Witamy na stronie koła Halemba Związku Górnośląskiego
Podziękowanie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
sobota, 17 września 2016 13:27

 

Podziękowanie

 

Dziękuję wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w promocję projektu Obudowy Pomnika Czynu Powstańczego w Halembie. Dziękujemy Halembskim proboszczom, którzy informację dołączył do ogłoszeń, bądź udostępnili gablotki. Dyrekcjom Szkół a szczególnie Szkole Podstawowej nr.24. Do końca września dowiemy się, które z projektów uzyskały najwięcej głosów i będą realizowane w przyszłym roku.

 

 

Stanisław KiermesPoprawiony: sobota, 17 września 2016 13:35
 
Głosowanie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
poniedziałek, 05 września 2016 06:44

 

Głosujmy na projekt nr.37

ODBUDOWA POMNIKA CZYNU POWSTAŃCZEGO

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – HALEMBIE

Zgłoszony przez Pana Stanisława Kiermesa

 

 

 

Apelujemy do mieszkańców o udział w głosowaniu na budżet obywatelski 2017

Odbudowa Pomnika Czynu Powstańczego w Rudzie Śląskiej – Halembie projekt nr.37

 

Głosowanie odbędzie się w dniach od 5 do 16 września w Biblioteka Kłodnicy ul. Kaczmarka 38,

Halemba ul.1 Maja 32, oraz Urzędzie Miasta i wszystkie biblioteki w mieście w godzinach urzędowania.

 

Głosować mogą wszyscy zameldowani mieszkańcy Rudy Śląskiej mający ukończony 16 rok życia

 

Miejska Biblioteka Publiczna
– Filia nr 8

Kłodnica

ul. Kaczmarka 38

poniedziałek – piątek: od 11:00 do 17:00

 

Miejska Biblioteka Publiczna
– Filia nr 18

Halemba

ul. 1 Maja 32

poniedziałek – piątek: od 11:00 do 18:00

sobota: od 11:00 do 15:00

Tak wypełniamy kartę do głosowania w punkcie 2:

Podaj numery nie więcej niż dwóch (różnych) zadań o charakterze lokalnym – nie muszą to być zadania do realizacji w twojej dzielnicy

 

Charakter zadania

Numer zadania

ZADANIE LOKALNE

37

ZADANIE LOKALNE

X lub inny nr.

 

Oraz przez stronę internetową www.sekap.pl. w katalogu usług„Sprawy obywatelskie”

Poprawiony: poniedziałek, 03 października 2016 11:53
 
Apel do mieszkańców PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
piątek, 02 września 2016 20:08

Ruda Śląska, wrzesień 2016 roku

 

 

Odbudujmy Pomnik Czynu Powstańczego w Halembie

Głosując na projekt nr.37

Budżetu Obywatelskiego 2017 roku

 

Apel o obywatelskie poparcie

- poprzez głosowanie -

odbudowy Pomnika Czynu

Powstańczego w Halembie

 

 

Mieszkańcy naszej Małej Ojczyzny:Halemby, Kłodnicy i Starej Kuźnicy,brali czynny udział w trzech kolejnych powstaniach zbrojnych 1919,1920 i 1921 roku, oswobadzając autochtoniczną ludność polskojęzyczną, którą od 1872 roku restrykcyjnie starano się germanizować i zniewalać przemocą bismarckowskiego „Kulturkampfu”. Wyrugowano z naszych szkół naukę ojczystego języka oraz wszystko co polskie z życia publicznego; włącznie z restrykcjami wobec duchowieństwa. Tajne nauczanie surowo karano, pod zarzutem „zdrady stanu”. W tej heroicznej walce w obronie polskości Górnego Śląska uczestniczyło 122 mieszkańców Halemby, 53 z Kłodnicy i 24 ze Starej Kuźnicy. W powstaniach poległo siedmiu z nich: Cipa Jan, Pakuła Wojciech, Jurecko Ryszard, Falkus Ignacy, Moroń Wiktor, Kszykowski Ryszard, Mańka Józef.

Dnia 7 listopada 1919 roku w Wyborach Komunalnych na Górnym Śląsku Polacy uzyskali 6800 mandatów zaś Niemcy tylko 4400 mandatów – więc wybory unieważnili. W Halembie Polacy zdobyli komplet ośmiu mandatów i z miejsca objęli władanie Gminą. Przywrócono język polski do szkół.

Dnia 20 marca 1921 roku w Wyborach Plebiscytowych – w naszej Małej Ojczyźnie oddano głosów: za Polską 85,3%, za Niemcami 14,6%.

20 czerwca 1922 roku Ziemia Górnośląska oficjalnie powróciła do macierzy – do Polski.

W roku 1934 – mieszkańcy naszej Małej Ojczyzny, doceniając heroizm swych bohaterów – z własnych składek wznieśli pamiątkowy obelisk w centralnym miejscu Halemby (u wlotu ulicy Kłodnickiej do 1 Maja), dumnie dowodzący polskości tej ziemi i jej mieszkańców. Niestety, upragnioną wolnością cieszyli się krótko. Tuż po napaści w 1939 roku Niemcy pomnik zburzyli zaś wydobyty z ziemi akt erekcyjny stał się wyrokiem śmierci zacnych obywateli Halemby, Starej Kuźnicy i Kłodnicy: Jana Burka, Henryka Pyki, Wawrzyńca Szczudlaka, Franciszka Siekierskiego, Pawła Burszki, Ignacego Kaczmarka – zamordowanych w hitlerowskich miejscach kaźni.

