Rudzkie oblicza śląskości PDF Drukuj Email

Rudzkie oblicza śląskości

 

Nie przypadkiem nasze miasto nazywa się Ruda Śląska, a o tej śląskości świadczy dobitnie nie tylko jedna trzecia mieszkańców deklarujących w ostatnim spisie GUS taką narodowość.Nie przypadkiem przecież w naszym mieście od dziesięciu lat organizowany jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną konkurs poetycki im. Ks. Norberta Bonczyka, na który corocznie swoje utwory przysyłają poeci tworzący w etnolekcie śląskim.
Od szeregu lat właśnie u nas organizowane są również Zloty Miłośników Śląskiej Fraszki i Rymowanki, ponieważ corocznie w naszym mieście odbywają są konkursy śląskich fraszek, szpasek i limeryków o różnorodnej tematyce.Dziesięcioletnia tradycję marównież rudzki Konkurs Poezji Barbórkowej, w którym jurorzy oceniają nadesłane wiersze polskie, jak i śląskie.Popularna odznaka honorowa „Pszociel Ślonski Godki” to też rudzka inicjatywa, bo przecież te wyróżnienie zostało ustanowione przez nasze Koło ZG. Po dzień dzisiejszy odznaka w stopniu brązowym została przyznana około 150 osobom, których starania mają wpływ na sprawę zachowania i rozwoju naszego etnolektu. Odznaką w stopniu srebrnym nagrodzono już dziesięć osób, a w tym roku (z zachowaniem wymogów regulaminowych) może już dojść do nadania odznaki w stopniu złotym.A przecież nie należy zapominać o tym, iż pierwsze nadanie odznak, w lutym 2010 roku, związane było ściśle z inauguracją obchodów Dnia Śląskiej Mowy w naszym regionie. Ten śląski akcent wyprzedził nawet inaugurację obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w Polsce.Podobnie właśnie w Rudzie Śląskiej, w tym roku już po raz czwarty, organizowany będzie Dzień Ślązaka w nawiązaniu do Międzynarodowego Dnia Ludności Tubylczej. Żywimy nadzieję na to, iż sukcesywnie uda się to święto spopularyzować wszędzie tam gdzie śląska mniejszość etniczna stanowi przynajmniej 20% ludności gmin, miast, powiatów.Swoistym ewenementem jest też organizowany akurat po raz dziesiąty plebiscyt osób angażujących się jako wolontariusze w szeroko rozumiane poczynania o charakterze pożytku publicznego. Osoby te nagradzane są „Notgeldem Śląskim” – co jest dostrzegane w regionie, a co wiąże się z osobom Bronisława Wątroby; organizatora plebiscytu, a zarazem współzałożyciela i aktywnego członka halembskiego Koła Związku Górnośląskiego.

Miło nam donieść, iż pomysłodawca tego wyróżnienia, jak też większości inicjatyw wymienionych wcześniej, również wśród fachowców zajmujących się tematyką pieniądza zastępczego jest doceniany i nagradzany za popularyzację tematu w środowisku osób nie interesujących się bezpośrednio numizmatyką. Bronisław Wątroba w latach 1998 – 2012 zorganizował około 150 wystaw, bazując w tym na swojej kolekcji śląskich banknotów zastępczych (notgeldów) z lat 1914 – 1924. W 2012 roku nagrodzono go w Praszce „Medalem im. Juliusza Mękickiego”, który ma formę prostokątnej plakiety wykonanej w węglu, a nadawany jest za popularyzacje i wkład w rozwój numizmatyki śląskiej.Również w tym roku, za swoje kolekcjonerskie, wystawiennicze i popularyzatorskie zaangażowanie Kapituła „Medalu Mirosława Bartoszewickiego” przyznała mu i wręczyła w Bardzie to zaszczytne wyróżnienie.Walory które zbiera i prezentuje obrazują historię naszego regionu w najciekawszej dekadzie minionego stulecia, historycznie brzemiennej w wydarzenia które najdobitniej wpłynęły na naszą teraźniejszość. Zawarta jest w nich historia Śląska, a ta tym sposobem niejako emanuje z naszego miasta na region, a nawet kraj.

Gratulujemy naszemu Koledze sukcesu. Pragniemy zachęcić go do dalszych poczynań dzięki którym nasza rudzka śląskość wychodzi na zewnątrz i życzymy kolejnych sukcesów na tej drodze.

 

Poloczek Ludwik