MAŁY LEKSYKON HALEMBSKI

 

ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUVWZŹŻ

 

Ż

 

 

 

ŻABICA

, lewobrzeżny dopływ ►KŁODNICY, dł.km, zlewnia 5 km ². gł. ujście w ► HALEMBIE, w końcowej cz. ul ►SOLIDARNOŚCI (zob. też ► MICHALSKIEGO PRZYKOPA); dawniej częściowo ocembrowany płytami betonowymi obecnie w betonowych rurach.; miejsce poboru wody przez ► ELEKTROWNIĘ HALEMBA, widnieje na arkuszu 3353 niemieckiej wojskowej mapy stolikowej ►UR-MEßTISCHBLÄTCHER, w 1827 reprodukowanej w kartografii górnośląskiej; koryto sezonowo wysychające.

B. i A. Podgórscy, Nazwy terenowe i miejscowe w Rudzie Śląskiej : od Abesynii do Żylety : leksykon toponimiczno-ojkonimiczny z antologią tekstów źródłowych, Ruda Śląska, Szczecin :2014; „Goniec Górnośląski” 1971, nr 21

Ujście Żabicy do Kłodnicy 2015

Dawny przepust pod ul. 1 Maja

Więcej zdjęć tutaj

Potok Żabica nowy przebieg

Więcej zdjęć tutaj

ŻABNO

, topogr. Grupa podmokłych łąk na pograniczu ►STAREJ KUŹNICY i ► ŚMIŁOWIC.

B. i A. Podgórscy, Nazwy terenowe i miejscowe w Rudzie Śląskiej : od Abesynii do Żylety : leksykon toponimiczno-ojkonimiczny z antologią tekstów źródłowych, Ruda Śląska,  Szczecin , 2014.


ŻELAZNA

, zob. ►ULICE HALEMBY, KŁODNICY, STAREJ KUŹNICY


ŻŁÓBEK

,zob. BAGNA


ŻWIRKI I WIGURY ULICA

, do II poł. l. 40 XX w. nazwa pd. - wsch. cz. ►KACZMARKA IGNACEGO ULICY w KŁODNICY (650 m dł.); powstała na gruncie należącym do ► HENCKEL VON DONNERSMARCKÓW; siedziba ►GMINY KŁODNICA i remizy ►OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ; mieszkańcy Adolf ► WIDUCH, Bernard Wypiór.

B. Kopiec Ruda Śląska: zarys dziejów. Cz. 3, Kochłowice, Bykowina, Halemba, Kłodnica, Stara Kuźnica, Wirek. Ruda, 2009.


ŻYDOWSKA LUDNOŚĆ

, na terenie► HALEMBY, ► KŁODNICY, ►STAREJ KUŹNICY nacja ta pojawiła się pod koniec XIX w. ; w Halembie mieszkało 7 przedstawicieli ż. l. (1891); nie znanym z imienia i nazwiska był pierwszy właściciel karczmy ►U NOCONIA; w ►STAREJ KUŹNICY pierwszym właścicielem ► WALDSCHLOßU był Schindler; natomiast zamieszkały w Nowej Wsi Leopold Bremer – do 1939 licznych gruntów na terenie ►Kłodnicy: ul.: ► ODRZAŃSKA, ►TRAUGUTTA Romualda, ►ZACISZE; na pocz. XX w. obecności ż.l. w Halembie, Kłodnicy, Starej Kuźnicy w źródłach nie stwierdzono; w okresie okupacji hitlerowskiej w ►BOROWEJ WSI ukrywał się kupiec z Nowej Wsi – Zimnauer; w obozie: ►AUSCHWITZ III była więziona ż. l. zmuszona do pracy przy budowie ►GODULLA GRUBBE i ►GODULLA KRAFTWERK.

