MAŁY LEKSYKON HALEMBSKI

 

ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUVWZŹŻ

 

M

 

 

MAJOWSKI Tomasz

(*5.12.1901, Stara Kuźnica-†18.08.1983, Zabrze), kolejarz, sportowiec- piłkarz, czł. KS ►GWIAZDA HALEMBA (1920-1921), działacz społeczny, skarbnik ► TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO SOKÓŁ W HALEMBIE (1933-1937).

T. Wawoczny, Leksykon piłkarzy GKS Grunwald Ruda Śląska, Ruda Śląska 2005.

Majowski Tomasz


MAKOSZ Henryk

(*14.05.1915, Ruda Śl.-19.05.1979, Ruda Śl. Halemba, piłkarz w l. 1935-1939 czł. ►ODDZIAŁU MŁODZIEŻY POWSTAŃCZEJ W HALEMBIE. Osiągnięcia: 1 m w piłkarskich mistrzostwach Śląska OMP (1936, 1938). Pochowany na ►CMENTARZU KOMUNALNYM W HALEMBIE

T. Wawoczny, Leksykon piłkarzy GKS Grunwald Ruda Śląska, Ruda Śląska 2005

MAKOSZOWSKA ULICA

, ok. 600 m. łączy ►HALEMBSKĄ ULICĘ z ►BIELSZOWSKIM LASEM; wytwórnia i hurtownia towarów spożywczych; na przełomie XX-XXI w. ferma z domowym ptactwem ozdobnym.

B. Kopiec Ruda Śląska: zarys dziejów. Cz. 3, Kochłowice, Bykowina, Halemba, Kłodnica, Stara Kuźnica, Wirek. Ruda, 2009.

MAKOWA ULICA

, zob. ►ULICE HALEMBY, KŁODNICY I STAREJ KUŹNICY

MAKULA

Agencja Artystyczna M. z siedzibą przy ►RYBNICKIEJ ulicy; organizator wszelkiego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych. (koncerty wybranych zespołów; przygotowanie nagłośnienia, estrady, oświetlenia, scenografii, multimediów, reklamy, zaplecza gastronomicznego socjalnego i ochrony;  scenariuszy uroczystości,  oprawa filmowa i fotograficzna uroczystości); rodowodem sięga do: zał. 1989 przez Mariana Makulę klubu p.n. „Kawiarnia „Pulsar” przy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pulsar” w Rudzie Śl. (do 1994); wspomagała tekstami kilkanaście formacji artystycznych, m,in, śląskie zespoły estradowe: kabarety- „Cmok”, „Rak”, „Raki z Nowej Paki” , „Ferajna Makuli” „Kabaret Śląski”, „Trzy z jednym”, „Kabaret Młodzieżowy”; dorobek: widowisko estradowe „Elwer Szol” , Festiwale Humoru Śląskiego; pierwszy śląski musical „Pomsta”, na kanwie „Zemsty” A. Fredry (1997). „Elwer Szoł 2000″ (2000), musical „Zolyty” na kanwie „Ożenku” Mikołaja Gogola. „Flip i Flap”, „Rewia na szybie”. „Wiiliijoo – czyli Śląskie pastorałki Mariana Makuli i kolędy polskie”. (2004); widowiska plenerowe dla Fundacji dla Śląska „Śląskie straszki”, „Noce świętojańskie”, film „Karasol dla miasta Ruda Śląska”, słuchowisko dla Radia Piekary (w 21 odcinkach) w gwarze śląskiej „Tajemnica warkocza” (2009) w reżyseri Z Stryja; pierwszea śląska operetki pt „Głos sie zrywo dusza śpiewo”  (2010) śpiewogra , „Kazanie na Górze”, wg Ewangelii św. Mateusza i in..

strona internetowa http://makula.pl/o-agencji/historia/

MAKUSZYŃSKIEGO KORNELA ULICA

, dł. ok. 200 m. na osiedlu przy ul. ►KŁODNICKIEJ, ►SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ.

Kopiec Ruda Śląska: zarys dziejów. Cz. 3, Kochłowice, Bykowina,

Halemba,Kłodnica, Stara Kuźnica, Wirek. Ruda, 2009

MALARSTWO POKOJOWE

Dział rzemiosła i usług; mało popularne: w Halembie pierwsze wzmianki o nim z 1910 (August Lörke) , w ►STAREJ KUŹNICY w okresie międzywojennym zawód ten wykonywał Wawrzyniec Szczyrba, a  na jej terenach dworskich przyznanych w 1924 ►Borowej Wsi Figlus; w Halembie August Lőrke ; po ► DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ m.in. Otto Kiwic, Antoni Woryna.

AKAD księga ślubów Parafii Matki Boskiej Różańcowej w Halembie.

MALUCH,

, staw wchodzący w skład jednostki topograficznej ►STAWY HALEMBSKIE zasilany przez potok ►KORYTNIK, teren wędkarski .

Turystyczno – edukacyjna ścieżka piesza o charakterze przyrodniczo - historycznym pn. „Halembskie dęby, Halembski Młyn i halembskie stawy” w dzielnicy Halemba miasta Rudy Śląskiej oraz przyległych okolic Borowej Wsi miasta Mikołowa, Ruda Śl. 2008. (wersja internetowa)

MAŁA AKADEMIA

, jedna ze struktur organizacyjnych Klubu Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej M w Rudzie Śląskiej - ►HALEMBIE; nauczanie od podstaw rysunku, malarstwa i grafiki; udział w plenerach malarskich, konfrontacja umiejętności z innymi na wystawach; wielu uczestników kontynuowało zainteresowania na średnich i wyższych studiach artystycznych; zakończenie działalności 1992.

Kultura w Rudzie Śląskiej. Materiały na sesję Rady Miejskiej 23.02.1998, maszynop. w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej Sygn. 226 M,,

MANSFELD

, bliżej niezlokalizowane miejsce postoju wojsk duńskich (często określanych nieprawidłowo jako szwedzkie) z lat 1627-1628 w STAREJ KUŹNICY (nazwa pochodzi od dowódcy tych wojsk Piotr Emst von Mansfeld).

MAŃKA ANTONI

(*19.07.1914, Nowa Wieś – †7.12.1993, Ruda Śl. Bielszowice), górnik, sportowiec, uprawiał ► PALANT w RKS „Siła” i RKS „Jedność” i ►PIŁKĘ NOŻNĄ w KS Polonia Nowa Wieś; mistrz Polski Robotniczych Klubów Sportowych (1930) w palancie; plut. 75 pp. W Chorzowie, uczestnik bitwy pod Wyrami (IX 1939), dostał się do niewoli- przebywał w obozie jenieckim Alten Grabow, żołnierz Wehrmachtu, z niewoli angielskiej, został przekazany Polskim Siłom Zbrojnym na Zachodzie, grał w piłkę nożna w wojskowych klubach sportowych; po powrocie do kraju (1947), zamieszkał w ►HALEMBIE przy ►PIERWSZEGO MAJA ULICY, górnik kopalni Bielszowice, hodowca gołębi pocztowych, królików, kanarków.

A. Steuer, Z dziejów rudzkiego sportu, Ruda Śl. 2004.

Mańka Antoni

MARCINIAKA FLORIANA ULICA

, zob. ►ULICE HALEMBY, KŁODNICY, STAREJ KUŹNICY.
MARCISZ Juliusz

, (*22.05. 1898 Bielszowice-†1978, Ruda Śl.), artysta nieprofesjonalny, powstaniec śląski; czł. ►POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ, uczestnik III ►POWSTANIA ŚLĄSKIEGO; górnik kopalni Bielszowice, od 1924 malarz, współzałożyciel kół plastyków amatorów (Towarzystwo Lubowników Sztuki Stosowanej w Bielszowicach, Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowej Wsi); malarz scen historycznych z powstań śląskich,  aut. obrazu związanego z ►HALEMBĄ (Śmierć powstańca Jana ►CIPY z Halemby), część spuścizny M.J. znajduje się w galerii ►BARWY ŚLĄSKA.

https://www.wirtualnaruda.pl/gp-marcisz.htm


Juliusz Marcisz

MAREK

, nazwa miejscowa z terenu ►KŁODNICY, wymieniona w ►URBARZU KOCHŁOWICKIM Z 1789, połączenie drogowe z ►NOWĄ WSI   i Polem Mańki; przewóz rudy do► HALEMBSKIEJ KUŹNICY

B. i A. Podgórscy, Nazwy terenowe i miejscowe w Rudzie Śląskiej : od Abesynii do Żylety : leksykon toponimiczno-ojkonimiczny z antologią tekstów źródłowych. Ruda Śląska- Szczecin,  2014.


MAREK EWANGELISTA

, witraż, jeden z sześciu w KRZYŻA ŚWIĘTEGO KAPLICY, ufundowany 2002 przez rodziców i dzieci pierwszokomunijne z 2001.

Po lewej  św Marek a po prawej św Łukasz

MAREK RYSZARD

(*4.08.1913, Kochłowice- †14.05.1975, Ruda Śl.), wicedyrektor kopalni Pokój  w Nowym Bytomiu; pracownik, budowniczy KOPALNI  ►HALEMBA -WIREK, współzał. KS „Górnik” Kochłowice, działacz GKS ►GRUNWALD, czł przyzakładowej komisji sportu i turystyki Kopalni Halemba –Wirek; współautor pierwszej monografii kopalni (zob. ► KUŚ Ludwik).

APK Prezydium MRN Ruda Śl. 475; A. Steuer, Z dziejów rudzkiego sportu, Ruda Śl. 2004.

MARIA GORETTI

, figura św.; w 1950 zakupiona przez ks. Józefa ►GARUSA, ustawiona w ołtarzu głównym ►MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ PARAFII W HALEMBIE razem z figurą św. ►DOMINIKA SAVIO

A. Brzezina [i in.] Halemba. historia i teraźniejszość parafii Matki Boskiej Różańcowej Ruda Śląska 1997.


MARKA MŁYN

m. wodny, na gruntach Żymłowych w KŁODNICY wykorzystujący wartki nurt ŁODARSZCZOKA. wzmiankowany w l.1666-1755; od 1788 m. Kuny

H. Buszman, [et.al..] 40 lecie KWK "Halemba" 1957 – 1997, Chorzów 1997; Turystyczno edukacyjna ścieżka pieszo-rowerowa o charakterze przyrodniczo – historycznymTajemnice kłodnickich lasów czyli leśne spotkania z przyrodą i historiąw dzielnicy Halemba - Kłodnica miasta Ruda Śląska str. Internetowa rtpd.

MARSZOŁEK Teodor

także, Marszolek, (*8.11.1904, Halemba-†5.08.1957), górnik kopalni Bielszowice; działacz ► POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA, komendant placówki, referent oświatowy, egzaminator. Pochowany na ►CMENTARZU PARAFIALNYM W HALEMBIE.

