MAŁY LEKSYKON HALEMBSKI

 

ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUVWZŹŻ

 

R

 


 

RACIBORSKIE KSIĘSTWO (I)

, organizacja państwowa utworzona w 1172 w wyniku wydzielenia dzielnicy śląskiej młodszemu synowi Władysława II Wygnańca - Mieszkowi I Plątonogiemu. Powstałe wówczas księstwo było niewielkie obejmowało oprócz stołecznego Raciborza, Koźle i Cieszyn. W 1177  lub 1179 ) do księstwa dołączone zostały należące dotychczas do Małopolski kasztelanie: ► BYTOMSKA i Oświęcimska; W 1202 r. do księstwa przyłączone zostało księstwo opolskie w wyniku czego powstało księstwo ►OPOLSKO-RACIBORSKIE (I), a stolica dzielnicy została przeniesiona do Opola.

Ilustrowany słownik dziejów Śląska . hasła zestawił i oprac. Bogdan Snoch, Katowice 1991.

RACIBORSKIE KSIĘSTWO (II)

, organizacja państwowa utworzona w 1281 w drodze podziału ►OPOLSKO-RACIBORSKIEGO KSIĘSTWA – obejmowało Racibórz, Rybnik, ► MIKOŁÓW (z ►MIKOŁOWSKĄ KASZTELANIĄ), Pszczynę, Żory. W 1336 przekształciło się w ►OPAWSKO-RACIBORSKIE KSIĘSTWO.

Ilustrowany słownik dziejów Śląska . hasła zestawił i oprac. Bogdan Snoch, Katowice 1991.

RACŁAWICKA

,ul na osiedlu ►HALEMBA II, ok 300 m; przebieg równoleżnikowy; sklepy: spożywczy, zielarsko-medyczny; plac zabaw.

B. Kopiec Ruda Śląska: zarys dziejów. Cz. 3, Kochłowice, Bykowina, Halemba, Kłodnica, Stara Kuźnica, Wirek. Ruda, 2009.

RADOSZOWY III

, szyb kopalni ►HALEMBA-WIREK, pierwotnie przeznaczony dla projektowanej , niezrealizowanej kopalni R. (l.50 XX w.), zlokalizowany przy drodze z ► KOCHŁOWIC do Katowic; wentylacyjny, wdechowy, włączony do sieci wentylacyjnej kopalni  Halemba-Wirek , na wys. 370 m, docelowo miał mieć 580 m. Decyzją Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w 1966 zaprzestano dalszego głębienia obiektu.

H. Buszman, [et.al.] 40 lecie KWK "Halemba" 1957 – 1997 , Chorzów    1997

RADOWSKI Rafał

, właśc. Cipa R. (20.10.08,- †23.02.1987 Ruda Śląska, Kłodnica-), działacz samorządowy; w l.1932-1939 i  w 1945 (kierownik referatu opieki społecznej )w ►GMINIE KŁODNICA, od 1946 ►HALEMBA; inwalida wojenny, sekretarz gminy, kierownik Wydziału Opieki Społecznej i ►KUCHNI LUDOWEJ, działacz gminnego koła ►POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA, sekr. Związku ►SAMOPOMOC CHŁOPSKA, działacz► ZWIĄZKU INWALIDÓW WOJENNYCH; mieszkał przy ul Wyzwolenia (zob. ►NOWY ŚWIAT) 22; Pochowany na cmentarzu parafialnym w Kłodnicy

APK zesp. Starostwo Powiatowe, Katowice, sygn.499.623.

RAJWA Jan

(*8.08.1910, Halemba-†4.07.1983, Ruda Śl. Halemba), piłkarz: w l.: 1928-1929 Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej (zob. ►KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY MĘSKIEJ W HALEMBIE); 1930-1933 RKS ►GWIAZDA HALEMBA, 1934-1939 ►ODDZIAŁU  MŁODZIEŻY POWSTAŃCZEJ, arbiter piłkarski (l. 40 i 50. XX w.). Osiągnięcia: 2 (2-0-0) medale Mistrzostw Śląska OMP w piłce nożnej 1 m (1936, 1938); brat Edmunda ►R., pochowany na ►CMENTARZU KOMUNALNYM W HALEMBIE.

