Halembskie Sprawy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
środa, 29 czerwca 2011 19:57

 

Halembskie kolo żyje problemami naszej małej ojczyzny.Wiosną Halemba została zbulwersowana informacja o możliwej likwidacji placówki Urzędu Pocztowego nr.13 przy ulicy Solidarności.Osiedlu Halemba II liczącemu 17 tyś mieszkańców grozi utrudnienie z korzystania usług pocztowych.Nasz członek Alfred Gilner zabrał się energicznie do działań zmierzających do obrony miejsc pracy i groźby likwidacji placówki pocztowej.

Podjął działania zmierzające do zbierania podpisów mieszkańców osiedla sprzeciwiających się likwidacji placówki.W tym celu nawiązał współpracę z działającymi na osiedlu spółdzielniami mieszkaniowymi tj.Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom',Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa,Spółdzielnia Mieszkaniowa "Luiza" oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalne.Efektem tych działań było zebranie prawie 1400 podpisów mieszkańców protestujących przeciw likwidacji placówki pocztowej.Protest został wysłany do Centrum Usług Pocztowych w Chorzowie i Warszawie oraz powiadomiono władze naszego miasta.Należy podkreślić bardzo obywatelską postawę właścicieli i zarządców zasobów mieszkaniowych osiedla.Odpowiedź na protest do dziś nie nastąpiła.Koledze Alfredowi Gilnerowi dziękujemy za bezinteresowne działania w interesie mieszkańców.

W maju była 90 rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego.Tak ważną rocznice uczciliśmy uroczystą mszą w intencji powstańców oraz przemarszem z udziałem orkiestry dętej pod pomnik powstańców w Kochłowicach i złożenie wiązanki kwiatów.Warto przypomnieć wygłoszone w kazaniu ks.kanonika Jerzego Liszczyka słowa iż"Śląsk potrzebny jest Polsce a Polska potrzebna jest Śląskowi"Uroczystości zorganizowaliśmy wspólnie z kołem Kochłowickim i Krainą Rudzką.

W wielkim przedsięwzięciu kulturalno-rekreacyjnym Industriada 2011 na Ficinusie Bronek Wątroba był pomysłodawcą konkursu poetyckiego po śląsku fraszek o Ficynusie.Konkurs wzbudził spore  zainteresowanie i uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania swoich fraszek w radiu internetowym "Śląskie Muszkietery',które relacjonowało na żywo wydarzenia z kącika literackiego.

W dniu 14 czerwca Pani prezydent Grażyna Dziedzic zaprosiła mieszkańców Halemby na spotkanie do hali MOSIR.Przedstawiła raport otwarcia i dane przekazane przez odchodzącego skarbnika o 20% niedoszacowaniu budżetu oraz o wdrożonym programie oszczędności i wprowadzonych zmianach organizacyjnych,Zapewniła o kontynuacji budowy parku wodnego i koncepcji zagospodarowaniu 'Doliny Kłodnicy"(będzie tam hotel,pole do minigolfa i boisko).Park wodny będzie podzielony na strefy,każda płatna osobno a stawka wejściowa to 7zł.W remontowanym dworku Donnersmarcków będzie siedziba Międzynarodowego Instytutu Dialogu i Tolerancji im.Jana Karskiego.Mieszkańcy mają obawy czy znajdzie się tam miejsce dla dzieci i młodzieży.Tematyka zadawanych pytań dotyczyła porządku i  dzikich wysypisk,budowy parkingów przy cmentarzu i targowisku,chodników ,przejść dla pieszych,remontu dróg,kanalizacji,ogrzewania Halemby.

W Wiadomościach Rudzkich w dniu 22 czerwca ukazało się ogłoszenie płatne tej treści:

W dniu 14.06.2011r na spotkaniu w Halembie z Panią Prezydent Miasta zadałem pytanie:
Czy jest radny(czy radni),który nie korzysta(czy nie korzystają)z dodatkowych profitów,np.zatrudnieniu w Urzędzie Miasta córek,synów,zięciów czy innych profitów-kosztem pracowników z długoletnim stażem,zatrudnionych w Urzędzie Miasta lub podległych instytucji czy mianowanie ich na szefów bez kompetencji.
Pani Prezydent zobowiązała się udzielić odpowiedzi na pytanie na piśmie,wymieniając radnych z imienia i nazwiska.
Np.:Aby radnym został 5-ty kandydat uzyskawszy 109 głosów czterem kandydatom należało zapewnić stanowisko drugiego i trzeciego wice prezydenta(bez sensu)zmienić naczelnika wydziału oświaty i wymusić na jednej z kandydatek rezygnacji z funkcji radnego.
Czy znajdą się odważni mieszkańcy miasta,którzy potrafią Powiedzieć Pani Prezydent: dość! Telefon 32342760,kom.600528299.
Z szacunkiem dla mieszkańców
Zygmunt Żymełka

Poprawiony: czwartek, 30 czerwca 2011 21:44