AKAD, Księga pogrzebowa parafii Matki Boskiej Różańcowej w Halembie; APK, zesp. Starostwo Powiatowe Katowice sygn. 225

MARZANNY ULICA

, zob. ►ULICE HALEMBY, KŁODNICY, STAREJ KUŹNICY

MATECZKA

, zob. ►MUTERERDA

MATEK CHRZEŚCIJAŃSKICH ARCYBRACTWO PRZY MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ PARAFII,

, organizacja dewocyjna, w 1932 liczyła 134 członkinie.

A. Brzezina [i in.] Halemba. historia i teraźniejszość parafii Matki Boskiej Różańcowej Ruda Śląska 1997.

MATEUSZ ŚWIĘTY

, apostoł, ewangelista; witraż ufundowany 2001 przez mieszkańców ul. Poli Gojawiczyńskiej i KŁODNICKIEJ; umieszczony w KRZYŻA ŚWIĘTEGO KAPLICY w MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ KOŚCIELE W HALEMBIE.

 

MATKI BOSKIEJ DOBREJ RADY KAPLICA

, w ►DOMU KATECHETYCZNYM (parafialnym) przy ►PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO KOMPLEKSIE SAKRALNYM W KŁODNICY, budowana w l.1991-1992; w okresie przebudowy kościoła –liturgia mszy św. i nabożeństwa (1992-1993); kaplica nawiązuje do tradycji święta (26.04.), szczególnie żywego w ►STAREJ KUŹNICY WSCHODNIEJ.

Kronika parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodnicy; M. Grychtoł et al., .Krzyża znak naszą chlubą : 1949-2009 - 60 lat kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodnicy, Kłodnica 2010

Matki Boskiej Dobrej Rady Kaplica

MATKI BOSKIEJ KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚW. OBRAZ,

Namalowany przez Johanna ►FAHNROTHA (1890); w konwencji madonn dolnośląskich (XVIII w.), na zamówienie ks. Józefa ►MATYSIOKA, ufundowany przez Franciszka ►LABRYGĘ, umieszczony w Ołtarzu Głównym ► MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ KOŚCIOŁA W HALEMBIE; postać Maryi , tronującej, w koronie na głowie, z berłem w prawej i Dzieciątkiem Jezus po lewej stronie trzymającym różaniec; przez kilkadziesiąt lat na obrazie znajdowały się wota; w l.90 obraz był poddany konserwacji

A. Brzezina [i in.] Halemba. historia i teraźniejszość parafii Matki Boskiej Różańcowej Ruda Śląska 1997.


MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ KOŚCIÓŁ P.W. W HALEMBIE

, świątynia katolicka, proj.: F. Mueller, L.Schneider ?, budowana 1889-1892 pod patronatem ►LAZARA HENCKEL VON DONNERSMARCK; dług.24 m (prezbiterium+ nawa+przedsionek), szer. 11, 20 cm; neogotycka, z elementami stylu rodzimego; elewacje z cegły-licówki; z pruskiego muru, orientowana; pierwotnie korpus jednonawowy, wnętrza obiega drewniana empora, co tworzy wrażenie wnętrza trójnawowego. Bez transeptu, prezbiterium jednoprzęsłowe zamknięte trójbocznie, po jego pd stronie zakrystia, zamknięta od pd. trójbocznie, wieża na osi korpusu,  wraz z ryzalitem klatki schodowej, na emporę tworzy fasadę; wnętrze nakryte sklepieniem kolebkowym okna prostokątne, zamknięte łukiem półokrągłym; dachy dwuspadowe z wystawkami, kryte blachą; hełm wieży ostrosłupowy, u jego podstawy znajdują się 4 ostrosłupowe  sterczyny; wszystkie elementy kryte blachą; rozbudowa o asymetryczne kaplice –nawy boczne (1967), proj.: Tadeusz ►ŁOBOS, Franciszek Klimek; fasada i elewacja zakrystii zachowały pierwotny charakter

Wyposażenie: pierwotnie: 3 ołtarze - główny z ►MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ OBRAZEM; figury : św. ►ZACHARIASZ, ►ELŻBIETA z Janem Chrzcicielem; od 1950 zastąpione (►MARIA GORETTI, ►DOMINIK SAVIO); 2 boczne (rzeźbiarz J. Kasza z Mikołowa: obrazy św. ►JAN NEPOMUCEN, ► FRANCISZEK Z ASYŻU; figury ►FLORIAN, ►BARBARA ►ANTONI PADEWSKI, ► JADWIGA ŚLĄSKA; witraże (► JÓZEF ŚWIĘTY, ►ANNA ŚWIĘTA, ►SERCE JEZUSOWE), ambona z baldachimem (gołębicą na szczycie): chrzcielnica z rzeźbą ludową, zwieńczająca pokrywę; balaski i na bocznych ścianach i z tyłu stacje drogi krzyżowej (oleodruki), ufundowane przez Franciszka Labryga; chór (►ORGANY)– pod nim obraz ►WALENTY ŚWIĘTY; w przedsionku figura Jan Nepomucen,; w wieży – ►DZWONY; przebudowa w l.1952-1954 nowy ołtarz główny (autor Franciszek Masorz), na suficie freski ►RÓŻANIEC ŚW. ; od 1965 empory (z nowymi Stacjami Drogi Krzyżowej); demontaż ołtarzy bocznych; od 1967 ► MIŁOSIEDZIA BOŻEGO KAPLICA, od 1969 ►KRZYŻA ŚW. KAPLICA; w l. 90 XX w. galeria figur na Balkonach, w 2011 ołtarz soborowy.

D. Głazek,  Domus Celeberrina, architektura sakralna (katolicka) przemysłowej części Górnego Śląska 1870-1914 / K-ce 2003; A. Brzezina [i in.] Halemba. historia i teraźniejszość parafii Matki Boskiej Różańcowej Ruda Śląska 1997.


Kościół Matki Boskiej Różańcowej (1970)

Lata 40 XX w

Więcej zdjęć tutaj

Więcej zdjęć tutaj

MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ PARAFIA W HALEMBIE

, utworzona 1.01.1907, pod pierwotną nazwą Matki Boskiej Królowej Różańca św. (obowiązywała do 1950) przekształcona  z lokalii istniejącej, wyodrębnionej z ►TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ PARAFII  W KOCHŁOWICACH przy ► MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ KOŚCIELE (29.09.1890), w ► KRÓLEWSKOHUCKIM DEKANACIE , od   1931 w ► KOCHŁOWICKIM DEKANACIE pierwotnie obejmowała teren ►HALEMBY i ►LABRYGOWIZNY, od 1922 ►STAREJ KUŹNICY (łącznie z terenami ► DWORSKIEGO OBSZARU STAREJ KUŹNICY włączonego w 1924 do ► BOROWEJ WSI  , od 1932 ►LEŚNĄ KOLONIĘ;  w 1947 oddała ►STARĄ KUŹNICĘ WSCHODNIĄ do ►PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚW. PARAFII W ►KŁODNICY, w 1967 cz. terenów m.in ►PIASKOWEJ KOLONII i kilka ulic do ►MIKOŁAJA ŚW. PARAFII w ►BOROWEJ WSI, w 1981 do ►BOŻEGO NARODZENIA PARAFII W ►HALEMBIE II. ; w l. 1953-1985 z klasztorem ► SIÓSTR SŁUŻEBNIC NIEPOKALANEJ MARYI. Liczy 9,7 tys. wiernych. Parafia jest znana z ► STAJENKI BETLEJEMSKIEJ (ruchomej). Pielgrzymek► HALEMBSKIEJ   PIESZEJ PIELGRZYMKI MŁODZIEŻOWEJ, ►ŚLUBOWANEJ PIELGRZYMKI DO PIEKAR ŚLĄSKICH. Odbywa się ►DROGA KRZYŻOWA ULICAMI  HALEMBY; do 1950 przy MBR parafii funkcjonowało niewielkie ►BENEFICJUM KOŚCIELNE, do nieruchomości parafialnych należy ►PROBOSTWO, ►DOM PARAFIALNY, ogrody; w obrębie; ►GROTY LURDZKIE (duża i mała), ► KRZYŻ PRZYKOŚCIELNY na terenie p. MBR istnieje ośrodek ►NAJŚWIĘTSZE SERCE  PANA JEZUSA ► CMENTARZ PARAFIALNY, 3 ► KRZYŻE PRZYDROŻNE; kaplice: ► JANA BOSCO, Najświętsze Serce  Pana Jezusa; w  parafii działa(ły)ją stowarzyszenia, bractwa, ruchy: ► ALOJZJANIE, ►APOSTOLSTWO MODLITWY, ►AVE, ►CARITAS ► CHARYTATYWNY ZESPÓŁ , ► CHÓR PARAFIALNY, ► DZIECI MARYI, ►DZIECIĘCE KOŁO MISYJNE, ►DZIEŁO DZIECIĘCTWA PANA JEZUSA, ►GRUPA TAIZE, ►KATECHEZA DOROSŁYCH, ►KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY MĘSKIEJ, ►KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MĘŻÓW, ►KATOLICKI PARAFIALNY KLUB SPORTOWY, ►KOŁO MISYJNE, ►KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA, ►KONGREGACJA MARIAŃSKA PANIEN, ►KRUCJATA EUCHARYSTYCZNA, ►MATEK CHRZEŚCIJAŃSKICH ARCYBRACTWO,  ►NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA BRACTWO, ►ORKIESTRA PARAFIALNA  ►RODZINY ŚW. STOWARZYSZENIE, ►RUCH ŚWIATŁO ŻYCIE, ►STRAŻ HONOROWA ►NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA, ►TRZECI ZAKON FRANCISZKAŃSKI, ►TRZEŹWOŚCI BRACTWO, ►ŻYWY RÓŻANIEC; funkcjonuje ►BIBLIOTEKA PARAFIALNA; proboszczowie ks. Paweł ► LEX, ks. Hugon ►CEDZICH, ks. Józef ►GARUS, ks. Alojzy ► BRZEZINA, ks. Bernard Drozd; 51 wikarych (m.in. Jan ►NITA, Jan ► GRUSZKA, Ludwik ►NIEMIEC, Wilhelm  ► POLOK, Władysław ►KOPEĆ, Jan ►ROTHER, Stanisław ►KRZOSKA, Antoni ►WALA, Zygmunt ► DŁUGAJCZYK, Henryk ►PANEK, a także, January Liberski, Leszek Makówka z parafii wywodzili się: ks.: Alfred ► BLAUCK,  Hubert ►DANECKI, Jan ► DROZD, Wilhelm ►DWOROWY, Bernardyn ►GRZYŚKA, Henryk  ►KUŚ; Siostra Stanisława ►FALKUS. Wydawnictwa : Wiadomości Parafialne, ► PACIORKI NADZIEI. Do ważniejszych wydarzeń należało peregrynacja ramy obrazu jasnogórskiego (1966), odprawienie ► BARBÓRKI w kopalni ► HALEMBA-WIREK (30.11.1980), azyl jakiego udzielono strajkującym górnikom po ogłoszeniu stanu wojennego (15-16.12.1981).