Lit. T. Wawoczny, Leksykon piłkarzy GKS Grunwald Ruda Śląska, Ruda Śląska 2005.

RELAX

biuro usług turystyczno-ubezpieczeniowych , zał 1997 z siedzibą przy ul ►MIODOWEJ; wczasy w kraju i zagranicą, kolonie, obozy, organizacja wycieczek w kraju i za granicą, organizacja szkoleń wyjazdowych, przejazdy autokarowe do krajów europejskich, tanie przeloty do krajów europejskich, połączenia lotnicze na cały świat.

relax-biuro-podrozy.polandtrade.pl/

REMONDIS, zob. VAN ►GANSEWINKEL

RENTA ABLUCYJNA
, termin (w materiałach do Skróconej Kroniki Halemby Jana Stefana Dworaka), użyty w kontekście spłaty obciążeń finansowych sporządzonej (1811) darowizny działek dla uznanych za przodujących weteranów pracy w zamkniętej ► CARLSHÜTTE, wpisanych w 1867 do Królewskiego Katastru Ziemskiego i umożliwiających odtąd prawidłowy rozwój ►GMINY HALEMBA, R.A. została zlikwidowana w 1931.

RETA ŚMIŁOWICKA

, zob. ►DZIERZKOWICE

REWIR LEŚNY HALEMBA

,  rejon leśny w obrębie ►HALEMBSKIEGO LASU hr. ►HENCKEL VON DONNERSMARCKA rozpościerający od ►HALEMBY do ►WIRKU (ul. Wyzwolenia), po pr. stronie od ob. ► PIERWSZEGO MAJA ULICY Przez RLH wiodła ►KOCHŁOWICKA DROGA.

B. i A. Podgórscy, Nazwy terenowe i miejscowe w Rudzie Śląskiej : od Abesynii do Żylety : leksykon toponimiczno-ojkonimiczny z antologią tekstów źródłowychRuda Śląska, Szczecin :2014.

RICHTERSTRAßE

, w okresie okupacji hitler. nazwa ►CHŁOPSKIEJ ULICY.

B. Kopiec Ruda Śląska : zarys dziejów. Cz. 3, Kochłowice, Bykowina, Halemba, Kłodnica, Stara Kuźnica, Wirek /. – Ruda, 2009.

ROBOTA Władysław

(*27.06 1872, Gostomia-†8.09.1939, Pilchowice), ks. działacz narodowo-niepodległościowy, od 1902 proboszcz w Gierałtowicach; przyjaciel ks. Pawła ►LEXA po wybuchu I powstania śląskiego udzielił mu schronienia na probostwie w Gierałtowicach; wygłosił publikowaną w prasie polskiej patriotyczną homilię podczas pogrzebu ks. Pawła Lexa zamordowany w lesie pod Pilchowicami.

O duszę polską : wystawa historyczna o działalności duchowieństwa śląskiego w XIX i XX w. / [konsult. nauk. Andrzej Brożek, Józef Kiedos ; red. katalogu Aleksandra Niesyto] ; Katowice 1991.

ks.Władysław Robota

ROBOTNICZE OSIEDLE
, pierwotna nazwa Osiedla ►HALEMBA I

B. i A. Podgórscy, Nazwy terenowe i miejscowe w Rudzie Śląskiej : od Abesynii do Żylety : leksykon toponimiczno-ojkonimiczny z antologią tekstów źródłowychRuda Śląska,  Szczecin , 2014.

RODZINNY DOM DZIECKA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

,prywatna instytucja wychowawcza –jedna z pierwszych w Polsce; zał. 1.01 1981. przez Ewę ►BLACHA i Andrzeja ►BLACHA , przy ul. ►LEŚNEJ 18 na Osiedlu HALEMBA II, w mieszkaniu o pow. 110 m ². Od IV 1981 pierwsi mieszkańcy– trzyosobowe rodzeństwo: łącznie do 2011 wychowywało się tu 36 dzieci. W wychowaniu kładziono duży nacisk na naukę.

E.Kołodziej,Mamusiu czy ja tu wrócę „Wiadomości Rudzkie” 1999, nr 32.

