MAŁY LEKSYKON HALEMBSKI

 

ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUVWZŹŻ

 

Ś

ŚCIEŻKA ZDROWIA

, obiekt rekreacyjny w BOROWSKICH LASACH , po raz pierwszy otwarty pod koniec l. 70 XX w. (w obecności Tomasza Hopfera i Telewizji Polskiej) reaktywowany (2014); 1266 m. ścieżki, 10 urządzeń sprawnościowych, 15 elementów siłowych, zróżnicowana rzeźba terenu na obszarze 10 ha; cz. Ś. Z. jest SIŁOWNIA TERENOWA. Inwestycją zostanie objęty obszar około 10 ha. Trasa ścieżki rozpoczyna się naprzeciw bramy stadionu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 15 w dzielnicy Halemba, przebiega wzdłuż ogrodzenia boiska i skręca w stronę lasu, gdzie  prowadzi śladem istniejących leśnych ścieżek spacerowych.  Na 1266 metrach zostanie ustawionych 10 urządzeń do wykonywania ćwiczeń sprawnościowych( ścianka sprawnościowa, drabinka pozioma, równoważnia prosta, poręcze gimnastyczne czy sześciokąt wielofunkcyjny). Urządzenia te służą do wspinania, zwisania, podciągania - ćwiczenia różnorodnych umiejętności ruchowych i mięśni; pocz. ś.z. na STADIONIE LEKKOATLETYCZNYM POGOŃ RUDA ŚLĄSKA.

10 hektarów dla zdrowia strona internetowahttp://www.rudaslaska.pl/ruda-slaska/aktualnosci/2014/06/16

Ścieżka zdrowia w Lasach Borowskich


ŚCIEŻKI ROWEROWE

, Droga rowerowa (także: droga dla rowerów, trasa rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy) – wydzielony pas terenu (ciąg komunikacyjny) przeznaczony dla ruchu rowerowego. Według prawa o ruchu drogowym droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi oraz oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W praktyce spotykamy dwa typy dróg rowerowych: HALEMBĘ przecinają 4 ś.r.; czerwona – z początkiem na ►DRODZE CHUDÓW-ZABRZE, drogą leśną przez ►BIELSZOWSKI LAS, do ul. ►NOWY ŚWIAT, przez ►WIREK, ►KOCHŁOWICE do Ośrodka Radoszowy; żółta - początek na ►DRODZE CHUDÓW-ZABRZE, drogą leśną przez ►Bielszowski Las, ►PODLASKĄ, ►MORSKĄ, ►SOLIDARNOŚCI, ►PIERWSZEGO MAJA ►MIODOWĄ (w kierunku wsch.-zach.). ks ►SKARGI PIOTRA, ►LIGOCKĄ, ► PUŁASKIEGO, tereny leśne ► JAMNA DOLINY, potoku ►JAMNA, kończy się na granicy ►RUDY ŚLĄSKIEJ i ►MIKOŁOWA; niebieska-początki na granicy ► RUDY ŚLĄSKIEJ i► KATOWIC, na nasypie po byłej linii kolejowej; trasa jest przedłużeniem drogi gruntowej, biegnie terenami polnymi i leśnymi, przekracza potok Jamna i kończy się na skrzyżowaniu ul. Ligockiej i Pułaskiego; zielona; przedłużenie trasy zielonej w Mikołowie; w Halembie biegnie ul. 1 –go Maja i Piotra Skargi.

Tablica informacyjna przy ul. Morskiej.