A. Brzezina [i in.] Halemba. historia i teraźniejszość parafii Matki Boskiej Różańcowej Ruda Śląska 1997.
Zobacz zdjęcia z kroniki parafialnej (ładowanie strony może potrwać nawet kilka minut)

25 lecie kapłaństwa ks. Pawła Lexa

Ministranci z lat 50 XX w.

Kara finansowa dla Klary Blaucik za nauczanie religii

Spis członków rady  kościelnej w parafii Matki Boskiej Różańcowej w Halembie

MATYSIOK Józef

Matischok, Matẏschok, Matyschik (*31.01.1841, Kluczbork-†25.10.1892, Kochłowice); absolwent gimnazjum w Opolu, Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego; po święceniach kapłańskich 1865, wikary w Szobiszowicach, Pszczynie, Pyskowicach, proboszcz w Rokiczy; od 1885 w ► TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ PARAFII W KOCHŁOWICACH; w 1886 przystąpił do budowy kościoła ►MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ W HALEMBIE.

A. Brzezina [i in.], Halemba. historia i teraźniejszość parafii Matki Boskiej Różańcowej , Ruda Śląska 1997; J. Kołodziej, Historia Kochłowic = Geszichte Kochlowic, Ruda Śl. 2011;


MAZUREK Henryk

(*30.05.1910, Dąbrówka Mała -†10 04.1994, Ruda Śl.), ksiądz; po święceniach kapłańskich (26 06. 1934) był: wikariuszem współpracownikiem ks. Franciszka Szulca w parafii ►TRÓJCY ŚWIĘTEJ W KOCHŁOWICACH;  katechetą -  etatowym przy Polskiej Szkole Wydziałowej i Powszechnej Żeńskiej im. M. Konopnickiej w Cieszynie; w Państwowym Gimnazjum Koedukacyjnym w Żorach; od  1938 mianowany kapelanem harcerskiego hufca męskiego i żeńskiego w Żorach. Od  X.1939 pełnił kolejno funkcję: wikariusza substytuta w parafii św. Marii Magdaleny w Bielszowicach, tymczasowego wikariusza, potem administratora w parafii św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach; od 1941 wikariusza  współpracownika  w parafii św. Jadwigi w Chorzowie; od  1942 kuratusa w lokalii w Kozłowej Górze, (Pomagał rodzinom więźniów obozowych, organizował audycje radiowe z Londynu i pomoc materialną). W 1944 zdał egzamin proboszczowski. Od  1945 mianowany od 1946 rzeczywisty lokalista - kuratus w ►KŁODNICY; budowniczy ►PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO ŚW. KOŚCIOŁA PW. i plebanii; od 1948 z prawem do używania tytułu proboszcza, potwierdzonym 20.12.1957 wraz z erekcją ► PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO ŚW. PARAFII; obrońca węzła małżeńskiego (1955—1957) i czł. Diecezjalnej Rady Kapłańskiej (1972—1978); od 20.08. 1988 na emeryturze. Mieszkał nadal na probostwie. Pochowany na ► CMENTARZU PARAFIALNYM W KŁODNICY.

Słownik biograficzny duchowieństwa (archi)diecezji katowickiej 1922-2008 / red. nauk. Jerzy Myszor ; współpr. Damian Bednarski [et al.] ; Katowice 2008; M. Grychtoł et al.].Krzyża znak naszą chlubą: 1949-2009 - 60 lat kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodnicy , Ruda Śląska ; Kłodnica 2009.

MAZURSKA ULICA

, ul. w ►HALEMBIE STAREJ, ok. 200 m, przebieg równoleżnikowy; warsztat naprawczy urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego.

MED.-DENTAL

, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul ►HARCERSKIEJ;   rozwój na bazie gabinetu stomatologicznego (1983), od 1993 M.D. (gabinety stomatologiczny; lekarze laryngolog i reumatolog), pocz. zakład publiczny, od 1998  obecny status prawny z 5 pracownikami; 9 specjalistami (2009) w poradniach chirurgii ogólnej, stomatologii zachowawczej, laryngologii, urologii; prywatnych: kardiologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej, pracowni EKG; od 2011 poradnia lekarza rodzinnego, oraz parking; umowy ze Śląską Kasą Chorych, Narodowym Funduszem Zdrowia; spółka rodzinna utworzona przez Adama, Michała i Pawła Wieczorka oraz Henrykę Dasiewicz-Wieczorek (dyr.)

str. Internetowa http://www.med-dental.pl/, Wiadomości Rudzkie 2009, nr 46.

Przychodnia MED - DENTAL

MERCIK

, jeden z najstarszych rodów w ►KŁODNICY,  pochodzenia chłopskiego, wzmiankowany 1666 w księgach metrykalnych ►TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ PARAFII W KOCHŁOWICACH. Pierwsza wzmianka o nim dotyczy gospodarza Jakuba M., który ochrzcił syna swojego Jerzego; Jakub M. posiadał również wymienione w 1703 gospodarstwo w ►KOCHŁOWICACH. W tym samym czasie inny przedstawiciel tego rodu był kamieniarzem w Bykowinie. Zob, też ►M. Erwin, ►M. Robert; znani przedstawiciele rodu wykon(ywali)ują zawody architektów, lekarzy ginekologów, ogrodników.   Nazwisko M. pochodzi od imienia Marcin, Marek, lub słowa marzec.

A. Badura, Kochłowiczanie XVIII i XIX wieku w: 650 lat Kochłowic : źródła i materiały do dziejów miejscowości : praca zbiorowa / pod red. Marcina Smierza ; [współpr. Marcin Jarząbek et al.], Ruda Śl. 2012; L. Musioł Z dziejów Kochłowic, Halemby, Bykowiny, Kłodnicy oraz Starej Kuźnicy /; wstępem opatrzył i do dr. przygot. Bernard Szczech Ruda SL. 2010

MERCIK Erwin

(*30.05.1933, Halemba-†7.01.2008, Ruda Śląska Godula), piłkarz ►GWIAZDY HALEMBA i Ogniwo Wirek; przywrócił zbiorowej pamięci ludzkiej zapomniane groby wojenne żołnierzy niemieckich pochowanych w ►HALEMBSKIM LESIE; znany poszukiwacz grzybów; pochowany na cmentarzu parafialnym w Goduli na nagrobku rodzina umieściła ryte w kamieniu przedstawienie grzybów rosnących pod drzewami leśnymi; syn Ryszarda ►M., bratanek Roberta ►M.

T. Wawoczny, Leksykon piłkarzy GKS Grunwald Ruda Śląska, Ruda Śląska 2005; inskrypcja nagrobkowa na cmentarzu parafialnym w Goduli;  Wiedza i Życie. Inne oblicza historii, wyd. internetowe; Cisza nad leśną mogiłą Nasze miasto. Wyd. internetowe.

Mercik Erwin

MERCIK Robert

(*7.06.1899, Halemba-†13.08.1920, Nowy Bytom), powstaniec śląski, w I powstaniu Śląskim jeden z organizatorów transportu broni dla powstańców z Halemby; zastrzelony w przededniu wybuchu ►DRUGIEGO POWSTANIA ŚLĄSKIEGO. Jego nazwisko znajdowało się w pierwszej wersji pamiątkowej tablicy nagrobnej na ►CMENTARZU PARAFIALNYM W HALEMBIE; brat Ryszarda ►M, stryj Erwina ►M.

Księga poległych w powstaniach śląskich : 1919-1920-1921 / [podał do druku Edward Długajczyk]. Katowice 2005.

MERKURY

, pierwsza na terenie ►HALEMBY (w XXI w sklep Lux) jednostka handlowa typu pawilonowego; wybudowana 1968, wzorowana na Hermesie w Wirku, zlokalizowana na ►HALEMBIE II wcześniej w tym miejscu było pierwsze  boisko KS ►GWIAZDA HALEMBA

MERTKO

(Marcin), kuźnik, właśc. Dębskiej Kuźnicy k. Opola, w l.1550-1610 mistrz kuźnicy w ►HALEMBIE, zwanej od jego imienia ►MERTKOWĄ K.; sprzedał manufakturę ►JERZEMU HOHENZOLLERNOWI, kończąc tym samym okres, w którym Kuźnica była własnością kuźników; przeszła w ręce dominium bytomskiego.

L. Musioł Z dziejów Kochłowic, Halemby, Bykowiny, Kłodnicy oraz Starej Kuźnicy /; wstępem opatrzył i do dr. przygot. Bernard Szczech Ruda SL. 2010; J. Kołodziej, Historia Kochłowic, Zabrze 2011.

MERTKO Anna

(XVI w.), dobrodziejka kościołów św. Jadwigi i św. Wolfganga w Pszczynie i Piotra Halembowicza de Klodnicze, występuje w Kronice Parafii Wszystkich Świętych w Pszczynie może matka MERTKO.

J.Koserczyk, Kronika Parafii Wszystkich Świętych w Pszczynie od jej początków do 1950 roku /, Pszczyna 2008

MERTKOWA KUŹNICA

, nazwa ►HALEMBSKIEJ KUŹNICY  od 1550 do ok. 1667 pochodzi od imienia ►MERTKO, właściciela hamerni halembskiej do 1610

L. Musioł Z dziejów Kochłowic, Halemby, Bykowiny, Kłodnicy oraz Starej Kuźnicy /; wstępem opatrzył i do dr. przygot. Bernard Szczech Ruda SL. 2010; J. Kołodziej, Historia Kochłowic, Zabrze 2011.