Tablica upamiętniająca Ewę i Andrzeja Blachów

 

ROLNICTWO

, jeden z działów gospodarki, w ►HALEMBIE rozwijane od powstania ► FOLWARKU (1629), z uwagi na warunki glebowe (zob. ►PIASZCZYSTE GLEBY), r. miało znaczenie drugoplanowe wobec ►PRZEMYSŁU i ► LEŚNICTWA; w uprawach dominowały zasiewy zboża (►ŻYTA UPRAWA, ►OWSA UPRAWA), oraz ►ZIEMNIAKÓW UPRAWA; ►HODOWLA urozmaicona: ►BYDŁA ROGATEGO HODOWLA, ►DROBIU HODOWLA, ►KONI HODOWLA, ►KÓZ HODOWLA, ►TRZODY HODOWLA; popularnością cieszyła się także hodowla królików; w 1946 w 593 gospodarstwach rolnicy dysponowali 493, 53 ha użytków rolnych, po przyłączeniu ►STAREJ KUŹNICY areał użytków rolnych wzrósł do 632 ha. Dominowały gospodarstwa małorolne; pow. 1 ha gruntów r. dysponowały osoby fizyczne bądź prawne: Besler spadkobiercy , Botor Franciszka, Brol Paweł, Bubała Augustyn, Bubała Jan II, Bubała Jan III, Bubała Monika, Bujoczek Piotr, Burszka Anastazja, Burszka Franciszek, Cipa Franciszka, Czaja Wiktoria, Fojt Mikołaj, Górny Andrzej, Graca Grzegorz, Grafik Herman, Gressler Anastazja, Gruszczyk Anastazja, Grymel Józef, Grzyśka Franciszek, Grzyśka Józef, Hajn Helena, Hajn Ryszard, Halek Maria, Janota Paulina, Jona Józef, Karczmarek Stanisław, Kołodziej Augustyn, Kołodziej Hubert, Kołodziej Józef, Krawczyk Emanuel, Krzykowski Bolesław, Krzykowski Herman, Krzykowski Roman, Krzysteczko Julia, Krzyścik Euzebiusz, Kuś Franciszek, Kwiotek Maksymilian, Lorke Oskar, Lorke Paweł, Nowak Marta, Loskot Stanisław, Majowski Wiktoria, Mańka Teofil, Marderowicz Anna, Mercik Robert, Mieszczanin Paweł, Mieszczanin Jan, Mieszczanin Piotr, Morawski Józef, Mryka Józef, Nocoń Młyn, Nolepa Paweł, ►POGAN Józef, Rogacki i spadkobiercy, Sewera Augustyn, Sewera Leopold, Siekiera Wacław, Skórka Michał, Szczygieł Alojzy, Szołtysek Katarzyna, Ursoń Emanuel, Ursoń Monika, Wicik Alojzy, Wieczorek Jan, Wycisło Franciszek, Wyleduch Józef, Wypiór Bernard, Wypiór Wincenty, Zaczek Tomasz, Zarzyna Paweł, Zdziebkowski Pelagia, Zołkiewicz Aniela, Związek i spadkobiercy. W 1965 dzielnica► HALEMBA zajmowała pod względem obszaru użytków rolnych pierwsze miejsce w Rudzie Śląskiej; b. dużą cz. tego obszaru zajmowały sady i warzywniki łącznie 510 ha. Rolnicy halembscy i kłodniccy byli zrzeszeni w ►KÓŁKU ROLNICZYM HALEMBA i► KÓŁKU ROLNICZYM HALEMBA-KŁODNICA.

APK zesp.: Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Katowice Wydział Statystyczny sygn. 14; Gmina Halemba, sygn. 9. Informator statystyczny miasta Ruda Śląska : 1959-1965.

Żniwne 1936 rok

Obraz Jerzego  Sewiny Wykopki


ROLNICZA

, ul w ►HALEMBIE STAREJ, dawne nazwy: Dorfstraße (do 1918), Altdorfsstraße (do 1921), Starowiejska (do 1939), Gustaw≈Freytagstraße (do 1945), Wiejska (1945-1960), dł.  ok. 100 m.; przebieg równoleżnikowy; mieszkańcy:  Paweł ► BŁAŻYCA, Stanisław ►FALKUS.