Uważam, że odbudowę pomnika jesteśmy winni naszym Przodkom oraz ku pamięci obecnym i przyszłym pokoleniom. Ten ważny symbol wdzięczności niechaj stanie się zachętą do poznawania naszej historii, kultywowania rodzimych tradycji oraz utrwalania lokalnego i narodowego patriotyzmu.

Za poparcie inicjatywy już dziś jestem bardzo wdzięczny. W imieniu własnym oraz komitetu odbudowy, serdecznie dziękuję wszystkim głosującym na ten projekt gdyż jego realizacja zależeć będzie od ilości oddanych nań głosów.

 

z poważaniem

Stanisław Kiermes

 

więcej informacji: www.zghalemba.pl / tam zakładka: Mały leksykon halembski

patrz pod literą „P” : Pomnik Powstańców Śląskich, Powstańcy Śląscy, Powstania Śląskie

 

 

 

Poprawiony: piątek, 02 września 2016 21:31
 
Historia pomnika w Halembie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
środa, 31 sierpnia 2016 15:12

 

Historia Pomnika

 

 

Mieszkańcy Halemby brali udział w trzech Powstaniach Śląskich. W 1934 roku upamiętniono trzy zrywy powstańców śląskich pomnikiem, który stanął w sąsiedztwie skrzyżowania obecnej ulicy 1-Maja i Kłodnickiej.

Pomnik erygowano 11.11 1934 roku, postawiony na trójstopniowym postumencie stały trzy sześcienne bloki tworzące cokół,które symbolizują trzy powstania śląskie Na jednym z nich umieszczona była tablica z napisem pamiątkowym Na Pamiątkę Złączenia Śląska z Polską 1922 – 11.11.1934 Całość wieńczyła rzeźba orla z rozpostartymi skrzydłami. Pomnik został zniszczony przez okupanta w 1939. W fundamenty tego pomnika wmurowano butelkę, a w jej środku umieszczono kartki z nazwiskami powstańców śląskich i ludzi zasłużonych dla Halemby, a znalezione nazwiska ułatwiły im prześladowanie Polaków .Pomnik został wybudowany z składek mieszkańców Halemby.Plac przed pomnikiem

W parafialnym piśmie parafii Matki Bożej Różańcowej „Paciorki Nadziei” opisałem dzieje pomnika i wojenne losy powstańców, których okupant zmusił do rozbiórki pomnika. W kaźniach hitlerowskich zginęli dowódcy powstańców: z Halemby Jan Burek, Henryk Pyka, z Kłodnicy Paweł Burszka, Ignacy Karczmarek, Siekierski, ze Starej Kuźnicy - Wawrzyniec Szczudlak, którego rodzinę wysiedlono z własnego budynku, a żonę pozostawiono bez środków na utrzymanie rodziny. Wspomnę że pierwsze śmiertelne ofiary powstańcze na obszarze dzisiejszej Rudy Śląskiej w 1939 r. to halembianie Jan Cipa i Wojciech Pakuła.

Pomimo wieloletnich starań z mojej strony pomnika nie udało się odbudować,chociaż udało się zgromadzić pamiątkowe zdjęcia pozwalające na rekonstrukcję dawnego pomnika.

Stanisław Kiermes

 

 

Poprawiony: środa, 31 sierpnia 2016 15:56
 
V dziń Ślonzoka PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
piątek, 12 sierpnia 2016 19:30

 

 

V dziń Ślonzoka


Po raz piąty w Filii Biblioteki nr 18 w Halembie zorganizowany został 10 sierpnia Dziyń Ślonzoka. Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie jako święto ustanowiona rezolucją 49/214 z dnia 23 grudnia 1994 r przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i jest obchodzone zawsze 9 sierpnia.(pierwsza rezolucja ustanowiono jako dekadę,a w 2004 r nowo rezolucja do 2014 r).Celem rezolucji jest podkreślenie różnorodności kulturowej tubylców,tak bardzo wzbogacające rodzinę ludzką.

Organizatorami Dnia Ślonzoka są MBP filia nr 18, Związek Górnośląski koło Halemba i Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew. Spotkanie zaszczycili rudzcy twórcy kultury i mieszkańcy Halemby.

Podczas spotkania przyznano, między innymi, odznaczenia „Pszociel Ślónski Godki”.

 

Marian Makula odznaczony złotą odznaką Pszociela Śląski Godki

 

Dorota Świtała-Trybek odznaczona brązową odznaką Pszociela Śląski Godki

 

Grzegorz Brożek odznaczona brązową odznaką Pszociela Śląski Godki

Gratulujemy odznaczonym odznakom Pszociela Śląski Godki

 

Podczas spotkania uczestnicy wspólnie odśpiewali „Hymn Ślązaka” a rudzcy twórcy kultury zaprezentowali swoją śląską twórczość.

 

 

Prezes piekarskiego Koła Związku Górnośląskiego Helena Leśniowska zaprezentowała wydane w Piekarach książki: „Rajza z piekarskom godkom” i „Co w ślonski duszy gro”. Uczestnicy wysłuchali także opowieści o tym, czym wyróżnia się piekarski dialekt. Natomiast Bronisław Wątroba zapoznał wszystkich z legendami o św. Wojciechu i odczytał swoje utwory napisane po śląsku właśnie na ten temat.

Zdjęcia udostępnił Bronisław Wątroba. tutaj


Poprawiony: piątek, 12 sierpnia 2016 21:08
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 14 z 59