MIARKA Józef

(*3.12.1941, Sułkowice k. Andrychowa †29.10.2005, Ruda Śl.), piłkarz, napastnik, obrońca; zaw. KS Beskid Andrychów, ►GKS GRUNWALD RUDA ŚL. (1961-1971), 187 meczy; 17 bramek; awans do ligi okregowej (1966), międzywojewódzkiej (1968), gospodarz klubu (1971-1972); odznaczenia klubowe, Złota Odznaka Śląskiego Okregowego Związku Piłki Nożnej (2000)

T. Wawoczny, Leksykon piłkarzy GKS Grunwald Ruda Śląska, Ruda Śląska 2005.

Miarka Józef

MIARKI KAROLA

, nazwa cz. wschodniej ►CHŁOPSKIEJ ULICY (w okresie międzywojennym i 1945- 1955)

MICHALSKA Adelajda

(*13.07.1903, Stara Kuźnica- †1.08.1949, Katowice)   nauczycielka: w 1922 ► KŁODNICY, od 1932 w Szkole Podstawowej w HALEMBIE  oraz w ► DOKSZTAŁCAJĄCEJ SZKOLE W HALEMBIE; działaczka ► TOWARZYSTWA POLEK; jeden z 3 pierwszych pedagogów, którzy w II- III 1945 rozpoczłi pracę    w ►SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24

AKAD, Księga pogrzebowa parafii Matki Boskiej Różańcowej w Halembie; AP Katowice, zesp. Urząd Wojewódzki Śląski, akta osobowe;


MICHALSKIEGO PRZYKOPA

, najbardziej na wsch. wysunięty obszar ►STAREJ KUŹNICY ZACHODNIEJ (po podziale ►STAREJ KUŹNICY i włączeniu w 1933 jej zach. cz. do ► HALEMBY, tworzył nową granicę pomiędzy ►KATOWICKIM POWIATEM i ►PSZCZYŃSKIM POWIATEM. Jedno z dwóch ujść ►ŻABICY do ►KŁODNICY, okresowo wysychające.

Przepust pod drogą do Elektrowni Halemba

Więcej zdjęć tutaj

MICKIEWICZA ADAMA

, nazwa dotychczasowej ul ►NOWOWIEJSKIEJ w ►KŁODNICY, uchwalona przez ►GMINNĄ RADĘ NARODOWĄ W HALEMBIE (23.11.1949), zatwierdzona przez ►STAROSTWO POWIATOWE W KATOWICACH w III 1950.

APK, Starostwo Powiatowe, Katowice, sygn. 644.

MIEDZIANA ULICA

,zob. ►ULICE HALEMBY, KŁODNICY, STAREJ KUŹNICY

MIEJSCA UPAMIĘTNIONE W HALEMBIE:

Pierwszym m.u. w Halembie był ►POMNIK POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH-zburzony w 1939 przez władze hitler. Po zakończeniu II wojny światowej ważne wydarzenia bądź obiekty historyczne upamiętnia 1. ►KRZYŻ UPAMIĘTNIAJĄCY OFIARY EPIDEMII  PRZY ULICY HALEMBSKIEJ 2. ► CMENTARZ PARAFIALNY W HALEMBIE-tablica pamiątkowa na grobie powstańców śląskich (Jan ►CIPA, Albert ►PAKUŁA, częściowy cenotaf), 3. ► KOŚCIÓŁ PARAFIALNY MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ: a. tablica upamiętniająca wydarzenia z nocy 16.12.1981 (zob. ►STAN WOJENNY W HALEMBIE); b. tablica ku czci fundatorów kościoła: Karola ► LABRYGI i Marii Labrygi; 4 Budynek ►GMINY HALEMBSKIEJ (tablica z błędem merytorycznym) przy ►PIERWSZEGO MAJA ULICY; 5. ► CMENTARZ KOMUNALNY W HALEMBIE: tablice upamiętniające: a. górników poległych w wypadkach i katastrofach na kopalni Halemba z l. 1957-2006; b. mieszkańców Halemby poległych w► PIERWSZEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ, ►DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ, po jej zakończeniu, w okresie Stanu Wojennego 1981; 6 ►CMENTARZ PARAFIALNY W KŁODNICY: tablica upamiętniająca mieszkańców ►KŁODNICY poległych w  ►PIERWSZEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ, ► DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ.

Tablica upamiętniająca wydarzenia z grudnia 1981 r.


MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 25 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

, zał.w l 60 XX w budynku fili SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 IM POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH w STAREJ KUŹNICY ZACHODNIEJ, przy ul SKARGI PIOTRA KSIĘDZA; 100 (L. 60. XX w.), 200 (1979) dzieci; 4 oddziały (2015), przedmioty: religia, rytmika, gimnastyka korekcyjna, język ang. logopedia; dyrektor Alicja Brunner;

APK,zesp.Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Kuratorium Oświaty, sygn. 732; Sieć placówek wychowania przedszkolnego w województwie katowickim : na lata 1979-1990 / Katowice 1979. http://przedszkole25.edupage.org

Miejskie Przedszkole nr.25

Więcej zdjęć tutaj

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 35

, publiczna, placówka  wychowawcza na osiedlu ► HALEMBA II przy ul Ludwika ►ZAMENHOFFA wybudowane przez Kopalnię Węgla Kamiennego Halemba (zob. ► HALEMBA- WIREK); oddane do użytku 1 03. 1977 jako p. przyzakładowe, włączone do struktur przedszkoli państwowych; od 1990 pod obecną nazwą; budynek zbudowany  na kształt litery  H,  z elementów drewnopodobnych; o wysokich walorach estetycznych i funkcjonalnych. z dobrze wyposażonym zapleczem gospodarczym (pomieszczenia do przechowywania zabawek i pomocy dydaktycznych) i sanitarnym (własne umywalki, ubikacje, izolator hałasu), duży ogród (drzewa, krzewy), ze sprzętem do zabaw dla dzieci; pierwotnie 4 (120 dzieci) obecnie 6 oddziałów 150 miejsc. (2014) dyrektorzy: mgr Maria Zych (1977 – 1979) Urszula Leszczyńska,  Jadwiga Langer,  Ewa ► SZALCZYK,  Daria Synowiec.

http://przedszkole35.edupage.org/text6/?


Zdjęcia tutaj

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 36 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ IM JULIUSZA SŁOWACKIEGO
, struktura w ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 W RUDZIE ŚL. KŁODNICY; w dwóch gmachach: grupy: przedszkolaków: Pszczółki, Motylki, Mrówki; przy ul. PONIATOWSKIEGO 6; przedszkolne Misie, Biedronki przy ul KACZMARKA; 12 nauczycielek; dyr. Anna Wlaszczyk; zał. 24.04.1945, z udziałem 40 dzieci; pierwsze kierownictwo (Anna Gryc, Jadwiga Kandziora); pod koniec l. 40. XX w. w 2 budynkach; przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 W KŁODNICY i budynku po SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W STAREJ KUŹNICY WSCHODNIEJ z dwiema rezydentkami (J. Wilk, Genowefa Miączyńska); od 1952 z jednym kierownictwem; od 2000 stan obecny; w l.2007-2011 w jednym budynku przy ul KACZMARKA, od 2012 powrót do poprzedniej lokalizacji w dwóch miejscach; w odzyskanym gmachu przy ul. Poniatowskiego.

B.Kopiec Z biegiem lat- kłodnickie wczoraj i dziś, Ruda Śl. 2008.

http://zsp2ruda.edu.pl/index.php/color1


Zdjęcia kliknij tutaj

MIESZCZANIN Jan

(*16.04.1894, Kochłowice†-16.01.1961, Ruda Śląska), inwalida wojenny z uczestnik akcji plebiscytowej z ►KŁODNICY, zał. ►GRUPY ZWIĄZKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KŁODNICY; działacz oświatowy, zał. Biblioteki ► TOWARZYSTWA CZYTELNI LUDOWYCH W KŁODNICY w czasie II wojny światowej w ruchu oporu; Kierownik ►DOMU KULTURY W KŁODNICY,  czł. Zarządu ►GMINY W HALEMBIE, stróż na kopalni Halemba (zob. KOPALNIA ►HALEMBA – WIREK). Pochowany na ►CMENTARZU PARAFIALNYM W KŁODNICY,

Lit. APK ZBOWiD, sygn.333.;inskrypcja nagrobkowa na Cmentarzu  parafialnym  w Kłodnicy

MIĘDZYBLOKOWA

, ul na osiedlu► HALEMBA II, dł. 300 m, przebieg południkowo-równoleżnikowy; usługi transporowe, obsługa targowisk; usługi dla górnctwa (budowa stacji transformatorowych ogniotrwałych).

B. Kopiec Ruda Śląska: zarys dziejów. Cz. 3, Kochłowice, Bykowina, Halemba, Kłodnica, Stara Kuźnica, Wirek. Ruda, 2009.

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT DIALOGU I TOLERANCJI IMIENIA JANA KARSKIEGO

powołany do życia 17.11. 2008, z inicjatywy Kai Mireckiej-Ploss podczas konferencji „Dialog i Tolerancja dla Przyszłości”. w Rudzie Śląskiej; siedziba  w ►PAŁACU DONNERSMARCKÓW W HALEMBIE, Statutowym celem instytutu jest m.in.  ochrona praw człowieka, rozwój wolnych mediów oraz przeciwdziałanie antysemityzmowi i ksenofobii(tolerancja dla odmiennych kultur i zrozumienia różnorodnego historycznego dziedzictwa); miejsce integracji różnych środowisk-(warsztaty, konferencje, spotkania z ludźmi mającymi coś ważnego do powiedzenia), zwłaszcza młodzieżowego, instytut gromadzi też pamiątki po Janie Karskim. prezes Bożena Łobzowska.

Str. Internetowa

Uroczyste otwarcie instytutu

MIKA Piotr

(*25.04.1895, Halemba – †30.05.1966, Zabrze), działacz sport.; jeden z 3 (Paweł ► MOROŃ, Augustyn ►WICIK) współzał. KS ►GWIAZDA HALEMBA; 3.10.1920 r wystąpił w pierwszym meczu o mistrzostwo Śląska tego klubu przeciw KS „Życie” Kochłowice; naczelnik obwodu zabrskiego Górnośląskiego Związku Piłki Nożnej,  zał. Górnośląskiego Związku Palantowego (1921); działacz Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniówkach, górnik na kopalni Zabrze (1939-1945), portier na kopalni Gliwice; fotografik. Pochowany na Cmentarzu w Zabrzu-Kończycach.

T. Wawoczny, Leksykon piłkarzy GKS Grunwald Ruda Śląska, Ruda Śląska 200

Mika Piotr

MIKOŁAJ V

,(ok. 1411/1412, Racibórz - 22.12.1452, Rybnik), książę Opawsko-Karniowski, starszy syn ►JANA II ŻELAZNEGO i ►HELENY KORYBUTÓWNEJ; po śmierci ojca współrządca (►WACŁAW III) a po podziale księstwa otrzymał Karniów, Bruntal, Pszczynę, Rybnik i Wodzisław; w testamencie przekazał ► PSZCZYNĘ I ► MIKOŁÓW Barbarze Rockenberg; uczestnik krucjat antyhusyckich; po zdobyciu Bytomia uwolnił miasto i KSIĘSTWO ►BYTOMSKIE wraz z ► KOCHŁOWICAMI od Husytów.

