkańców Halemby.Plac przed pomnikiem

W parafialnym piśmie parafii Matki Bożej Różańcowej „Paciorki Nadziei” opisałem dzieje pomnika i wojenne losy powstańców, których okupant zmusił do rozbiórki pomnika. W kaźniach hitlerowskich zginęli dowódcy powstańców: z Halemby Jan Burek, Henryk Pyka, z Kłodnicy Paweł Burszka, Ignacy Karczmarek, Siekierski, ze Starej Kuźnicy - Wawrzyniec Szczudlak, którego rodzinę wysiedlono z własnego budynku, a żonę pozostawiono bez środków na utrzymanie rodziny. Wspomnę że pierwsze śmiertelne ofiary powstańcze na obszarze dzisiejszej Rudy Śląskiej w 1939 r. to halembianie Jan Cipa i Wojciech Pakuła.

Pomimo wieloletnich starań z mojej strony pomnika nie udało się odbudować,chociaż udało się zgromadzić pamiątkowe zdjęcia pozwalające na rekonstrukcję dawnego pomnika.

Stanisław Kiermes

 

 

Poprawiony: środa, 31 sierpnia 2016 15:56