B. Kopiec Ruda Śląska: zarys dziejów. Cz. 3, Kochłowice, Bykowina, Halemba, Kłodnica, Stara Kuźnica, Wirek. Ruda, 2009; notatki Justyny Galeja.

Rolnicza ulica na drugim planie(l. 50 XX w.)

Na opłotka ul.Rolniczej

ROTHER Jan

(*15.10.1915, Krzyżkowice-†21.12.1980, Jankowice Rybnickie), ksiądz; po święcenaich kapłańskich w Sandomierzu (1942), duszpasterzował w diecezji lubelskiej; po 1945 w dicezji śląskiej; w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach, ►MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ W HALEMBIE – prezes koła ►POLSKIEGO ZWIĄZKU ZACHODNIEGO, , św. Michała Archanioła w Orzegowie, Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim, św. Pawła w Nowym Bytomiu oraz św. Ap. Filipa i Jakuba w Żorach. W 1958  został mianowany kuratusem samodzielnej placówki duszpasterskiej-kuracji pod wezwaniem św. Izydora w Jankowicach k. Pszczyny.

E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku

ROŹDZIEŃSKI Walenty

( ok. 1560 Roździeń, dziś dz. Katowic:-Szopienice-Burowiec-po †1621  Roździeń) − polski hutnik, właściciel kuźni, zarządca hut, poeta i literat epoki baroku; autor dzieła Officina Ferraria, abo huta y warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego, (Kraków 1612), w którym wspomina o kuźnicach nad ► KŁODNICĄ: ►HALEMBSKIEJ i pszczyńskiej (zob. ►KUŹNICA STARA)

wikipedia

RÓŻAŃCOWE TAJEMNICE

(Różaniec), cykl 15 fresków przedstawiających sceny poszczególnych tajemnic Różańca Św., wykonanych na otynkowanym drewnianym stropie (1950-1952) w ►MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ KOŚCIELE W HALEMBIE,  przez artystę Denke z Bytomia.

A. Brzezina [i in.,] Halemba. historia i teraźniejszość parafii Matki Boskiej Różańcowej , Ruda Śląska 1997.

Po renowacji


RÓŻYCKI Gustaw Michał

(*14.01. 1892, Sucha Beskidzka-†2.03.1975, Bytom), konstruktor; abs. Politechniki w Leoben; w 1933 kupił i rozbudował Fabrykę Maszyn Górniczych MOJw Katowicach – Załężu; konstruktor wielu nowych urządzeń i maszyn górniczych oraz twórca nowoczesnego motocykla MOJ; czł. Związku Odwetu-kier. Obwodu na Górny Śląsk, więzień hitler. obozów koncentracyjnych: Dachau, Mauthausen, Auschwitz, Sachsenhausen, Buchenwald; po ► DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ –pracownik ►RUDZKIEGO ZJEDNOCZENIA PRZEMYSŁU WĘGLOWEGO, kierownik budowy kopani► HALEMBA-NOWY WIREK

J. Jaros, Różycki Gustaw Michał (1892-1975) w: Polski Słownik Biograficzny, t.32,   Wrocław [i in.] 1991.

RUDA HALEMBA

, stacja kolejowa   (osobowa) na linii Katowice Ligota – Gliwice, utworzona na pocz. l. 70. XX w. w miejsce zlikwidowanej stacji Ruda Bielszowice; funkcjonowała do momentu likwidacji  (pocz. XXI w.) pociągu osobowego z Katowic Ligoty do Gliwic.

RUDA ŚLĄSKA 6

, pd. dz. RUDY ŚLĄSKIEJ utw. 1959, obejmuje miejscowości HALEMBA, KŁODNICA, STARA KUŹNICA; od 1976 LEŚNA KOLONIA; 26 tys. mieszk. (2006).   wikiped


RUDNI ZAGRODNICY;

, kategoria ludności zajmująca się wydobywaniem rudy żelaznej (tzw. kopacze rudni); występowali w ►HALEMBSKIEJ KUŹNICY; gospodarowali na działce, płacili czynsz od uprawianej roli , byli wolnymi.

