MAŁY LEKSYKON HALEMBSKI

 

ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUVWZŹŻ

 

I

 

UŻYTE ZNAKI I SKRÓTY

* urodził się

zmarł

odsyłacz

APK Archiwum Państwowe Katowice

czł.  członek

dł. długość

dyw. dywizja

ks. ksiądz

OFM - Franciszkanie

RKS Robotniczy Klub Sportowy

Wlkp. Wielkopolski

tys. tysiąc

zesp. zespół

zob. zobacz

MPJ -  Mistrzostwa Polski Juniorów

MPJM - Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

 

 

 

IDA

, huta w ►KOKOCIŃCU (na pradawnej ziemi starokuźniczej), budowana przez ►HENRYKA ANHALT-CÖTHEN i ►JANA HENRYKA X w l. 1837-1856; w jej skład wchodziły ►FRYSZARKA (1837), 2 wielkie piece wys.12 odlewnia (1855), maszynownia (1856), bateria koksownicza (20 pieców); pozyskiwała płytko zalegające złoża rudy miejscowej; produkcja: 24 tys. centnarów surówki rocznie, 6 tys. sztuk produktów żeliwnych.

Lit.   Zarys dziejów Ligoty i Panewnik od zarania do czasów współczesnych : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Płonki. Katowice 2010.


INFORMATOR

, Biuletyn Tymczasowej Komisji Założycielskiej Niezależnego S. Związku Zawodowego ►SOLIDARNOŚĆ przy Kopalni Węgla Kamiennego Halemba (zob. ►HALEMBA-WIREK); 4 str.; ukazywał się II – IV 1989 (5 nr), w nakładzie 4 tys. egz; drukowany w Drukarni Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Katowicach; red. Stanisław Szafran, stronę tytułową oprac Stanisław Kiermes.

Informator Tymczasowej Komisji Założycielskiej NSZZ Solidarność” KWK Halemba w Rudzie Śl. 6., 1989, nr 1-5.

Rok 1989

 

INSPEKTOR

, nazwa pisarza w KOKOCIŃSKIEJ KUŹNICY

Zarys dziejów Ligoty i Panewnik od zarania do czasów współczesnych : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Płonki./ Katowice 2010;


IXNOOPӨOGPAфIA PLESNIACA

, zob. ►HINDENBERGA MAPA

Zarys dziejów Ligoty i Panewnik od zarania do czasów współczesnych : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Płonki./ Katowice 2010;


IZBA OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM W HALEMBIE

, instytucja gminna, utw. w 1948 w siedzibie ►GMINY HALEMBA (zob. ► GMINY HALEMBA BUDYNEK); pod patronatem Koła Polskiego Czerwonego Krzyża w Halembie; ze strony gminy jej przewodniczącym był Paweł ► PICHLAK, lekarzem był Michał ►KOŁOCZEK; po 1951 przekształciła się w przychodnię rejonową.

APK, zesp.: Wydział Powiatowy Katowice, sygn. 478; Powiatowa Rada Narodowa Katowice, sygn. 26.

IZBA OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM W HALEMBIE

 

 


Prześlij wiadomość.

 

 

ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTUVWZŹŻ

 

Poprawiony: sobota, 10 lutego 2018 21:16