MAŁY LEKSYKON HALEMBSKI

 

ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUVWZŹŻ

 

V

 


 

V-126

, Towarzystwo Hodowców Gołębi Pocztowych, zał. 1955 (jedno z dwóch istniejących w ►HALEMBIE), działacze Paweł Gorzela, Franciszek Swaczyna, Jerzy Pyka, Ryszard Komander, Henryk Sznajder, Stefan Musioł, Henryk Waloszczyk.
APK, zesp. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Ruda Śl. sygn. 519.

V- 233

, nazwa oddziału Związku Hodowców Gołębi Pocztowych; zał. 11.02.1952 w Halembie; 33 czł. (1962), prezesi: Paweł SZTAJERSKI, Władysław Sujewicz; działacze: Lucjan KRZYSTECZKO, Alojzy KULIGA, Alfred Rożek.

APK, zesp. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Ruda Śląska, sygn. 519.

V-33

Kolo Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w STAREJ KUŹNICY, należało do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Rybniku; działalność znana od 29.01.1955 ; prezesi Jan Kurpas, Klemens Jarczyk; działacze: Stefan Stryszek, Alojzy Skarbowski, Alojzy Nowak 27 czł. (1964); w 1965 zakończyło działalność.

APK,zesp.Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rudzie Śląskiej,sygn.519

VAN GANSEWINKEL

Koncern  zajmujący  się szeroko pojętą gospodarką odpadami, rozwój firmy w l. 60. XX w. w Holandii i Krajach Beneluxu; od pocz. XXI w. Polsce; jedna z 4 spółek mieści się w ►STAREJ KUŹNICY  ulicy  Piotra ►SKARGI 87. Odbiór  i przetwórstwo odpadów komunalnych, poprodukcyjnych, niebezpiecznych, surowców wtórnych; od 1.07.2013 z terenów ►HALEMBY i powiatu mikołowskiego; dysponuje nowoczesnym sprzętem i bazą; prezes Sławomir Ochliński; w 2016 jego infrastrukturę przejęła firma Remondis

Van Gansewinkiej

Więcej zdjęć tutaj


VON WREDE MAPA

, niem. mapa sztabowa („wojenna”), opracowana przez kpt. Christiana Friedricha v. W. (inż. Wojsk.), na podstawie rozkazu gabinetowego Fryderyka Wielkiego (1746); obszar HALEMBY, KŁODNICY i STAREJ KUŹNICY został wykartowany w 1849 w sekcji 31 powstającego dzieła; w orientacji pn., w jednolitej skali 1: 34000; zawiera skalę liniową, tablice statystyczne z nazwami miejscowości, nazwiska ich właścicieli, liczbę kmieci, zagrodników, koni; na mapie oznaczono m.in. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ KOŚCIÓŁ W KOCHŁOWICACH, osadnictwo z samotnie stojącymi domami, dwujęzyczne nazewnictwo (niem. , pol.), hydrografię, układ komunikacyjny, obiekty gospodarcze (w tym pierwsze kopalnie węgla kamiennego), rzeźba terenu przedstawiona metodą szarfowania; granice polityczne z czasów Habsburgów i nowe - pruskich. Wydana drukiem (2003)
P.Greiner, Andrzej Złoty,.Ruda Śląska w dawnej kartografii / Katowice 2006.

 

 

 

. Prześlij wiadomość.

 

 

ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUVWZŹŻ

 

Poprawiony: wtorek, 30 sierpnia 2016 20:25