J.S. Dworak: Halemba 1394-1950, Ruda Śląska 1977, msp..

RUDZCY

, (ród rycerski –dawniej Mechowicz); Jan R. i Stanisław R. (starosta bytomski); bracia współwłaściciele Rudy (XIV-XVw.) pierwsi znani z imienia (1451-1488) właściciele HALEMBSKIEJ KUŹNICY; wziętej pod zastaw od księcia cieszyńskiego WACŁAWA I; (ok. 1460 oddanej w dzierżawę JURKOWI HALEMBIE); odegrali ważną rolę w dziejach górnictwa kruszcowego i hutnictwa na ziemi bytomskiej.

W Pana Dworakowym; rudzkim kalejdoskopie historycznym / [red. prowadzący Jerzy Horwat]. Ruda Śl 1994; A. Brzezina [i in.,] Halemba. historia i teraźniejszość parafii Matki Boskiej Różańcowej , Ruda Śląska 1997.

RUDZKI  Jan , zob. RUDZCY

RYBNICKA

,ul.w ►HALEMBIE STAREJ, dł. ok. 800 m.; Przebieg południkowy od HALEMBSKIEJ ulicy doNOWY ŚWIAT; aktualna nazwa od 1959, poprzednie (po 1945) nazwy: Ignacego Paderewskiego, Hugona Kołłątaja zakłady: MAKULA, Agencja Artystyczna; hurtownia materiałów budowlanych: mieszkańcy Marta KIERMES.

B. Kopiec Ruda Śląska: zarys dziejów. Cz. 3, Kochłowice, Bykowina, Halemba, Kłodnica, Stara Kuźnica, Wirek. Ruda, 2009.

Ulica Rybnicka

RZEMIOSŁO I USŁUGI

, dział gospodarki; w HALEMBIE, KŁODNICY i STAREJ KUŹNICY, wg. Alojzego KOZIEŁKA, pierwszymi rzemieślnikami byli pańszczyźniani; CHŁOPI (zwłaszcza wolni ZAGRODNICY): karczmarze (ZDEŃ,), młynarze (KUNY MŁYN, PITOLA MŁYN); znanymi z nazwiska kowale (zob. KOWALSTWO): Janota i Fityka; krawcy (Bauer), STOLARZE (Havolberger); po uwłaszczeniu chłopów w l.1848-1850, niektórzy jak Franciszek LABRYGA ODEGRAŁI ważną rolę w dziejach trzech miejscowości: do najwcześniej wyodrębnionych należały r. związane z wyżywieniem ludności: przed PIERWSZĄ WOJNĄ ŚWIATOWĄ było to : PIERKARSTWO, oraz RZEŹNICTWO, MASARSTWO, w następnej kolejności r. związane z ubiorem: KRAWIECTWO SZEWSTWO i BUDOWLANE RZEMIOSŁO; rozwój rz. postępował w okresie międzywojennym (kilku rzemieślników: m.in.: Jan BUREK, Paweł ERNST, Wacław SIEKIERA, pełniło funkcje w GMINIE HALEMBA); Adolf KUTZIAS pełnił ważną rolę w strukturach ponadgminnych rz. : ewenementem było wczesne pojawienie się w 1923 w Starej Kuźnicy r. fotograficznego (Aniela Cipa; kolejnymi przedstawicielami byli Tomasz Potaczek), od l. 30. XX w. większe znaczenie miało także STOLARSTWO i FRYZJERSTWO; po DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ –b. dużą popularnością cieszyło się przez wiele lat KALETNICTWO. pozostałe r. jak: blacharstwo samochodowe (E. Leśnik, w tym naprawy powypadkowe (Bogdan Borczyk, JERZY PAJA, Florian Minas,Alojzy Biegański, ) i przedwojenne: mechanika precyzyjna i naprawa rowerów (Jan Michalski,Karol Wawrzynek, Karol Duczek), cieślstwo (Ludwik Gryska), cukiernictwo (Joachim i Stefania Brol, Kozielscy, Henryk Siwy, Łucja Żogała), dekarstwo (rodzina Herisz,), elektromechanika (Eryk Botor), instalacje elektryczne (Jerzy Riss, Reinhold Henczyca), jubilerstwo (Złote Studio), kamieniarstwo (Dariusz Pszowski, firma HOFMAN), Kołodziejstwo (Bernard Kowol, Paweł Spyra), naprawa instalacji gazowych, naprawa radioodbiorników i telewizorów (Robert Libor, Zygfryd Hoszek), podnoszeniem oczek zajmowała się Magdalena Sołtysiak warsztaty szklarskie (Roman Komander, Maksymilian Krueger, Urszula Kwaśny), , tapicerstwo (Mikołaj BROL, Wilczek ); zduństwo (Mikołaj Nawrat), zegarmistrzostwo (Kozyra, Jan Minkina Paweł Kapol),; pralnia chemiczna zegarmistrz po 1945; w okresie „ludowej Polski” rozwój hamowły domiary; w Cechu Rzemiosł Różnych w Wirku udzielali się: Alojzy Biegański, Bernard Lodek, Jan Minkina, Adelajda Samol.

