MAŁY LEKSYKON HALEMBSKI

 

ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUVWZŹŻ

 

J

 

UŻYTE ZNAKI I SKRÓTY

* urodził się

zmarł

odsyłacz

APK Archiwum Państwowe Katowice

czł.  członek

dł. długość

dyw. dywizja

ks. ksiądz

OFM - Franciszkanie

RKS Robotniczy Klub Sportowy

Wlkp. Wielkopolski

tys. tysiąc

zesp. zespół

zob. zobacz

MPJ -  Mistrzostwa Polski Juniorów

MPJM - Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

 

 

JACEK ŚWIĘTY

, płaskorzeźba w ►MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ KOŚCIELE W HALEMBIE; święty w ujęciu tradycyjnym; w stroju dominikańskim z figurą Matki Boskiej w jednej icyborium ( lub kielichem ) w drugiej ręce. Autorem płaskorzeźby jest Roman Kordoń (2014)


JADWIGA ŚLĄSKA

, figura św., z najstarszego wyposażenia ►MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W HALEMBIE; pierwotnie po l. stronie bocznego  ołtarza, od l. 90. XX w. w galerii figur; postać świętej, w stroju cysterskim, w ręku trzyma miniaturę świątyni.

A. Brzezina, Święci Patroni, Paciorki Nadziei 2002, nr 5.

 

 

JADWIGI ŚLĄSKIEJ ULICA

, pierwotnie Pierwsza Kolonia do 1939 i w l.1945-1960 Konstantego Damrota; w okresie okupacji hitler. Sedanstraße; 1960-1990 Stefanii Sempołowskiej; przecznica dł. ok. 400 m na terenie ►STAREJ HALEMBY łącząca ul  ►HARCERSKĄ z ►LEXA PAWŁA ULICĄ; salon fryzjerski, warsztat instalacyjny; na pn., u wylotu J.S.U.– tzw. dom gminny z okresu międzywojennego; gniazdo rodowe rodziny ►JAGŁA, mieszkańcy Wilhelm ► CIWIŚ.

 


przełom l. 50-60 XX w.

Dom rodowy rodziny Jagłów

Ul.Jadwigi Śląskiej widok z okna Szkoły Podstawowej nr 24

JAGŁA

, ród hutników; przybyli z Orzegowa w XIX w. właściciele dużego areału gruntów ornych w ►STAREJ KUŹNICY, (zob. ►JAGŁY POLE), domu przy ul. ►JADWIGI ŚLĄSKIEJ; ich protoplastą był Józef Jagła I (* 1.03.1840); znani przedstawiciele rodu J.: Wiktor ►J. , Helmut J. – inż. budowniczy (m. in. kopalń Rybnickiego Okręgu Węglowego).

Kronika rodziny Jagła w posiadaniu rodziny; informacje Antoniego J.

JAGŁA Wiktor

(*15.08.1905, Halemba- †24.11.1971, Ruda Śląska), urzędnik ►GMINY HALEMBA, czł. Komisji Planowania, Sanitarno - Obyczajowej; działacz społeczny; prezes (1945-1946), wiceprezes (1947) chóru ►DZWON, prezes ► POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA (1945-?); w l. 50. XX w. pracownik Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Nowym Bytomiu, czł. Komisji Opieki Społecznej. Pochowany na ► CMENTARZU PARAFIALNYM W HALEMBIE.

APK , zesp.: Gmina Halemba sygn.6-9, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Nowym Bytomiu, sygn. 18.

JAGŁY POLE

, najbardziej na wsch. wysunięty teren ►STAREJ KUŹNICY ZACHODNIEJ wraz z ► MICHALSKIEGO PRZYKOPĄ , po przyłączeniu do ►HALEMBY tworzył od 1933 nową granicę powiatu ►KATOWICKIEGO i PSZCZYŃSKIEGO; współcześnie teren na Pd. od: stadionu GKS ► GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA i rz. ►KŁODNICY

APK Wydział Powiatowy Katowice, sygn, 114; informacja Antoniego Jagły.