J. Polak Poczet panów i książąt pszczyńskich. Cz.1. Od Heleny Korybutówny do Jana Erdmanna Promnitza.Pszczyna 2007.

MIKOŁAJA ŚW. PARAFIA P.W. W PRZYSZOWICACH

, utworzona w 1335 w Archiprezbiteracie Gliwickim następnie w dekanacie dębieńskim, pierwotnie wokół murowanego, następnie drewnianych pierwszego  i od 1776 drewnianego kościoła p.w. św. Mikołaja (przeniesionego w 1937 do ► BOROWEJ WSI); do 1931 obejmowała ►LEŚNĄ KOLONIĘ; w 1932 ks. Paweł ► LEX pozytywnie rozpatrzył pismo mieszkańców kolonii i za zgodą proboszcza ks,  Franciszka Pogrzeby kolonia ta została przyłączona do ►MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ PARAFII W HALEMBIE.

J. Horwat, Historia Przyszowic , Przyszowice 2007.

Parafia św.Mikołaja w Przyszowicach

MIKOŁAJOWA  KUŹNICA

zob, ►NYKOWA KUŹNICA

MIKOŁOWSKA KASZTELANIA,

rubież osadnicza  nad Górną ►KŁODNICĄ w OPOLSKO– RACIBORSKIM KSIĘSTWIE. w ► BYTOMSKIM (Sławkowskim) DEKANACIE; w źródłach funkcjonuje od 1222 (Komes Andrzej, ok.1258 Jan, kasztelan mikołowski), istniała do ok. poł. XIV w. oddzielona od terytorium bytomskiego i od pszczyńskiego potężnym kompleksem leśnym; do zach. granic M.K. sięgała ►LUBNIOWSKA PUSZCZA

K. Prus., Z przeszłości Mikołowa i jego okolicy . Mikołów 1997;J. Rajman „Pogranicze Śląsko-Małopolskie w Średniowieczu. Kraków 2000.

MIKOŁOWSKA ULICA

, (Adolf Hitlerstraße, Śmiłowicka, Wyzwolenia); dawna droga łącząca ►STARĄ KUŹNICĘ WSCHODNIĄ z ►ŚMIŁOWICAMI; w cz. pn. zabudowana, posiada odgałęzienie w kierunku zach.; w cz. pd. przechodzi w drogę leśną; w XVIII w. mały cmentarz ofiar epidemii, na jego miejscu ►MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ P.W. KAPLICZKA (ok.1850); ► EMPOL,  ►TORY KOLEJOWE, dawny ogród ►WALDSCHLOß,  nieistniejące boisko (►UNII KŁODNICA, ►GRUNWALDU RUDA ŚLĄSKA)

B. Kopiec Ruda Śląska: zarys dziejów. Cz. 3, Kochłowice, Bykowina, Halemba, Kłodnica, Stara Kuźnica, Wirek. Ruda, 2009.


Zdjęcia M.Goleśnego kliknij tutaj

MIKOŁÓW

, m. na Wyż. Katowickiej (Garb Mikołowski), 79,21 km²  , 39, 6 tys. mieszk. (2010) , siedziba pow. mikołowskiego; ośr. przemysłowy (Fabryka Palenisk, kopalnia doświadczalna Barbara), kościół p.w. ►WOJCIECHA, klasztor oo Salwatorianów, kościół ewangelicki p.w. św. Jana. Pierwsze wzmianki z 1222; związki z ►HALEMBĄ (►STARĄ KUŹNICĄ); 1 wyznaniowe: w kościele katolickim; do 1922 przynależność Starej Kuźnicy do parafii św. Wojciecha; ewangelickim od 1854; 2. terytorialne - od 1924 związane z likwidacją terenów podworskich w Starej Kuźnicy, których cz. została włączona do ►BOROWEJ WSI, ►ŚMIŁOWIC M. (zob. też ►DZIERZKOWICE); 3 gospodarcze: miejsce handlu zakupów i targów dla Starokuźniczan i Halembian; 4 komunikacyjne (zob. ►AUTOBUSOWE LINIE) 5 związki personalne: zob. ►FALKUS Stanisława, ►MUSIALIK Paweł, ►MUSKIETORZ Antoni, ► NOCOŃ Zygfryd, ► POŚPIECH Stefan.

K. Prus., Z przeszłości Mikołowa i jego okolicy . Mikołów 1997.

MIKOŁÓW

, ostatni odcinek  fortyfikacji w ►ZESPOLE WAROWNYM ŚLĄSK; pierwotnie nieplanowany; budowany od V 1939 (nie dokończony wymagał osłony od pd.), na podstawie decyzji o budowie fortyfikacji stałych w tym rejonie M., podjętych w IV 1939 w Sztabie Głównym Wojska Polskiego przez gen. Juliana ►STACHIEWICZA i gen. Antoniego ►SZYLINGA. (Jej podstawą były doniesienia wywiadu pol. o koncentracji wojsk hitler. w okolicach Gliwic i Bojkowa, Wilczego Gardła, znaczenie decydujące miała aneksja Czechosłowacji przez III Rzeszę). Obejmował teren rz. ► JAMNY (na pn. od Mikołowa), ►ŚMIŁOWICE, Mokre, pn.-zach., przedmieścia Mikołowa, Łaziska Dolne, Łaziska Średnie, Wyry, las Wyry do rz. Gostynki; podzielony na pododcinki, sektory i punkty oporu; obejmował fortyfikacje stałe oraz 2 pozycje polowe; umocnieniami rozlokowanymi w dominujących nad przedpolem miejscach i zamykających najważniejsze szlaki komunikacyjne; przeszkoda ppanc. (droga do Gliwic).  Udział w budowie fortyfikacji czł. Junackich Hufców Pracy, Przysposobienia Wojskowego, żołnierzy z 73 pp, saperów, z 23 baonu saperów górnośląskich; miejscowej ludności w pracach niewymagających zachowania tajemnicy. Do 1.09. 1939 zdołano do walki przygotować 5 z 17 wybetonowanych obiektów. Odcinek został obsadzony przez żołnierzy samodzielnego ►BATALIONU FORTECZNEGO „MIKOŁÓW”, Batalion liczył 33 oficerów i 2600 podoficerów i szeregowców. Uzbrojenie stanowiło: 47 ckm-ów, 6 działek ppanc.,8 moździerzy. Dowódcą oddziału był ppłk Franciszek ►PFEIFFER. Żołnierzy obsadzających fortyfikacje stałe wspierać mieli żołnierze z pododdziałów 55 DP Rez. oraz 23 DP.
http://pl.mikopedia.wikia.com/wiki/Obszar_Warowny

MILLER Paweł

(˟2.12.1895, Halemba-†24.07.1978, Siemianowice Śl.), działacz samorządowy; czł. komisji planowania ►GMINNEJ RADY NARODOWEJ W HALEMBIE [1948] z ramienia ►ZWIĄZKU WETERANÓW POWSTAŃ ŚLĄSKICH KOŁO W HALEMBIE; mieszkał przy ul ►MYSLIWSKIEJ

APK, zesp.: Związek Weteranów Powstań Śląskich, sygn.17; Gmina Halemba sygn 8,, Arch. Parafii Matki Boskiej Różańcowej, księga zmarłych t.2.

MILON RUDA ŚLĄSKA

, Klub Zapaśniczy w ►KŁODNICY, zał. 1990 przy Szkole Podstawowej nr 25 (zob. ►ZESPÓŁ  SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 2 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ), specjalizuje się w st. klasycznym). Zrzeszony w Śląskim Związku Zapaśniczym; prezes inż. Mariusz Feliksiak.

A. Steuer,Z dziejów  kultury fizycznej  w Halembie, Rudzki Rocznik Muzealny 2002, Ruda Śląska 2003.
MIŁA

, zob, ►ULICE HALEMBY KŁODNICY I STAREJ KUŹNICY.

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO KAPLICA

, obiekt sakralny dobudowany 1969 do pd. ściany bocznej MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ KOŚCIOŁA; na miejscu grobów fundatorów kościoła; obrazy: Jezu Ufam tobie, Św Faustyna, Ojciec Pio, św. Franciszek Ksawery; Zegar Straży Arcybractwa Serca Jezusowego, epitafia z nazwiskami fundatorów kościoła; 4 witraże o tematyce maryjnej.

A. Brzezina [i in.] Halemba. historia i teraźniejszość parafii Matki Boskiej Różańcowej Ruda Śląska 1997.

Więcej zdjęć tutaj

MIODOWA CHATKA

, niepubliczne ►PRZEDSZKOLE (zał. 2004 przez Dorotę Ludynia) oraz Zespół Wychowania Przedszkolnego (od 2009), rozbudowane 2011-2012, na rogu ul. ► PIERWSZEGO MAJA i ►MIODOWEJ w ►STAREJ KUŹNICY ZACHODNIEJ; 3 sale zajęć; place zabaw; 5 osobowa kadra pedagogiczna; w Klubie Malucha – opieka nad dziećmi dwuletnimi; pożar (2013)

Więcej zdjęć tutaj

MIODOWA ULICA

, najbardziej na zach. wysunięta ul. w ►STAREJ KUŹNICY w układzie równoleżnikowym , dł. ok. 300 m.; ►BIURO PODRÓŻY, ► PRZEDSZKOLE, kantor, siłownia i klub fitness, bar, restauracja; pozostałości przedwojennego budownictwa mieszkalnego.

B. Kopiec Ruda Śląska: zarys dziejów. Cz. 3, Kochłowice, Bykowina, Halemba, Kłodnica, Stara Kuźnica, Wirek. Ruda, 2009.

MIRA

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „M.” Sp. z o.o. , zał. 1993 przy ul. ASNYKA; zajmuje się hurtową sprzedażą elementów do budowy wodociągów, gazociągów, drenażu, kanalizacji a także centralnego ogrzewania ; materiały ogólnobudowlane.

http://www.armaturamira.pl/o-firmie/

 

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W HALEMBIE

, placówka kulturalno-oświatowa, zał. 1965, od 22.07. 1967 do 1997 w ►PAŁACYKU DONNERSMARCKÓW; występowała też p.n.: Zakładowy Dom Kultury, Zakładowy Klub Górniczy, Młodzieżowy Klub Górniczy; działalność oświatowo-wychowawcza (filia Miejskiej Biblioteki Publicznej), biblioteka zakładowa, czytelnia, ►KLUB TECHNIKI I RACJONALIZACJI, Izba Tradycji i Perspektyw, kawiarnia klubowa (odczyty, prelekcje ilustrowane często przeźroczami, konkursy historyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi; kółka zainteresowań i sekcje: dziecięcy zespół Suliko, dziecięcy zespół tańca, dziecięcy zespół plastyczny, dziecięcy zespół fletów, młodzieżowy zespół taneczny, zespoły muzyczno-wokalne A’ Conto, Dylemat, ,Fenix, Stara Paka; sekcje modelarska; krótkofalowców ; specjalnością MDK były imprezy plenerowe; także kursy językowe, tańca towarzyskiego, sporadyczne spektakle teatralne dla dzieci. W 2010 nie wznowił działalności .