APK zesp. Izba Rzemieślnicza Katowice sygn 222; Starostwo Powiatowe Katowice sygn 376, APK OT Pszczyna, Starostwo Powiatowe Pszczyna 375; Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Nowym Bytomiu, sygn 117. A. Koziełek, Kochłowice, i Kłodnica, Nowa Wieś, Bukowina, Halemba oraz Stara Kuźnica mps w Śl. S. D. Księga adresowa województwa śląskiego., Katowice 1949; Księga adresowa Polski (wraz z W[olnym] M[iastem] Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa : 1930. - Warszawa[1929]; Księga adresowa przemysłu, handlu i finansów polskiego Górnego Śląska : 1924-1925 / , Katowice 1924; Podręcznik powiatu pszczyńskiego (wojew[ództwo] śląskie) : styczeń 1933,Pszczyna 1935. Śląsk. Księga adresowa województwa śląskiego Katowice 1949.

Załadunek zwierząt do rzeźni Kutziasa

Robert Libor,pionier naprawy telewizorów w Halembie

RZEPKA Edmund

(*1.11.1921, Halemba-†12.03.1987, Ruda Śl.), czł. ODDZIAŁU MŁODZIEŻY POWSTAŃCZEJ W HALEMBIE, w l. 1937-1939 czł. drużyny piłkarskiej O.M.P. HALEMBA w l. 1946-1950 w RKS GWIAZDA HALEMBA; osiagnięcia 1(1-0-0) medali Mistrzostw Śląska OMP; 1 m (1938) w PIŁCE NOŻNEJ. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Halembie. Brat: Roberta R, i Romana R.

T.Wawoczny, Leksykon piłkarzy GKS Grunwald Ruda Śląska, Ruda Śląska 2005.

RZEPKA Robert

(*7.05.1914, Halemba-21.12.1988,, Mikołów), czł. ODDZIAŁU MŁODZIEŻY POWSTAŃCZEJ W HALEMBIE, od 1935 czł. drużyny piłkarskiej O.M.P. HALEMBA; osiągnięcia 1(1-0-0) medali Mistrzostw Śląska OMP; 1 m (1936) w piłce nożnej. Odznaczony Brązową Odznaką Grunwaldu (1985) Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Halembie. Brat: Edmunda R, i Romana R.

T.Wawoczny, Leksykon piłkarzy GKS Grunwald Ruda Śląska, Ruda Śląska 2005.

Rzepka Robert

RZEPKA Roman

,pseud. "Bobo" (*29.05.1926, Halemba, - 4.10.1993), Ruda Śl. Halemba), -piłkarz czł. (1946-1950), kierownik drużyny (1950) GWIAZDA HALEMBA, (1959-1960) GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA. Odznaczony Medalem Grunwaldu (1985), Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Halembie. Brat: Edmunda R, i Roberta R.
T.Wawoczny, Leksykon piłkarzy GKS Grunwald Ruda Śląska, Ruda Śląska 2005.