APK, zesp. Landratura Katowice, sygn. 129; Schematismus des Bisthums Breslau und des ihm Annectirten Delegaturbezirkes. Fur das Jahr 1891. - [1891].; Auschwitz od A do Z : ilustrowana historia obozu / [aut. haseł Piotr M. A. Cywiński, Jacek Lachendro, Piotr Setkiewicz], Oświęcim 2013


ŻYMEŁKA Maksymilian

(*7.10.1905, Bielszowice-†15.11.1958, Halemba), w l. 30. XX w. (1945) prezes, od 1946 wiceprezes ► POLSKIEGO ZWIĄZKU ZACHODNIEGO W HALEMBIE (; działacz ► STRONNICTWA PRACY; od 1949 czł. Gminnej Rady Narodowej w ►HALEMBIE (wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej). Mieszkał przy ul. ►HALEMBSKIEJ, pochowany na ►CMENTARZU PARAFIALNYM W HALEMBIE.

AKAD, księga pogrzebowa parafii Matki Boskiej Różańcowej w Halembie; APK Katowice, zesp. : Gmina Halemba, sygn. 6, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Katowicach, sygn. 26; inskrypcja na cmentarzu parafialnym w Halembie.


ŻYTA UPRAWA

, najbardziej rozpowszechniona z uwagi na piaszczyste gleby uprawa zbożowa; podstawowe zboże w systemie danin feudalnych (►DZIESIĘCINA, ► KOLENDA): z ►FOLWARKU w Halembie ks. pleban w► KOCHŁOWICACH dostawał 4 ćwiertnie i 1 wiertel wrocławskiej miary ż. od siodłaka 6 mierzyc bytomskich ż. rocznie (tzw. Renta ż., zamieniona 1839 na pieniężną); W 1946 obszar upraw ż. w Halembie wynosił 109, 16 ha

APK Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, sygn. 14, A. Koziołek, Kronika Kochłowic, Kłodnicy, Nowej Wsi, Bykowiny, Halemby oraz Starej Kuźnicy b.m.r.w.


ŻYTNIA

, ul. w KŁODNICY, ok. 700 m. przebieg południkowy; wyspecjalizowana firma budowlana Mark - Bud Marek Strzelecki.

B. Kopiec Ruda Śląska: zarys dziejów. Cz. 3, Kochłowice, Bykowina, Halemba, Kłodnica, Stara Kuźnica, Wirek. Ruda, 2009.


ŻYWY RÓŻANIEC W PARAFII MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ W HALEMBIE

, Stowarzyszenie Ż. R., zał. 1904, wpisane do niem. prowincji tego stowarzyszenia w Rzymie (1909); od l. 20 XXw. w pol. prowincji; 1120 czł. (1936); kontynuowało działalność w okresie ►DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ; 52 (1963-1967); 41 róże (1996) w tym 4 męskie; codzienne odmawianie jednej cząstki różańca, przewodzenie modlitwie różańcowej w kościele, wspólne msze św. ; sztandar. Kierownicy róż: Klara Aleksa, Klara Brychcy, Róża Całus, Eufrozyna Ciwis, Regina Czaja, Hildegarda Fiszer, Hildegarda Fiszer, Teresa Heinz, Jadwiga Górny, Maria ►GRZYWOCZ, Pelagia Hałda, Agnieszka Hojka, Eryka Janik, Zofia Jurczyga, Joanna Karczmarek, Łucja Kasza, Teresa Kincer, Maria Kropidłowska, Irena Krząkała, Stefania Krzykowska, Adelajda Kuchta, Weronika Kulawik, Lidia Laszczok, Helena Leśnik, Małgorzata Mercik, Róża Michalska, Maria Moroń, Róża Moroń, Kornelia Nawrot, Elżbieta Niedziela, Róża Ociepka, Jadwiga Radwan, Róża Skornia, Małgorzata Swoboda, Bronisława Tyrała, Elżbieta Wieczorek, Janina Witek, Hildegarda Wolny, Róża Całus, Alojzy Biegański, Teodor ►GRZYŚKA, Wojciech ►GRZYŚKA, Jan Skiba.

A. Brzezina , [i. in.], Halemba. Historia i teraźniejszość parafii Matki Boskiej Różańcowej, Halemba 1997.

Podziękowanie dla Agnieszki Hojka


Poświęcenie sztandaru Żywego Różańca

Akt erekcyjny z 1908 r.

 


. Prześlij wiadomość.

 

 

ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUVWZŹŻ

 

Poprawiony: czwartek, 20 lutego 2020 21:13