JAGMIN-SADOWSKI Jan Andrzej

ps. "Stefan Jagmin" (*24 04. 1895, Grójec- †5 .10 1977,  Warszawa) – gen.brygady Wojska Polskiego; od 6. 03. 1925 na Górnym Śląsku zastępca d-cy 11 Pułku Piechoty w Tarnowskich Górach, W 1931 przeniesiony został do 23 Dywizji Piechoty w Katowicach, na stanowisko II, a następnie I dowódcy piechoty dywizyjnej. 17 lipca 1936 wyznaczony został na stanowisko tej dywizji. Odpowiadał między innymi za budowę fortyfikacji ►OBSZARU WAROWNEGO „ŚLĄSK”; Od 1939   generał  brygady. W kampanii wrześniowej dowodził ►GRUPĄ OPERACYJNĄ „ŚLĄSK”, w składzie ► ARMII „KRAKÓW”. (wzmocnił obsadzeniem ►DWUDZIESTĄ TRZECIĄ (23) GÓRNOŚLĄSKĄ DYWIZJĘ PIECHOTY i 55 Dywizją Piechoty, ►GRUPĄ FORTECZNĄ OBSZARU WAROWNEGO „KATOWICE”, 95 Dywizjonem Artylerii Ciężkiej i grupą artylerii przeciwlotniczej, ubezpieczonymi eskadrą lotniczą i pociągiem pancernym, odwodową kompanią tankietek; dowodził walkami pod ►MIKOŁOWEM i Wyrami, zadał poważne straty 8 i 28 dywizjom niemieckim. Po opuszczeniu wsch. Górnego Śląska dowodził GO „Jagmin”, (udział w dalszych działaniach Armii „Kraków”). 10 .09. podjął decyzję o przerzuceniu ciężkiego sprzętu przez Wisłę przez wybudowany naprędce przez 23 Baon Saperów (w ciągu 9 godzin 11 09.) 345-metrowy most saperski pod Baranowem. 17 i 20 09.1939, został okrążony przez Niemców pod Tomaszowem Lubelskim i dostał się do niewoli( jeniec  Oflagu VII A Murnau). Po jego wyzwoleniu przez aliantów w 1945, wstąpił do PSZ na Zachodzie. Do Polski powrócił w 1946,  natychmiast został przez władze komunistyczne przeniesiony w stan spoczynku.

Wikipedia

JA, JO

Grupa Artystyczna  powstała w 2005. w ośrodku ►NAJŚWIĘTSZE SERCE PANA JEZUSA W HALEMBIE. Nazwa pochodzi z połączenia zaimka osobowego “ja” wymawianego po polsku jak i w gwarze śląskiej (ze względu na skład osobowy odbiorców); kładzie akcent na niepełnosprawnego artystę.
Zespół tworzą uczstnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, i Środowiskowego Domu Samopomocy repertuar kabarety: "Jajko niespodzianka", "Śpiąca królewna - epilog", "Jajko niespodzianka c.d.” przedstawienia: Dziecko klaunów (adaptacja przedstawienia po tym samym tytułem wg scenariusza Krystyny  Chołoniewskiej), "Sen nocy letniej", Mały Książę Opiekunem grupy jest: Marek Jelonek Scenografia  wykonywana  jest w ramach zajęć prowadzonych w Warsztacie Terapii Zajęciowej i Środowiskowym Domu Samopomocy; gospodarz Aktorskich Spotkań Osób Niepełnosprawnych organizowanych od 2005.

JAMNA

osada w gminie ►STARA KUŹNICA, w pow. pszczyńskim, nad potokiem ►J. wymieniona ok. 1930. w okresie międzywojennym teren wycieczkowo-wypoczynkowy mieszkańców z najbliższych okolic.

L. Boberski, Spis wszystkich miejscowości województwa śląskiego z wyszczególnieniem gminy, parafji kościoła rzymskokatolickiego i ewangelickiego, okręgów urzędowych powiatu, sądu, urzędu stanu cywilnego, najbliższej stacji kolejowej i poczty : alfabetyczny spis ulic miasta Katowic wraz z pocztowym urzędem oddawczym : administracyjny podział województwa śląskiego z podaniem władz i urzędów : alfabetyczny spis urzędów i agencji pocztowych w województwie śląskiem, Poznań : [ok. 1930].

JAMNA

lewobrzeżny dopływ ►KŁODNICY, dł. 7 km., źródliska na terenie Gniotka; meandrująca , przepływa przez Mikołów, Retę Lasy Panewnickie, uchodzi do Kłodnicy na wysokości ►STAREJ KUŹNICY (przecina ►LIGOCKĄ UL. ), gdzie do ok. 2011 tworzyła duże rozlewiska (roztopy, długotrwałe deszcze) Większość biegu rzeki znajduje się w szerokim wąwozie ► JAMNY DOLINA; w XVIII w. u ujścia J. stał młyn ►PITOLLA i osada z nim związana.

srona internetowa: katowice, pios gov. pl; J. Dworak, A, Ratka, Ruda Śląska .  Przewodnik Ruda Śl., 1985.