Mapa ścieżki rowerowe w Rudzie Śląskiej (tablica przy ul Morskiej


ŚMIŁOWICE

Najwcześniejsze wzmianki o Ś. pochodzą z 1384 (bey Smylowice); w 1396 wymieniane w kontekście powstania kuźnicy nad ►KŁODNICĄ (zob. ► KUŹNICA STARA); osada powstała przy ważnym szlaku handlowym prowadzącym ze wsch. przez Kraków na Śląsk, do Wrocławia; pierwotnie wieś komorna, zarządzana bezpośrednio przez Panów na Pszczynie; i kmieca (11 ► SIODŁAKÓW PEŁNOŁANOWYCH); po wcieleniu ich gruntów w XVI w. większa część S. należała do folwarku książęcego, (w XIX w. – odrębny obszar  dworski); miejsce  dominującej ludności zajęło 9 ►ZAGRODNIKÓW i 12 ► CHAŁUPNIKOW (1629); w l. ►TRZYDZIESTOLETNIEJ WOJNY przemarsze wojsk saskich, obóz wojsk duńskich Mansfelda; zajęcia mieszkańcow:  rolnictwo; manufaktury: tartak, warzelnia  soli (XVIII w.), wapienniki; ►ŻWIROWNIE; do 1848 ►PAŃSZCZYZNA; udział mieszkańców w plebiscycie górnośląskim (233 głosy za przynależnością do Polski na 296 uprawnionych);  1924 likwidacja obszarów dworskich (zob. ►DWORSKI OBSZAR STARA KUŹNICA) wzrost terytorium wsi do 8, 87 ha. W l. 30 XX w. punkt oporu ►ŚMIŁOWICE w Obszarze War0wnym MIKOŁÓW W okresie okupacji hitlerowskiej niewielki obóz jeniecki; w l. 1945-1954 siedziba gminy (►BOROWA WIEŚ, Mokre, Paniowy Ś, ►STARA KUŹNICA), w l 1955-1975 gromada w gminach Borowa Wieś. Mokre; od 1975 sołectwo w m. Mikołów  Na \ terenie Ś. działa dziś oddział Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego;  murowana kapliczka przydrożna.

A. A. Jojko [et al.] Mikołów : wszystko, co chciałbyś wiedzieć o swoim mieście, ale nie wiesz, kogo zapytać Mikołów2011; Tychy : zarys rozwoju miasta i powiatu / pod red. Jana Kantyki,  Katowice : 1975.

ŚMIŁOWICE ,

, ufortyfikowany pododcinek na pd. flance ►ZESPOŁU WAROWNEGO ŚLĄSK; nieukończony (wybudowano 3 schrony bojowe);w IX 1939 broniony przez Baon Obrony Narodowej „Sosnowiec” d-ca Karol Staszkiewicz.

M. Krwawicz Śląska reduta 1939 /. Warszawa, 1979

ŚMIŁOWICKA

, pierwotna nazwa ►MIKOŁOWSKIEJ ULICY

ŚMIŁOWICKA

ulica w ►STAREJ KUŹNICY ZACHODNIEJ, , do 1959 Polna, przebieg zbliżony do równoleżnikowego, dł. ok 3,3 km (ok 600 m. w cz. zabudowanej), przechodzi w drogę leśną; rozdziela ►GRZIBOWKĘ i ►PANIOK; kończy się w ►ŚMIŁOWICACH; ►KRZYŻ NA PANIOKU, ►GIGANT, przedsiębiorstwo spedycyjne, gabinet kosmetyczny.

Budynek wybudowany w 1832 r

ŚMIŁOWICKA JAMNA.

,jedna z nazw ►JAMNY (XVI w)

 

ŚPIEWACZY RUCH

, zapocz. w l. 1920-1921; do chwili obecnej reprezentowały go ►CHÓRY: ►AWE, CANTATE DEO, ►DZWON, ►LUTNIA, .►IM. PADEREWSKIEGO, ►KOŚCIELNY, ► JEDNOŚĆ, ►LUTNIA; współudział w rozwoju ►TEATRU AMATORSKIEGO; w l. 1945-1950 włączony do struktur ► DOMU KULTURY W HALEMBIE.

APK, zesp. Star. Powiatowe Katowice, sygn.:  251, 265; A. Brzezina [i in.] Halemba. historia i teraźniejszość parafii Matki Boskiej Różańcowej Ruda Śląska 1997.J. Fojcik, Materiały do dziejów ruchu śpiewaczego na Śląsku , Katowice, 1961.J. Galeja, Bractwa i stowarzyszenia w Halembie, w: Rudzki Rocznik Muzealny 2006, Ruda Śl. 2007; Strona internetowa parafii Bożego Narodzenia w Rudzie Śl. –Halembie.

Chór Dzwon 1948 rok

ŚWIERKOWA

, ulica w ►STAREJ KUŹNICY ZACHODNIEJ, dł. ok 200 m.; przebieg zbliżony do południkowego; Przedsiębiorstwo Handlowe Sezam

ŚWIĘTOJAŃSKA

, ul. w► HALEMBIE STAREJ, ok. 100 m., boczna ul ►CHŁOPSKIEJ, przebieg równoleżnikowy; autoklinika firmy ►JERZY PAJA.

 

 

 

 

 

 

Prześlij wiadomość.

 

 

ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUVWZŹŻ

 

Poprawiony: sobota, 26 września 2015 16:54