APK, zesp. Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rudzie śl., sygn.: 427, 430; Kultura w Rudzie Śląskiej. Materiały na sesję Rady Miejskiej 23.02.1998, maszynop. w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej Sygn. 226 M,, A. Kozak, Życie kulturalne w Rudzie Śląskiej w latach 1959-1989, mps pracy magisterskiej, pod kier. Marka Paździory, Katowice 2004.

MŁODZIEŻOWY KLUB GÓRNICZY W HALEMBIE

, zał. 1965, od 1968 z siedzibą w ►PAŁACU DONNERSMARCKÓW, przekształcił się w ►MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY; sekcje teatralna, kółka: recytatorskie, plastyczne, taneczne.

APK, zesp. KM PZPR, sygn. 422.

Hol 1967 rok

Sala myśliwska

Sala myśliwska

Sekcja krótkofalowców w Domu Kultury kop.Halemba (1967)

MDK - otwarcie 21.07.1965 r.

Więcej zdjęć tutaj


MŁODZIEŻOWY RUCH

, został zapoczątkowany w końcu XIX w. w strukturach parafialnych (►TRÓJCY ŚWIĘTEJ PARAFIA W KOCHŁOWICACH); pionierską rolę odegrało ► TOWARZYSTWO ŚWIĘTEGO ALOJZEGO; zastąpione na pocz. XX w. przez ►KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MĘŻÓW I MŁODZIEŃCÓW, od 1925 ►STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY POLSKIEJ połączone przez kilka lat z ►SODALICJĄ MARIAŃSKĄ MŁODZIEŃCÓW; (w l. 30 XX w. zorganizowały się też organizacje dziecięce: ►DZIEŁO DZIECIĘCTWA PANA JEZUSA, ►KRUCJATA EUCHARYSTYCZNA), nurt świecki w m. r. zapoczątkowało ►TOWARZYSTWO MŁODYCH POLEK (1928), w 1930 na gruncie► SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH zostało zapoczątkowane harcerstwo (►PIERWSZA DRUŻYNA HARCERSKA IM. JANA III SOBIESKIEGO); wg niepotwierdzonych źródłowo informacji istniała także żeńska drużyna harcerska (Róża Tyralanka); największy zasięg społeczny osiągnął ►ODDZIAŁ MŁODZIEŻY POWSTAŃCZEJ W HALEMBIE (1933), organizacja ta, zapoczątkowała (ok. 1938) rozwój m.r. w KŁODNICY (zob. ►ODDZIAŁ MŁODZIEŻY POWSTAŃCZEJ W KŁODNICY); w okresie ►DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ we wszystkich szkołach działały Hitlerjugend i Bund Deutsche Mädel; do reaktywowania pol. m. r. w 1945 przyczyniło się harcerstwo- oparte na wzorach przedwojennych oprócz Halemby, jego struktury w 1946 zaczęły się formować w ►SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 W KŁODNICY; krótko odrodził się nurt parafialny reprezentowany przez ►SODALICJĘ MARIAŃSKĄ PANIEN i ►SODALICJĘ MARIAŃSKĄ MĘSKĄ; w l. 1950-1989 m. r. (Związek Młodzieży Socjalistycznej, przeniósł się na tereny zakładów pracy ►HALEMBA-WIREK KOPALNIA, ►ELEKTROWNIA HALEMBA; na terenie szkół pozostały struktury daleko odbiegającego od wzorców przedwojennych harcerstwa); przemiany społ.-polit. l. 90. XX w. przyniosły ogromny rozkwit organizacji młodzieżowych na terenie parafii: ►BOŻEGO NARODZENIA W HALEMBIE II, ►MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ W HALEMBIE, ►PODWYŻSZENIA KRZYŻA PARAFIA W KŁODNICY: były to: ► DZIECI MARYI, ► DZIECIĘCE KOŁO MISYJNE, ►GRUPA TAIZE, ►RUCH ŚWIATŁO ŻYCIE; w Kłodnicy odrodziło się Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży; prowadzą też działalność: Grupa Lednicka, ►SCHOLA.

Harcerze z Kłodnicy (l.80. XX)

ZMS - 1967 rok

Harcerze z Halemby (l.30.XX w.)

Odznaka Rajdy ZMS kopalni Halemba i Bielszowice

ZMS kop.Halemba

NIEOBOZOWE  LATO W STAREJ KUŹNICY (1964)

Awers Sztandaru ZMS w Halembie

Rewers Sztandaru ZMS Halemba

MŁYN NAD RZEKĄ KŁODNICĄ W HALEMBIE

Pierwotny obiekt przy ►GRANICZNEJ ULICY nad rz. ►KŁODNICĄ był wzmiankowany w XVII  w.; zlokalizowany na zach. od ►HALEMBSKIEJ KUŹNICY; z groblą spiętrzającą wody tworzące staw młyński. murowany budynek na planie prostokąta, o zwartej bryle, tynkowany, nakryty dwuspadowym dachem powstał prawdopodobnie w II poł. XIX w.; W konstrukcji zastosowano tzw. szachulec. Pod zwieńczeniem dachu na ścianie pd. zachowała się złym stanie inskrypcja: "R. Naczyński". Użyte liternictwo wskazuje na pocz. XX wieku. Od 1935 modernizowany, mógł być uruchomiany elektrycznie; Właściciele Józef Niemiec, Robert ►NOCOŃ, E.Meerettig, Wincenty ► PRZELIORZ. Jako dobro poniemieckie w 1945 przeszedł pocz. w ręce Zarządu Państwowego, od 1946 gminy; w końcu l. 40 XX w. jedna z jednostek w Zabrzańskim Zjednoczeniu Przemysłu Młynarskiego (kierownik Marian Król),  w l. 50 XX w. zakończył produkcję. Opiewany w  piosence ►W HALEMBSKIM MŁYNIE (aut. ►POWOL Stefan); jest w gminnej ewidencji zabytków; jedyny tego typu obiekt  na terenie Rudy Śl..

APK , zesp. Starostwo Powiatowe Katowice sygn. 376 b. , 376 d. Historyczna perełka Rudy Śląskiej - młyn w Halembie

Obraz Jerzego Sewiny Halembski młyn

Młyn Halembski

Młyn 1973 rok

Zdjęcia klnij tutaj

MŁYNARSTWO

, najstarszy dział rzemiosła branży spożywczej; pierwsza wzmianka o młynie pochodzi z 1603 (ostatnia z 1780) dotyczy ►HALEMBY (jednym ze znanych właścicieli tego młyna jest Jakub Bąk (1688);  pierwsza wzmianka o młynie w ► STAREJ KUŹNICY pochodzi 1626; jego właścicielem był niejaki Tajstra; w ►KŁODNICY młyn na Zemłowym funkcjonował od  l650 do końca XVIII w. (► MARKA MŁYN). Wszystkie młyny wykorzystywały siłę nurtu rz.; ► KŁODNICY, ►JAMNY, ►ŁODRASZCZOKA, najdłużej m. istniało w Halembie (zob. ► MŁYN NAD RZEKĄ KŁODNICĄ W HALEMBIE ).

B. Kopiec Ruda Śląska: zarys dziejów. Cz. 3, Kochłowice, Bykowina, Halemba, Kłodnica, Stara Kuźnica, Wirek. Ruda, 2009; L.Musioł, Z dziejów Kochłowic, Halemby, Bykowiny, Kłodnicy oraz Starej Kuźnicy /; wstępem opatrzył i do dr. przygot. Bernard Szczech, Ruda Śl. 2010.

MŁYNÓWKA

,niewielki ciek wodny o dużym spadku, często uregulowany lub o charakterze sztucznym, którego energia wodna pierwotnie wykorzystywana była do napędzania kół wodnych ►MŁYNA NAD RZEKĄ KŁODNICĄ W HALEMBIE - jej relikty oraz dwa przepusty pod wałem przeciwpowodziowym na KŁODNICY zachowały się do dziś.

straznicyczasu.pl/

Potop Młynówka ujście do Kłodnicy

Więcej zdjęć tutaj

MŁYŃSKA

, ulica, dług. ok. 2 km., przebieg południkowy; w cz. zach. przechodzi w drogę leśną; jedna z najstarszych na  terenie ►HALEMBY; pierwotna  nazwa Carlshütte von. den Ehemaligen; bary piwne, restauracje, galeria malarska ►BARWY ŚLĄSKA, oczyszczalnia i przepompownia ścieków, warsztaty rzemieślnicze (samochodowe, jubilerskie), ogródki działkowe, azyl miejski osiedle ►POD LASEM; w przeszłości siedziba ► OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ, ►BOCIANIE GNIAZDA, stare boisko typu turnerskiego (XIX w.), ślady linii kolejki wąskotorowej z kopalni „Bielszowice”, do hałdy ►BOROWA I; w okresie► DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ, spalono kilka domostw krytych strzechą (1940), miejsce egzekucji kilku mieszkańców w 1945; na styku z ul. ► HALEMBSKĄ ►JANA NEPOMUCENA ŚW. FIGURA PRZYDROŻNA. Mieszkali tu: Ludwik ► CHWOŁA, Paweł ►GARBAS, Walenty .►GÓRNY,  Maksymilian ► HOSZEK, Zygfryd Hoszek, Aleksander Krzykowski, Herman Krzykowski, Józef Mryka, Tomasz ►MRYKA, Paweł ► SMORZ

B. Kopiec Ruda Śląska: zarys dziejów. Cz. 3, Kochłowice, Bykowina, Halemba, Kłodnica, Stara Kuźnica, Wirek. Ruda, 2009

Więcej zdjęć tutaj

MODELARSTWO

, dyscyplina sportu; rozwój organizacyjny był związany z powstaniem MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY (1967), gdzie była siedziba sekcji modelarskiej tej instytucji kultury; działalność w zakresie m. militarnego, samochodowego lotniczego, kartonowego, wodnego; m. znalazło też lokum w ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM IM JULIUSZA SŁOWACKIEGO NR 2 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ; od 1997 siedziba modelarzy została przeniesiona do GIMNAZJUM NR 8 IM JULIUSZA LIGONIA, gdzie rozwija się m. wodne; w NASZ DOM siedzibę ma Klub Modelarski KARLIK (m. lotnicze); w 2002 doszło do scalenia wszystkich sekcji m. w Rudzie Śl; powstał Klub Modelarski GWAREK (z siedzibą przy LEXA PAWŁA KS. ULICY; jednostki organizacyjne m. w Halembie są sekcjami Aeroklubu Śląskiego, LIGI OBRONY KRAJU. Medale na MŚ i ME zdobywają przedstawiciele m. wodnego (Jacek Szkudlarek, Klaudia Szkudlarek, Adam Rolnik, Tomasz Rolnik, Ireneusz Kurka, Aleksander Kocik, Kazimierz Ratajczak, Bogdan Beracz,

A. Steuer, Z dziejów  kultury fizycznej  w Halembie, Rudzki Rocznik Muzealny 2002, Ruda Śląska 2003; B. Kopiec Ruda Śląska: zarys dziejów. Cz. 3, Kochłowice, Bykowina, Halemba, Kłodnica, Stara Kuźnica, Wirek. Ruda, 2009.