Więcej zdjęć tutaj

JAMNY DOLINA

, jednostka geomorfologiczna kilka metrów szerokości; na obszarze gminy Mikołów i Ruda Śląska. W granicach STAREJ KUŹNICY, zalesiona o przebiegu pn.-zach. dawniej dominowały płaty łąk podmokłych. Obecnie najbardziej interesujące przyrodniczo i wartościowe obszary rozciągają się w śr. cz. potoku na pograniczu sąsiadujących miast, związany z  naturalnym charakterem JAMNY (meandry); oczka wodne, ,torfowiska niskie i wysokie; specyficzna roślinność procesy akumulacji osadów organicznych. m roślin bagiennych i bagienno - łąkowych, wśród których często występują gatunki zagrożone wyginięciem i objęte ochroną. wzdłuż całej J.D. liczne zalewiska śródleśne, szuwary, rozlewiska oraz fragmenty mokrego lasu, tzw. olsu. ROŚLINY: siedlisko roślin wodolubnych (Tojeść pospolita, turzyca prosowata, krwawnica pospolita, krwawnica pospolita, skrzyp błotny, dzięgiel leśny, nitrofili: 2 gatunki niecierpka: gruczołowatego, drobnokwiatowy, pokrzywa bielica, kolczurka klapowana, rzadkie:  pływacz zwyczajny (Utricularia vulgaris), bezkorzeniowa owadożerna roślina pojawiająca się w zbiornikach wodnych tuż pod powierzchnią wody, skrzyp olbrzymi (Equisetum maximum), fiołek torfowy (Viola epipsila) ciemiężyca zielona (Veratrum lobelianum) fauna: m.in. gatunki chronione: grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus), traszka górska (Triturus alpestris), żmija zygzakowata (Vipera berus) czy tygrzyk paskowany (Argiope bruennichi),  kowalik (Sitta europaea), rudzik (Erithacus rubecula), modraszka (Parus caeruleus), ślepowron (Nycticorax nycticorax), czapla,  lisy, sarny, jelenie czy dziki. Cel wycieczek w okresie międzywojennym; Od 2002 mikołowska cz. J.D. objęta ochroną prawną.

Strona internetowa Przyjazna Kłodnica; B. M. Buszman, J. Drobnik, J. P. Buszman.; Tereny leśne Rudy Śląskiej Ruda Śląska; Katowice 2006;

JANA BOSKO ŚW. KAPLICA

,zob. ►NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA

JAN II DOBRY

(*1460 - 27 03. 1532 Racibórz) – książę opolsko-niemodlińsko-strzelecki, w wyniku podziału w 1476 książę na Opolu, Strzelcach i Namysłowie, w Brzegu w latach 1476-1481, od 1494 Gliwice, od 1495 Toszek, od 1497Niemodlin, od 1498 Bytom oraz zamek Świerklaniec z przyległościami,, od 1509 Koźle, od 1521 Racibórz.w ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat J.II. D.  stał się właścicielem niemal większości Górnego Śląska. w 1521 r. Dzięki połączeniu księstwa raciborskiego z opolskim państwo Jana II objęło swoim zasięgiem obszar od Ścinawy Niemodlińskiej i Nysy Kłodzkiej na zachodzie, Sudety i Wisłę na południu, i granicę z Polską na wschodzie i północy. Stanowiło to terytorium wielkości 12 000 kilometrów kwadratowych. Jan II dbał o gospodarczy rozwój swojego władztwa wydawał liczne przywileje, z których największy rozgłos zyskał zawierający 72 artykuły Ordunek Gorny z 16 listopada 1528 r.; w okresie jego rządów nastąpił też rozwój ►KUŹNICY HALEMBSKIEJ..

Je. K. Horwat, Księstwo bytomskie i jego podziały do końca XV wieku, , Gliwice 1993


JAN EWANGELISTA

, witraż, jeden z sześciu w KRZYŻA ŚWIĘTEGO KAPLICY W MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ KOŚCIELE, ufundowany 2002 przez redakcję PACIORKI NADZIEI.

