MAŁY LEKSYKON HALEMBSKI

 

ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUVWZŹŻ

 

Ł

 

 

 

ŁANOWA

, ulica w ►KŁODNICY, dł. ok. 100 m. prostopadła do► KOCHŁOWICKIEJ ULICY; warsztat samochodowy.

ŁAZARZ I STARSZY HENCKEL VON DONNERSMARCK

(*29 10. 1551 , Lewocza-†13 07.1624, Wiedeń), pan Bytomia, Tarnowskich Gór i Bogumina, syn bogatego kupca, związany z dworem Habsburgów, (jako bankier udzielał pożyczek na prowadzenie wojen z Turkami). W zamian jako zastaw otrzymywał różne ziemie m.in. ziemię bytomską i bogumińską na Górnym Śląsku. Formalnie był panem tych ziem już od 1603 faktycznie przejął władzę nad Bytomiem (wraz z ►KOCHŁOWICAMI, ►HALEMBSKĄ KUŹNICĄ I ► FOLWARKIEM HALEMBSKIM), Tarnowskimi Górami i Boguminem w 1623.

A. Kuzio-Podrucki, Henckel von Donnersmarckowie. Kariera i fortuna rodu, Bytom 2003.

ŁAZARZ II MŁODSZY HENCKEL VON DONNERSMARCK

(*1573- †1.10.1664, Tarnowskie Góry); – baron i hrabia cesarstwa, pan Bytomia, Tarnowskich Gór i Bogumina ; dziedziczny hrabia. Cesarstwa; rządził z Wiednia przy pomocy syna ►ELIASZA; zlikwidował ►PROTESTANTYZM w ► KOCHŁOWICACH wydzielił ►DWORSKI OBSZAR HALEMBA, zapoczątkował proces usamodzielniania ►HALEMBY.

650 lat Kochłowic : źródła i materiały do dziejów miejscowości : praca zbiorowa / pod red. Marcina Smierza ; [współpr. Marcin Jarząbek et al.]. J. Kołodziej.Historia Kochłowic = Geszichte Kochlowic /  Zabrze 2011; A.Kuzio-Podrucki. Henckel von Donnersmarckowie : kariera i fortuna rodu / Bytom 2003

ŁAZARZ IV HENCKEL VON DONNERSMARCK

(23.05.1835, Siemianowice-†18.12.1914, Wrocław), współpan (zob. ►ARTUR HENCKEL VON DONNERSMARCK, ►HUGO HENCKEL VON DONNERSMARCK) fideikomisu bytomskiego i majątku Wolsberg (Karyntia), baliw honoru Wielkiego Krzyża Maltańskiego; przekazał (1888) na rzecz gminy ► HALEMBA teren pod budowę ►MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ P.W.  KOŚCIOŁA W HALEMBIE.

A. Kuzio-Podrucki, Henckel von Donnersmarckowie. Kariera i fortuna rodu, Bytom 2003.

ŁĄKI

, zbiorowisko roślinne tworzone przez byliny ze znacznym udziałem traw, obok pól uprawnych należą do najważniejszego terenu działalności rolnej; pierwsze źródłowe wzmianki pochodzą z   ►FOLWARKU HALEMBSKIEGO; w 1603  obejmowały one obszar 75 ha, służyły wypasowi bydła; w l. 60 XIX w. dominium Stara Kuźnica wykazywała  29, ►HALEMBA 31 a ►KŁODNICA 24 morgi ł. ok. 1935 w ►GMINIE STARA KUŹNICA posiadała 55,43 ha ł. w 1945 ►GMINA HALEMBA pod względem wielkości (102, 84 ha) zajmowała 2 miejsce (za ►KOCHŁOWICAMI) w ►KATOWICKIM POWIECIE; po połączeniu z ►GMINĄ KŁODNICA ich powierzchnia zwiększyła się do 153,71 ha; obecnie ł.  są zajmowane przez budownictwo mieszkalne- m.in. po obydwu stronach ulicy ►NOWY ŚWIAT, rogu Łużyckiej i ►HARCERSKIEJ, ► PODLASKIEJ, oraz na Kłodnicy (►ZAPOLSKIEJ GABRIELI ulica i sąsiednie);  ł. podmokłe występują w ►JAMNY DOLINIE, z charakterystyczną roślinnością (tojeść pospolita, turzyca prosowata, skrzyp błotny, dzięgiel). Ł. np. tzw. ► BUBAŁOWIZNA (Bubałówka, Bubałówa) służyły także (l.50-70 XX w.) niezorganizowanej rekreacji dzieci i młodzieżowy

APK, zesp.: Starostwo Powiatowe Katowice, sygn. 551; Związek Samopomocy Chłopskiej, sygn.85; F.Triest , Topographisches Handbuch von Oberschlesien. Teilbd. 1,  Sigmaringen 1984.

Łąka nad Kłodnicą Stara Kuźnica Wschodnia

ŁOBOS Tadeusz

(*2.06.1900, Nowy Targ - †16.06.1975, Katowice) architekt; absolwent Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej (1924), pracownik  Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego W Katowicach (1925-1926), Biura Rozbudowy Miasta Katowic (1926-1939), kier. Wydziału Architektury Zarządu Miasta Katowice (1945-49), Miastoprojektu (1949-1972) w Katowicach. Wraz z Franciszkiem Klimkiem autor rozbudowy ►MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ KOŚCIOŁA P.W. W HALEMBIE ( 1969)

A.Borowik.Słownik architektów, inżynierów i budowniczych związanych z Katowicami w okresie międzywojennym , Katowice 2012.

ŁODARSZCZOK

(Odarszczok), potok pr. dopływ ►KŁODNICY,  na wsch. od linii kolejowej z KOPALNI ►HALEMBA - NOWY WIREK-►PANEWNICKA HAŁDA; nad Ł. mieścił się ►MARKA MŁYN (XVIII w).

M. Grychtoł et al.].Krzyża znak naszą chlubą: 1949-2009 - 60 lat kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodnicy , Ruda Śląska ; Kłodnica 2009

ŁOWICKA ULICA

, zob.►ULICE W HALEMBIE, KŁODNICY I STAREJ KUŹNICY.

ŁUKASZ ŚWIĘTY

,witraż w KRZYŻA ŚWIĘTEGO KAPLICY w MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ KOŚCIOŁA W HALEMBIE, ufundowany przez Piotra i Danutę Kucjas (2002)

ŁUŻYCKA

, ulica dł. ok. 300  m, utworzona w 1967 w wyniku podziału ►SOKOLSKIEJ ULICY (zob. ► TORY KOLEJOWE); z środkowej jej części; ►AZYL z l. 30. XX w.


ŁUŻYCKA ULICA (NA 2 PLANIE)

 

 

 

 

 

 

 

. Prześlij wiadomość.

 

 

ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUVWZŹŻ

 

Poprawiony: sobota, 10 lutego 2018 21:26