Pracownia modelarska w MDK

Sekcja modelarstwa wodnego MDK w Halembie

MODRZEWIOWA ULICA

, ul. na OSIEDLU ►LEŚNA, przebieg złożony; ok. 300- 400 m.; studio tańca, stadion Towarzystwa Lekkoatletycznego ►POGOŃ RUDA ŚL, place zabaw, w pobliżu trasa rowerowa.

B. Kopiec Ruda Śląska: zarys dziejów. Cz. 3, Kochłowice, Bykowina, Halemba, Kłodnica, Stara Kuźnica, Wirek. Ruda, 2009.


MOROŃ Alfred

(*14.04.1931, Halemba -†31.03. 2009), górnik od 1946 członek ► OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W HALEMBIE, początkowo w drużynie młodzieżowej; od 1956 kierowca w l.1958-1991 komendant; dowodził (1961) największym pożarem w ►ELEKTROWNI HALEMBA.

J. Galeja, Ostatni komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Halembie, „Paciorki Nadziei” 2003, nr 5.


MOROŃ Lucjan

(*7.07.1943, Katowice-†2.01.2015, Katowice-Ochojec), ksiądz; święcenia kapłańskie (1967), wikary w parafiach w Bieruniu Starym, Czuchowie, Wodzisławiu Śląskim -Wilchwach, (jednocześnie kapelan Sanatorium Przeciwgruźliczego, Szpitala Powiatowego i Miejskiego w Wodzisławiu Śl.), Radoszowach; w l.1977-1979 w diecezji kołobrzesko-koszalińskiej, skąd powrócił do diecezji katowickiej – jako kapelan w Górniczym Centrum Rehabilitacyjnym w Reptach Śl., Szpitalu Miejskim i Klinice Psychiatrycznej w Tarnowskich Górach; od 1984 rezydent w Bykowinie, od 1988 w parafii św. Andrzeja Boboli w Wirku, diecezjalny konsultant w „Gościu Niedzielnym” do spraw duszpasterstwa młodzieży; kapelan w Domu Pomocy dla niewidomych w Chorzowie; od 1999 mieszkaniec Domu św. Józefa w Katowicach; pochowany na ►CMENTARZU PARAFIALNYM W HALEMBIE.

Śp. Ks. Lucjan Moroń [druk] Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach.

MOROŃ Paweł

(*28.07.1896-†8.03.1974), powstaniec śląski, z zawodu krawiec; w l.1922-1958 górnik Kopalni Bielszowice; od 1919 czł. ►POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ GÓRNEGO ŚLĄSKA, uczestnik Pierwszego Powstania Śląskiego; uchodźca w Sosnowcu; w Drugim Powstaniu Śląskim, czł. oddziału samoobrony, uczestnik walk w Wirku i pod Nowym Bytomiem; w III powstaniu śląskim w oddziale Walentego Fojkisa (bitwa pod Rokitnicą i św. Anną); po jego zakończeniu w ►STRAŻY OBYWATELSKIEJ DLA GÓRNEGO ŚLĄSKA; współzał. KS GWIAZDA HALEMBA (zob. też. Piotr MIKA, Augustyn WICIK)  i bramkarz (1920-1922) tej drużyny (wystąpił w inauguracyjnym jej meczu przeciw KS Życie Kochłowice – 3.10.1920) czł. Związku Powstańców Śląskich; ►ZWIĄZKU BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ. Mieszkał przy ul. ►PODLASKIEJ. Pochowany na ► CMENTARZU PARAFIALNYM W HALEMBIE. Brat Wiktora ►M.

APK zesp. ZBOWiD Okr. Kat. sygn. 612; T. Wawoczny, Leksykon piłkarzy GKS Grunwald Ruda Śląska, Ruda Śląska 2005.

Moroń Paweł

MOROŃ Ryszard

(*15.10.1898, Halemba-23.10.1977, Ruda Śl.-Halemba), powstaniec śląski, piłkarz; czł. drużyny piłki nożnej KS ►GWIAZDA HALEMBA (1920-1926), obrońca, wystąpił w pierwszym meczu halembskiego klubu z KS Życie Kochłowice (3.10.1920), górnik kopalni Bielszowice.

phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.htmT. Wawoczny, Leksykon piłkarzy GKS Grunwald Ruda Śląska, Ruda Śląska 2005.

MOROŃ Wiktor

(*18.04.1901, Halemba-†26.07.1921, Nowy Bytom), uczestnik I, II i III ► POWSTANIA ŚLĄSKIEGO, kapral. Nazwisko upamiętnione- (pomnik na ► CMENTARZU PARAFIALNYM W HALEMBIE). Poległ w walce z bojówkami niemieckimi, po III powstaniu śląskim.

Inskrypcja na pomniku Cmentarz Parafialny w Halembie; Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku sygn. : 84/68-74 (kopia dokumentu sporządzona przez Pawła Parysa, prac. Muzeum Śląskiego), sygn. 8-038-748; Księga poległych w powstaniach śląskich : 1919-1920-1921 / [podał do druku Edward Długajczyk]. Katowice 2005;

MORSKA

, ulica (deptak), ok. 300 m,  łącząca ►HALEMBĘ  I z ►HALEMBĄ II (od 1969 MŁYŃSKA), most nad ►KŁODNICĄ, tzw. ►NIEMIECKI DOM., ►TARGOWISKO

A. Brzezina [i in.] Halemba. historia i teraźniejszość parafii Matki Boskiej Różańcowej Ruda Śląska 1997.

MOST HALEMBSKI

, obiekt komunikacji drogowej; betonowy, nośność 15 t., na rz. ►KŁODNICY, w ciągu ul ►PIERWSZEGO MAJA przy skrzyżowaniu z ul. ►PIERWSZEGO MAJA , w rejonie ►STACJI BENZYNOWYCH; pierwszym m. była średniowieczna grobla na ►GOŚCIŃCU spiętrzająca wodę ►KŁODNICY w ►KOCHŁOWICKIEJ KUŹNICY.

B. i A. Podgórscy, Nazwy terenowe i miejscowe w Rudzie Śląskiej : od Abesynii do Żylety : leksykon toponimiczno-ojkonimiczny z antologią tekstów źródłowychRuda Śląska, Szczecin :2014.

Most na rzece Kłodnica 2006 r

MOST KŁODNICKI

,  obiekt komunikacji drogowej, w ciągu ul ►PONIATOWSKIEGO, nad rz. ► KŁODNICĄ; betonowy, nośność   30 t., wybudowany 1938, początkowo drewniany, w 1939 posterunek wojsk pol. kpr. Władysława Wilka wysadzony przez żołnierzy 11 komp. saperów z ośrodka sapersko-pionierskiego w Mysłowicach; łączył ► KŁODNICĘ w ►KATOWICKIM POWIECIE z ►STARĄ KUŹNICĄ w ► PSZCZYŃSKIM POWIECIE; pomiędzy władzami obydwu powiatów doszło do sporu kompetencyjnego, który aż do 1954 uniemożliwiał odbudowę M.K; nowy obiekt o nośności 15 t powstał po przyłączeniu Starej Kuźnicy do ► NOWEGO BYTOMIA; w 2014  o nośności 43 t. wybudowała SA Strabag z Pruszkowa w woj. Mazowieckim.

APK zesp. Gmina Halemba, sygn 12; J. Przemsza-Zieliński, Księga wrześniowej chwały pułków śląskich , t.2, Sosnowiec 1993;  http://rudaslaska.com.pl/i,most-nad-klodnica-ma-nowego-wykonawce

Most na Kłodnicy

Most na rzece Kłodnica -ul.Poniatowskiego

MOSTEK

, czasami Mostki; nazwa topograf. w pobliżu granicy ►HALEMBY i WIRKU w rejonie ►CMENTARZA KOMUNALNEGO W HALEMBIE (liczne niewielkie stawy, cieki wodne, studzienki), miejsce owiane czarną legendą; wg wierzeń w dawnych czasach miał tu stać dom z czerwonej cegły z którego. po zmierzchu miały wyskakiwać latające psy z czerwonymi ślepiami i trójnogi koń; studzienka –zasypana w I poł l. 60. XX w.

B i A. Podgórscy, Nazwy terenowe i miejscowe w Rudzie Śląskiej : od Abesynii do Żylety : leksykon toponimiczno-ojkonimiczny z antologią tekstów źródłowych, Ruda Śląska, Szczecin 2014.

MOSTY

; wraz z kładkami, groblami komunikacyjnymi, brodami były od dawna znanymi obiektami inżynierskimi w komunikacji; ze względu na charakter rz. KŁODNICY, najczęściej miały znaczenie graniczne; pierwsze tego typu obiekty powstały w związku z działalnością ►KUŹNIC. na rz. ► KŁODNICY; od wsch.; łączące ►ZACISZE ze ►STARĄ KUŹNICĄ WSCHODNIĄ; ► KŁODNICĘ (centrum) z ►STARĄ KUŹNICĄ WSCHODNIĄ, ►HALEMBĘ z ►STARĄ KUŹNICĄ ZACHODNIĄ, Osiedle ►HALEMBA II z ►HALEMBĄ I (w miejsce nieco dalej położonego m. kolejki wąskotorowej łączącej kopalnię Bielszowice z hałdą ►BOROWA I; w przebiegu ►DROGI CHUDÓW –ZABRZE; na ►MICHALSKIEGO PRZYKOPIE w ciągu ul ► SKARGI PIOTRA KSIĘDZA; na ►ŻABNICY (w ciągu ul. ►PIERWSZEGO MAJA), poza m. nawodnymi, na terenie dz. znacznie młodszymi (l.60 XX w.) są m. kolejowe; powstałe pod ul. Pierwszego Maja, oraz nad ul. Piotra Skargi i ► KŁODNICKĄ, oraz pod ul ►KOCHŁOWICKĄ; ostatnią najmłodszą grupę (I dekada XXI w.) tworzą m. związane z►A-4 (w pobliżu granicy z ► BIELSZOWWICAMI i ►KOCHŁOWICAMI.