Po lewej św.Jan Ewangelista a po prawej św.Cecylia

JAN JERZY HOHENZOLLERN

(*16.12.1577, Wolmirstadt,- †2.03.1624, Lewocza), książę Karniowa, pan Bytomia, Tarnowskich Gór i Bogumina, syn elektora brandenburskiego Joachima Fryderyka; ewangelik, kalwin; zgodnie z zasadą czyja władza tego religia (pokój w Augsburgu 1525), na terenach sobie poddanych (w tym na ► KOCHŁOWICKIEJ ZIEMI i w ►HALEMBSKIEJ KUŹNICY) gorliwie wprowadzał ►PROTESTANTYZM; w 1620 wydzierżawił kopalnie rud żelaznych Janowi Siekwiecińskiemu. Po wybuchu wojny trzydziestoletniej został wybrany dowódcą wojsk protestantów śląskich, walczących z katolickim cesarzem Ferdynandem II Habsburgiem. Po klęsce powstańców czeskich pod Białą Górą został w 1621 skazany na banicję i konfiskatę dóbr.

Księstwo karniowskie otrzymał (1622) książę Karol von Liechtenstein. Ziemię bytomską i bogumińską otrzymał ►ŁAZARZ I HENCKEL VON DONNERSMARCK
Bytomski słownik biograficzny / pod red. Jana Drabiny/, Bytom 2004;

JAN NEPOMUCEN

, figura św.-patrona ►GMINY HALEMBA, plenerowa, usytuowana na gruncie Tomasza i Agnieszki ►MRYKA, w narożniku ►HALEMBSKIEJ ULICY i ► MŁYŃSKIEJ ULICY; na wysokim murowanym postumencie z inskrypcją w języku polskim; powstała z inicjatywy ks. Ludwika ►TUNKLA w 1894 po kolejnej powodzi jaka nawiedziła miejscowość.

AKAD, zesp. AL. 786; I. i A, Mateoszkowie Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w Rudzie Śląskiej , Ruda Śląska , 2003.

Jan Nepomucen (Boże Ciało 1927)

Zezwolenie na polskie napisy przy figurze Jana Nepomucena

Więcej zdjęć tutaj

JAN NEPOMUCEN

, obraz świętego z najstarszego wyposażenia ►MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ KOŚCIOŁA P.W.; pierwotnie w pr. bocznym ołtarzu, obecnie w dobudowanej kaplicy po l. stronie świątyni; postać świętego w pozie tradycyjnej, z palcem na ustach, w stroju kapłańskim, na tle panoramy Pragi i nadbrzeża  wełtawskiego.


JAN II ŻELAZNY

(1365-†1424), książę raciborski (1384-1424); mąż ►HELENY KORYBUTÓWNEJ, ojciec ►MIKOŁAJA V KARNIOWSKIEGO i ► WACŁAWA, z nadania ►WŁADYSŁAWA OPOLCZYKA otrzymał (1386) OKRĘG ►MIKOŁOWSKI i Pszczyński; stronnik Luksemburgów uczestnik bitwy pod Grunwaldem (1410) po stronie Władysława Jagiełły; znany z gwałtownego charakteru, dopuścił się kilku zbrodni politycznych, podczas najazdu na dobra biskupów krakowskich (Lipowiec, Sławków), przejeżdżał przez  ► LIGOTĘ; wraz z MIKOŁAJEM IV nadał ►HENRYKOWI ziemię w ► LUBNIOWIE pod budowę ► KUŹNICY STAREJ (1394); przeciwnik husytyzmu, aresztowaniem posłów husyckich w Raciborzu, spowodował najazd husytów (zob. ► HUSYCKIE WOJNY), odczuwalny w okręgu mikołowskim.

Książęta i księżne Górnego Śląska : praca zbiorowa / pod red. Antoniego Barciaka ; aut. biogramów A. Barciak [et al.]. Katowice  1995; Zarys dziejów Ligoty i Panewnik od zarania do czasów współczesnych : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Płonki., Katowice 2010;  B.Szczech. Przywilej lokacyjny Lubniowa czyli Starej Kuźnicy, nadany przez Jana II Żelaznego i Mikołaja IV, książąt raciborsko-opawskich (1.05.1394 r.) , Ruda Sl. 2009.

JANA III SOBIESKIEGO ULICA

, do 1939 i  w l.1945-1956 nazwa ►SKARGI PIOTRA KS. ULICA.

JANTY JÓZEFA  ULICA

, w l. 50. XX w. do 1961 nazwa ►PAKUŁY ALBERTA ULICY

AKAD, księga pogrzebowa parafii Matki Boskiej Różańcowej w Halembie

JAN Z ŻEROTINA,

(XV-XVI w.), magnat morawski w l. 1477-1498 właściciel miasta Bytom, z przylegającymi  wsiami książęcymi: (Szombierki, Bobrek oraz Radzionków) Chorzowa, Brzozowic, ►KOCHŁOWIC (z ►HALEMBSKĄ KUŹNICĄ), Piekar Polskich oraz Bobrownik, w 1498 całość sprzedał  księciu opolskiemu Janowi II Dobremu za kwotę 1900 florenów.