RZEŹNICTWO, MASARSTWO, WĘDLINIARSTWO

pokrewne rzemiosła branży spożywczej; pierwsze o nich wzmianki pochodzą z poł. XIX w.; w ►HALEMBIE w 1899 jeden z rzeźników był czł. Wolnego Cechu Rzeźników w Mikołowie; znanym rodem rzeźników i masarzy byli: Kucjasowie (Adolf, Reinhold), do ich rodziny przez małżeństwo z Marią Kucjas został przyjęty Jerzy Kałuża (Kaluza) masarz z Załęża; bracia Grafikowie (Antoni –warsztat w Kłodnicy, Herman - w Halembie), K. Fuchs, Wiktor Noworzyn; w 1945 niektóre warsztaty przejęła ►GMINA HALEMBA jako mienie poniemieckie. Po ►DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ pojawił się ród Minkinów (Józef, Jan); działalność rzemieślniczą prowadził Adolf Labus.  Na terenie ► STAREJ KUŹNICY źródła wymieniają: ród Spyrów (Karol, Paweł, Piotr), oraz Józefa Dworowego, Alfonsa Chlubę. Antoniego Madeja. Większość warsztatów było zlokalizowanych przy głównych  ulicach.

AKAD, księga ślubów parafii Matki Boskiej Różańcowej w Halembie; APK , zesp. Urzad Wojewódzki Śląski, Wydz, Rolny sygn.888, Izba Rzemieślnicza Katowice sygn 222; Księga adresowa województwa śląskiego., Katowice 1949; Księga adresowa Polski (wraz z W[olnym] M[iastem] Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa : 1930. – Warszawa [1929]; Księga adresowa przemysłu, handlu i finansów polskiego Górnego Śląska : 1924-1925 / , Katowice 1924; J. Luppa, Adressbuch des Kreises Pless mit Kalender : fur das Jahr 1906 / Pless,, 1906.Podręcznik powiatu pszczyńskiego (wojew[ództwo] śląskie) : styczeń 1933, Pszczyna 1935.

 

RZEŹNICTWO, MASARSTWO, WĘDLINIARSTWO

pokrewne rzemiosła branży spożywczej; pierwsze o nich wzmianki pochodzą z poł. XIX w.; w ►HALEMBIE w 1899 jeden z rzeźników był czł. Wolnego Cechu Rzeźników w Mikołowie; znanym rodem rzeźników i masarzy byli: Kucjasowie (Adolf, Reinhold), do ich rodziny przez małżeństwo z Marią Kucjas został przyjęty Jerzy Kałuża (Kaluza) masarz z Załęża; bracia: Cygankowie (Maksymilian i Józef); Grafikowie (Antoni –warsztat w Kłodnicy, Herman - w Halembie), K. Fuchs, Wiktor Noworzyn; w 1945 niektóre warsztaty przejęła ►GMINA HALEMBA jako mienie poniemieckie. Po ►DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ pojawił się ród Minkinów (Józef, Jan); działalność rzemieślniczą prowadził Adolf Labus.  Na terenie ► STAREJ KUŹNICY źródła wymieniają: ród Spyrów (Karol, Paweł, Piotr), oraz Józefa Dworowego, Alfonsa Chlubę. Antoniego Madeja. Większość warsztatów było zlokalizowanych przy głównych  ulicach.

AKAD, księga ślubów parafii Matki Boskiej Różańcowej w Halembie; APK , zesp. Urzad Wojewódzki Śląski, Wydz, Rolny sygn.888, Izba Rzemieślnicza Katowice sygn 222; Księga adresowa województwa śląskiego., Katowice 1949; Księga adresowa Polski (wraz z W[olnym] M[iastem] Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa : 1930. – Warszawa [1929]; Księga adresowa przemysłu, handlu i finansów polskiego Górnego Śląska : 1924-1925 / , Katowice 1924; J. Luppa, Adressbuch des Kreises Pless mit Kalender : fur das Jahr 1906 / Pless,, 1906.Podręcznik powiatu pszczyńskiego (wojew[ództwo] śląskie) : styczeń 1933, Pszczyna 1935.

Sklep Kutziasa

Świniobicie

 

 

 

Prześlij wiadomość.

 

 

ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUVWZŹŻ

 

Poprawiony: piątek, 07 lutego 2020 21:27