Most nad ul.Kłodnicką

Rzeka Kłodnica i most kolejowy 1975 r(do hałdy przy ul.Piaskowej),dziś nie istnieje

Więcej zdjęć tutaj

MOTAJ Konrad

(*12.02.1907, Halemba-†18.03.1988. Ruda Śl. Bielszowice), górnik kopalni Bielszowice; działacz sport.; reaktywował Robotniczy Klub Sportowy ► GWIAZDA HALEMBA (1930 i 1946), czł. sekcji ►PIŁKI NOŻNEJ W ► ODDZIALE MŁODZIEŻY POWSTAŃCZEJ HALEMBA; kierownik drużyny piłkarskiej RKS Gwiazda (1946-1949), GKS ►GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA (1960-1965), w l.1969-1979 czł. zarządu klubu. Pochowany na ►CMENTARZU KOMUNALNYM W HALEMBIE.

T. Wawoczny, Leksykon piłkarzy GKS Grunwald Ruda Śląska, Ruda Śląska 2005;

Motaj Konrad

 

MROWIEC Jerzy

(*2.05.1948, Chorzów-22.01.1992, Chorzów), piłkarz-napastnik; występował w 10 klubach sportowych; w tym pierwszoligowych (Ruch Chorzów, GKS Katowice, ROW Rybnik); w GKS ►GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA (1968-1969); wg niektórych działaczy jeden z największych talentów piłkarskich w halembskim klubie; osiągnięcia: awans do Ligi Międzywojewódzkiej (1967/68)

T. Wawoczny, Leksykon piłkarzy GKS Grunwald Ruda Śląska, Ruda Śląska 2005.

Mrowiec Jerzy

MRUKWA Karol

(* 22.10. 1892, Giszowiec- †21. 02. 1979, Ruda Śląska), od 1910 czł. Związku Metalowców w hucie Pokój; żołnierz armii niem. w l. 1917-1920 w niewoli ang. ; uczestnik III powstania śląskiego (Bierawa, Gogolin, Blachownia, Stare Koźle, Rozwadrza, Kędzierzyn, Januszkowice, Zalesie, Dąbrowa Bytomska; działacz ►TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO SOKÓŁ W HALEMBIE, pełnił funkcję naczelnika; w okresie II wojny światowej związał się z lewicą (pracownik elektrowni w Zabrzu); sekretarz Komitetu Gminnego Polskiej Partii Robotniczej (zob. PARTIE POLITYCZNE) w Halembie (1945).członek  komisji kontroli społecznej w Gminnej Radzie Narodowej w Halembie; przewodniczący Koła ►ZWIĄZKU BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ W HALEMBIE (1950] mieszkał na ul. ►NOWY ŚWIAT.

APK , zesp.: Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Katowice, sygn. 23,  Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgowy Katowice sygn. 556.

MRYKA

, ród rolników wywodzący się z Paniówek; pierwsi jego przedstawiciele (Szczepan M.) przybyli do Halemby w celach matrymonialnych w końcu XIX w.; znani przedstawiciele rodu Józef M.), Tomasz M.; na gruncie M. znajduje się JANA NEPOMUCENA ŚW.FIGURA.

AKAD, zesp. AL. 786.

Rodzina Mryka przed domem na rogu Młyńskiej i Halembskiej (l.30 XX w)

MRYKA Józef

(*4.11.1912, Halemba-†16.11.1999, Ruda Śl.), rolnik (hodowca BYDŁA ROGATEGO), działacz samorządowy; czł.: GMINNEJ RADY NARODOWEJ W HALEMBIE (1945-50) Komisji Rolnictwa Miejskiej Rady Narodowej w Rudzie Śl., prezes: SAMOPOMOCY CHŁOPSKIEJ W HALEMBIE, KÓŁKA ROLNICZEGO W HALEMBIE, hodowca gołębi pocztowych (V-233); pochowany na CMENTARZU PARAFIALNYM W HALEMBIE.

APK zesp:, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Ruda Śl., sygn. 519, Starostwo Powiatowe Katowice sygn.. 265 a, gmina Halemba, sygn. 9; Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Urząd Spraw Wewnetrznych, sygn. Kat 113/4; Wydział Powiatowy Katowice sygn 340; inskrypcja nagrobkowa.

MRYKA Tomasz

(٭22.09.1870, Paniówki -†10.11.1963, Halemba), rolnik, działacz samorządowy czł. Rady ►GMINY HALEMBA (1911-?), w okresie międzywojennym ławnik; wybrany z bloku wyborczego Zjednoczenie Pracowników Narodowych ; mieszkał przy ul ►MYŃSKIEJ, w l. 60 XX w. Nikodema ►JARONIA.

AKAD Kat. AL. 0786, księga pogrzebowa parafii M.B. Różańcowej.

MUSIALIK Paweł

(*1910, Halemba-†1992, Mikołów-Kamionka), pionier ►HODOWLI GOŁĘBI POCZTOWYCH W HALEMBIE; od 1928 czł. Towarzystwa Hodowców Gołębi Pocztowych Błyskawica w Nowej Wsi; w 1945 był współzałożycielem Towarzystwa Hodowców Gołębi Pocztowych ►JASKÓŁKA  w Halembie. Mistrz Polski w lotach (1960). Mieszkał przy ul ►PIERWSZEGO MAJA, w l. 80  XX w. wyprowadził się do Kamionki.

APK Star. Powiat. Katowice sygn. 250;D. Świtała-Trybek, Każdy mo swojego ptoka. O hodowcach gołębi pocztowych w Halembie w: Kultura plebejska w mieście przemysłowym / red. nauk. Teresa Smolińska i Michał Lubina.     Ruda Śl. 2004; D. Świtała-Trybek, O hodowcach gołębi pocztowych słów kilka Paciorki Nadziei 2006, nr 2.

MUSIOŁ Ludwik

(*19.12. 1892, Mikołów- †28.03. 1970, Katowice), historyk, archiwista, nauczyciel; autor ok. 300 prac historycznych,   znawca staropolszczyzny i spraw słowiańskich; wśród dzieł historycznych znajdują się monografie ►HALEMBY, ► KOCHŁOWIC I ►STAREJ KUŹNICY; większość dzieł powstało na zamówienie kościoła katolickiego. Pochowany w Ligocie.

str. internetowa Jan Kołodziej neostrada.

MUSIOŁ Wacław

(٭26.09.1918, Halemba-†24.06.1997, Ruda Śl.-Bielszowice), piłkarz, czł. (1936-1939) ►ODDZIAŁU MŁODZIEŻY POWSTAŃCZEJ W HALEMBIE; Osiągnięcia: 2 (2-0-0) medale (1936,1938) w Mistrzostwach Śląska O.M.P, w piłce nożnej. Pochowany na ►CMENTARZU KOMUNALNYM W HALEMBIE.

T. Wawoczny, Leksykon piłkarzy GKS Grunwald Ruda Śląska, Ruda Śląska 2005.

MUSKIETORZ Antoni

(*12.06.1895, Borowa Wieś-?), działacz niepodległościowy; pracownik biura plebiscytowego w Nowej Wsi; powstaniec śląski, dyrygent chóru ►JEDNOŚĆ; w okresie okupacji hitlerowskiej robotnik w firmie budowlanej; zastepca naczelnika ►GMINY KŁODNICA (1945), właściciel lokalu gastronomicznego w KŁODNICY, działacz KS ►UNIA KŁODNICA (czł. sądu honorowego klubu); mieszkał w Kłodnicy przy ul. ►KŁODNICKIEJ

APK zesp. Starostwo Powiatowe Katowice, sygn.: 376, 535

MUTTERERDA

, pojęcie geologiczno-gleboznawcze; pasmo czarnoziemu, rozciągające się od Kochłowic przez ►ŁODRASZCZOK do rz. ►KŁODNICY na terenie m. ►KŁODNICA.

B. i A. Podgórscy, Nazwy terenowe i miejscowe w Rudzie Śląskiej : od Abesynii do Żylety : leksykon toponimiczno-ojkonimiczny z antologią tekstów źródłowych. Ruda Śląska- Szczecin,  2014.

MUZA

Klub Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej M w Rudzie Śląskiej - ►HALEMBIE, przy ►ENERGETYKÓW ul. 25 , Zał. w l. 70 XX w. na przełomie l. 80-90 XX w. w jego strukturach znajdowały się: Klub Literacki ►BARWY. ►MAŁA AKADEMIA; po zmianie koncepcji na pocz. l. 90 XX w. w placówce działały: zespoły taneczne, zespół małych form teatralnych „Kreduj”, teatr dla dzieci „Trambabulla”, dziecięca sekcja tańca towarzyskiego, zespół muzyczny Zimny Kisiel; od 1995 sekcja tenisa stołowego, tenisa; od 1996 zespoły: Picasso (plastyczny), Kellasy i Szelka , (instrumentalno- wokalne), Orchidea (keyboard), Sierra (taneczny). imprezy upowszechnieniowe – poezji śpiewanej; Klub M. jest jednym z 7 klubów (obok „Matecznika”, „Country”, „Jowisza”, „Pulsar”, „Neptuna” i „Meteora”) działających przy RSM.

Dworak,A.Ratka,Ruda Śląska.Przewodnik Ruda Śl., 1985; A. Kozak, Życie kulturalne w Rudzie Śląskiej w latach 1959-1989, mps pracy magisterskiej, pod kier. Marka Paździory, Katowice 2004.strona internetowawww.peuk.fiiz.pl/pl/poi

MÜHLE STRAßE,

, w okresie okupacji hitlerowskiej nazwa MŁYŃSKIEJ ULICY

MYŚLIWSKA

, ulica istniejąca do l.70 XX w. w ►HALEMBIE STAREJ, łącząca ul.: ► BRODZIŃSKIEGO ze ►SKOŚNĄ (przed jej przebudową); w układzie równoleżnikowym; dawny przebieg ► TORÓW KOLEJOWYCH do KOPALNI ►HALEMBA-WIREK  ► ELEKTROWNI HALEMBA, zabytkowy dom hutniczy, później ► LEŚNICZÓWKA, mieszkańcy Ludwik ►CIPA, Feliks ►ZADOŃ.

A. Brzezina [i in.] Halemba. historia i teraźniejszość parafii Matki Boskiej Różańcowej Ruda Śląska 1997.


Juliusz Marcisz, Stara Leśniczówka w Halembie

MYTO

, opłata pobierana za przejazd i przewóz towarów przez kupców; ustanowione w XVI  w. w ►STAREJ KUŹNICY, w okolicach ►WYGODY, dla podróżujących ►GOŚCIŃCEM. Zlikwidowane w l. 20 XX  w.

H. Buszman, [et.al.] 40 lecie KWK "Halemba" 1957 – 1997, Chorzów 1997.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prześlij wiadomość.

 

 

ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUVWZŹŻ

 

Poprawiony: sobota, 01 lutego 2020 20:45