J. Horwat. Księstwo bytomskie i jego podziały do końca XV w. ,Gliwice 1990

JARONIA NIKODEMA

ulica w ►HALEMBIE STAREJ, łącząca ul. ►HALEMBSKĄ i ►PODLASKĄ dł. 400 m. przebieg południkowy, nazwana w 1962 ; siedziba Sekcji Nr 4 Oddziału Ruda Śl. 1 Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Katowicach; usługi medyczne, samochodowe.

JASKÓŁKA

, Towarzystwo Hodowców Gołębi Pocztowych J. w Halembie; od 1947 wraz z T.H.G.P. “Wierny Ojczyźnie”,  “Dobry Lot” i “Błyskawica” w Nowej Wsi tworzyło VI Grupę Lotową w Nowej Wsi; od 1948 p.n. Oddział II V 233, ok. 1950 zlikwidowane; działacze Hieronim Cipa, Roman Cipa, Józef Czaja, Robert Fojt, Jerzy ►GRYMEL, Alfred Grzegorzyca, Józef Kaszta, Jerzy Knapik, Gerard Krzykowski, Stanisław Loksot, Władysław ►MANOWSKI, Henryk Mrukwa, Józef Mryka, Karol Panuś (skarbnik), Henryk ►OLSZYNKA (pierwszy prezes), Jerzy Paprotny, Paweł Steuer (zob. ► SZTAJERSKI), Joachim Wojtyczka; działalność hodowlana, sportowa; kulturalna (►TEATR AMATORSKI, wycieczki, spotkania towarzyskie); siedziby przy ul. ►PODLASKIEJ, w► REMIZIE ►OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W HALEMBIE w restauracji ►U GOLASZA

APK Star. Powiat. Katowice sygn. 250; D. Świtała-Trybek, Każdy mo swojego ptoka. O hodowcach gołębi pocztowych w Halembie w: Kultura plebejska w mieście przemysłowym / red. nauk. Teresa Smolińska i Michał Lubina.     Ruda Śl. 2004; D. Świtała-Trybek, O hodowcach gołębi pocztowych słów kilka Paciorki Nadziei 2006, nr 2.

Towarzystwo Hodowców Gołębi Pocztowych Jaskułka.W środkowym rzędzie Władysław Sujewicz na pierwszym planie.Paweł Sztajerski na trzecim planie

JASTRZĘBIA

, ulica w STAREJ HALEMBIE, dł. 250 m., do 1965 odnoga MŁYŃSKIEJ ULICY, obecnie łączy ją z HALEMBSKĄ; usługi stolarskie.

Ul.Jastrzębia

JEDNOŚĆ

chór na STARĄ KUŹNICĘ, ŚMIŁOWICE I KŁODNICĘ, zał. 15.01.1919 (zob. KRACZLA Stanisław); w 1922 skreślony, wznowił działalność w l. 1923-1926, którą ostatecznie zakończył w 1927; należał do Nowowiejskiego Okręgu Związku Śląskich Towarzystw Śpiewaczych (2 razy brał udział w zlotach tego okręgu); pierwszy prezes Muskietorz.

Lit. J. Fojcik, Materiały do dziejów ruchu śpiewaczego na Śląsku , Katowice, 1961.

JEROMINEK FRANCISZEK

(*17.09.1913,Pawonków -†25.10.1986,Siemianowice), twórca struktur parafii w ►KŁODNICY,  rektor śląskiego seminarium duchownego w Krakowie; absolwent Państwowego Gimnazjum im. Księcia Jana Opolskiego w Tarnowskich Górach (1932). Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego; święcenia kapłańskie (20 06.1937) przyjął w katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach przyjął święcenia kapłańskie; praca duszpasterska w parafiach: św. Katarzyny w Pawonkowie, św. Antoniego w Syryni,  św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach (równolegle podjął pracę katechety w Gimnazjum św. Jacka w Katowicach). Od 1942 jako wikariusz w ►TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ W KOCHŁOWICACH PARAFII,  otrzymał także polecenie zorganizowania nowej placówki duszpasterskiej w ►KŁODNICY. Dzięki jego staraniom wybudowano tam tymczasową drewnianą kaplicę. Od 1945 katecheta w Państwowym Liceum i Gimnazjum Męskim im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Pełnił również funkcję prezesa Diecezjalnego Koła Księży Prefektów; w l.1950 -1953 rektor Niższego Seminarium Duchownego w Katowicach; 1953 -1955 wikariusz w parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie; 1955-1956 administrator w parafii Narodzenia NMP w Kończycach Małych; 1956–1958 wizytator nauki religii w szkołach średnich diecezji katowickiej, diecezjalny duszpasterz akademicki i egzaminator pro synodalny. W l.: 1958–1968 rektor Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie; 23.06.1968-1982 proboszcz w parafii Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich.

