MAŁY LEKSYKON HALEMBSKI

 

ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUVWZŹŻ

 

Ź

 

 

ŹRÓDEŁKO

, nazwa topograf. miejsca wydobycia wody w HALEMBSKIM LESIE na WYCIĘTYM na pn. CMENTARZA KOMUNALNEGO W HALEMBIE; wykorzystywanego do pocz. l. 60 XX w. przez ludność miejscową do prania i kąpieli (tzw. woda miękka); później zasypane kamieniami.

B i A. Podgórscy, Nazwy terenowe i miejscowe w Rudzie Śląskiej : od Abesynii do Żylety : leksykon toponimiczno-ojkonimiczny z antologią tekstów źródłowych, Ruda Śląska, Szczecin 2014.

ŹRÓDEŁKO,

, nazwa topograf. miejsca wydobycia wody w ►STAROKUŹNICZYM LESIE; użytkowane przez ludność do końca l. 90. XX w.; zamknięte przez Sanepid, ok. 1999 (nie wiadome pochodzenie wód wypływających ze ź.).

B. Kołodziej, Problem u źródła, „Wiadomości Rudzkie” 1999, nr 4; B i A. Podgórscy, Nazwy terenowe i miejscowe w Rudzie Śląskiej : od Abesynii do Żylety : leksykon toponimiczno-ojkonimiczny z antologią tekstów źródłowych, Ruda Śląska, Szczecin 2014.

ŹRÓDEŁKO NA MICHALSKIM

, czynne źródło wody w pobliżu domu Michalskiego (Ochlińskiego), w STAREJ KUŹNICY ZACHODNIEJ pod ul. PIERWSZEGO MAJA, zejście schodkami czynne do l. 60. XX w.?; odgrodzone żelazną kratą.

Inf. Róży Całus, Justyny Galeja.

Źródełko na Michalskim

 

 

 

 

 

Prześlij wiadomość.

 

 

ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUVWZŹŻ

 

Poprawiony: sobota, 10 lutego 2018 20:30