Dom Śląski - spotkanie z pełnomocnikiem RPO PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
niedziela, 09 listopada 2014 09:50

 

Pani dr Aleksandra Wentkowska Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich była gościem Domu Śląskiego Związku Górnośląskiego

 

We wtorek 4 listopada 2014 roku w Domu Śląskim Związku Górnośląskiego odbyło się spotkanie z panią dr Aleksandrą Wentkowską Pełnomocnikiem Terenowym Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach.

Na spotkanie przybyli między innymi członkowie Kół Związku z Bykowiny i Halemby. Pani pełnomocnik kieruje Zespołem Terenowym służącym pomocą mieszkańcom województw: śląskiego małopolskiego i świętokrzyskiego. Przybyli goście mogli dowiedzieć się jaka jest rola i na czym polega praca Rzecznika Praw Obywatelskich. RPO prowadzi swoją działalność na podstawie wpływających do niego wniosków. Wniosek jest wolny od opłat i nie wymaga szczególnej formy. Ustawa upoważnia RPO do podejmowania czynności z urzędu. Sprawy są np. podejmowane z urzędu i pozyskiwane z publikacji prasowych, radiowych i telewizyjnych. Wykonując swoje konstytucyjne obowiązki Rzecznik bada, czy na skutek działania lub zaniechania organów, organizacji lub instytucji, obowiązanych do przestrzegania i realizacji wolności i praw człowieka i obywatela, nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia społecznego i sprawiedliwości społecznej.

Z tego rejonu do biura Rzecznika kierownych jest prawie 21 procent wszystkich pism i spraw. Biuro mieści się w gmachu Sejmu Śląskiego przy ul. Jagiellońskiej 25.

Kolejne spotkanie z Panią Pełnomocnik planowane jest w dniu 18 listopada 2014 roku o godzinie 16.00. Serdecznie zapraszamy członków Związku Górnośląskiego oraz innych zainteresowanych

Zdjęcia B.Wątroby kliknij tutaj


Poprawiony: niedziela, 09 listopada 2014 10:04