Strona internetowa e-ncyklopedia, Encyklopedia wiedzy o Kościele katolickim na Śląsku

JERZY PAJA

, tzw. auto klinika; firma rodzinna, zał. 1981 przy ul. Świętojańskiej; początkowo 1 osobowa, obecnie zatrudnia 20 osób; profesjonalny park maszyn i urządzeń blacharstwo samochodowe, lakiernictwo; naprawy bezgotówkowe; tytuł ambasadora firm rodzinnych (2011), nagrodzony wieloma różnymi wyróżnieniami m.in. Kapituły Konkursu Firma z Jakością, Izby Rzemieślniczej, Naczelnej Organizacji Technicznej; mecenas kultury i przedsięwzięć regionalnych .

Autoklinika Jerzy Paja od ul.Świętojańskiej

JĘCZMIENIA UPRAWA

, zob.► UPRAWY ROŚLIN UŻYTKOWYCH

 

JONKISZ Antoni

 

(*13.06.1915,Ruda Śl.? + 08.08.2004,Ruda Śl. - Bielszowice), ; działacz ruchu oporu w Halembie; aresztowany 26.08.1942 spawacz, więzień KL Auschwitz, nr 61599, KL Mauthausen nr 118870; przeżył dzięki wykonywanemu zawodowi, czł. Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Polit; pracownik kopalni HALEMBA-WIREK; mieszkał przy ul. ►GRODZKIEJ.

 

Kancelaria Parafial. M.B. Różańcowej, księga zmarłych t.3; Pająk I., Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL [Konzentrationslager] Auschwitz : księga pamięci. Katowice 1998.

 

Jonkisz Antoni

JÓZEFA ŚW. KAPLICA,

Obiekt sakralny przy ►KOCHŁOWICKIEJ ULICY, budowana w l.1908-1909, z inicjatywy lokalnej społeczności ►KŁODNICY z cegły, spadzistym, dwuspadowym dachem, 24 m ² ; z dzwonem   (fundator Augustyn Wieczorek), stacjami Drogi Krzyżowej pośw. przez ks. Ludwika ►TUNKLA, do wybuchu ►DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ służyła okazjonalnie do odprawiania nabożeństw majowego, Różańca Św.; od 1942 lokalia, od 1946 kuracja; zalążek  przyszłej ►PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO PARAFII; w 1995 odrestaurowana i na nowo poświęcona przez biskupa Herberta Bednorza.

I. i A, Mateoszkowie Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w Rudzie Śląskiej , Ruda Śląska , 2003.

JÓZEF Z NAZARETU ŚWIĘTY

, witraż w ►MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ PARAFII W HALEMBIE; po l. stronie ołtarza głównego; należy do najstarszego wyposażenia świątyni; postać świętego, przedstawiona oryginalnie trzymającego dorastającego Jezusa Chrystusa za rękę i prowadzącego go po kamienistej drodze do ołtarza.

W. Szołtysek , św. Dominik Savio. Chłopiec wyznawca. „Paciorki nadziei” 2003, nr 12.


JUNAKÓW ULICA,

, obwodnica dł. ok. 300 m, w ►STAREJ HALEMBIE; firma Lomax (branża metalowa, konstrukcje).

JUREK HALEMBA

, Jurga H., (XV-XVI w.), kuźnik z rodu ►HALEMBÓW, właściciel ► HALEMBSKIEJ KUŹNICY (od 1527), założył ►FOLWARK W HALEMBIE.

W pana Dworakowym rudzkim kalejdoskopie historycznym. [red. prowadzący Jerzy Horwat]. Ruda Śląska , 1994.


JUTRZENKI ULICA

zob. ►ULICE W HALEMBIE, KŁODNICY I STAREJ KUŹNICY.

 

 

 


Prześlij wiadomość.

 

 

ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUVWZŹŻ

 

Poprawiony: sobota, 18 stycznia 2020 21:36