Witamy na stronie koła Halemba Związku Górnośląskiego
30 lat koła Halemba Związku Górnośląskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
niedziela, 14 czerwca 2020 09:31

 

 

30 lat koła Halemba

Związku Górnośląskiego


 

Jubileusz 30 lecia Koła Halemba Związku Górnośląskiego przypada w okresie ogłoszonym

przez władze państwowe Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w związku

z panującym wirusem SARS- CoV- 2. Dlatego świętowanie naszego jubileuszu jest obecnie

niemożliwe.

Z inicjatywy członka naszego Koła, kolegi Bronisława Wątroby została wydana seria

znaczków przedstawiająca kościół Matki Bożej Różańcowej w Halembie, przy którym powstało

nasze Koło w dniu 15 czerwca 1990 roku i tu była jego pierwsza siedziba.

Pragnę podziękować wszystkim naszym członkom i sympatykom za 30 lat uczestnictwa

i wspierania naszego Koła w pracy związkowej na rzecz naszego miasta i dzielnicy. Dziękuję za

inicjatywy społeczne, organizowane konkursy , wieczornice, konferencje , a przez trzydzieści lat

było tego wiele. Dziękuję Proboszczom naszej parafii, Dyrektorom szkół, Nauczycielom, Uczniom,

Radnym, wszystkim Instytucjom i Organizacjom działającym w Halembie i Rudzie Śląskiej ,

a szczególnie Członkom Koła i Mieszkańcom Halemby za wsparcie, pomoc finansową, ciepłe

słowa i życzliwość. Pamiętamy także o wszystkich Członkach Związku Górnośląskiego, którzy już

odeszli i nie ma Ich dzisiaj z nami – Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie.

Szczęść Boże

Prezes koła Halemba

Adam Wieczorek


Uznanie przez Związek wartości chrześcijańskich w życiu społeczno-politycznym pozyskało dla działalności koła proboszcza Parafii Matki Boskiej Różańcowej ks. Alojzego Brzezinę. Dzięki jego życzliwemu nastawieniu, przez jedenaście miesięcy koło odbywało zebrania i spotkania z zaproszonymi gośćmi w parafialnej salce katechetycznej. W kościelnych gablotach umieszczane były komunikaty koła. Więź koła z duszpasterzami parafii trwa nadal pomimo zmiany lokalu zebrań koła.

Działalność koła Związku Górnośląskiego została zapoczątkowana 15.06.1990r. zebraniem informacyjnym. Na drugim spotkaniu 29.06.1990r. w obecności ówczesnego prezesa związku prof. Andrzeja Klasika wyłonił się Zarząd Tymczasowy. Pismem z dnia 18.07.1990r. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach poinformował o wpisaniu koła do rejestru stowarzyszeń. Pierwsze walne zebranie odbyło się 1.10.1990r. Wybrany wówczas zarząd w tydzień później ukonstytuował się. Fakt ten umożliwił 8.11.1990r. nadania kołu przez centralę związku w Katowicach osobowości prawnej. Koło prowadziło od początku swojego istnienia wielopłaszczyznową działalność na rzecz lokalnego środowiska. Dużą frekwencją mieszkańców cieszyły się zwłaszcza organizowane przez koło spotkania z prezydentem i radnymi miasta. Duże zainteresowanie mieszkańców miały spotkania organizowane z Dyrektorem MPGK w Rudzie Śląskiej Mieczysławem Czupiałem, Prezesem Rudzkiej Spółki Węglowej mgr. Zbigniewem Baranowskim, Prezesem Elektrowni Halemba S.A. mgr. Piotrem Mateją, komendantem posterunku policji w Halembie Wiesławem Oleksiukiem, lekarzem Adamem Wieczorkiem, Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” Wernerem Wesołym, Krzysztofem Goniwiecha. Warto również wspomnieć o spotkaniu z autorami monografii parafii Halemba: ks. Alojzym Brzeziną, Eugeniuszem Marszałkiem, Antonim Ratką i Antonim Steuerem. Osobistymi wspomnieniami podzieliła się pani Katarzyna Mateja na temat: „Moja droga do wolności przez Śląsk, Kresy Wschodnie, Ravensbrickk, Śląsk oraz p. Stanisławem Kiermesem na temat „Święta w stanie wojennym”,historii „Solidarności” w Halembie.

 

Poprawiony: niedziela, 14 czerwca 2020 20:35
Więcej…
 
Wielkanoc 2020 r PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
piątek, 10 kwietnia 2020 20:54

Poprawiony: piątek, 10 kwietnia 2020 20:58
 
30 lat Krainy Rudzkiej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
czwartek, 09 kwietnia 2020 20:46

 

Kraina Rudzka Związku Górnośląskiego

ma 30 lat  

 

Dla pełniejszej integracji środowiska obywatelskiego i samorządowego związanego z kołami Związku Górnośląskiego, powołano w dniu 17.03. 1990 r do życia Krainę Rudzką Związku Górnośląskiego, jako podmiot życia społecznego w Mieście. Wybór nazwy Kraina Rudzka, wiąże się wieloma czynnikami kształtującymi naszą rzeczywistość. Najważniejsze z nich to; czynnik etniczny, kościelny i polityczny. W przypadku Rudy Śląskiej, czynniki te miały znaczący wpływ na jej historyczny rozwój. W dniu 19.10. 1994 r powołano Krainę Rudzką Związku Górnośląskiego jako podmiot życia politycznego w Mieście. Powstał Komitet Wyborczy Kraina Rudzka biorący udział w wyborach samorządowych .Uzyskała poparcie wyborców wyniku którego Prezydentem Miasta został Edmund Sroka. Prezydentami byli również członkowie Związku Zygmunt Żymełka i Andrzej Stania. Później nastąpiło upartyjnienie wyborów samorządowych i marginalizacja Stowarzyszeń.

Koła Związku Górnośląskiego w Mieście, od chwili powstania wiele uwagi poświęca­ły integracji środowiska lokalnego. Wyrazem tego są liczne. wystawy, wykłady, prelekcje, konferencje popularno- naukowe, wydawnictwa związane z historycznym obszarem Górnego Śląska i naszego Miasta. Nie sposób wymienić wszystkie. Poprzestańmy na; konferencji naukowej p.t.” Ruda Śląska w dawnej kartografii" w 200 6 r w Nowym Bytomiu oraz dotyczącej tragedii mieszkańców Halemby, w ostatnich dniach stycznia 1945 r w 2009 roku w Halembie( odsłonięcie Tablic Pamięci na cmentarzu komunalnym ofiar wojen, represji oraz wypadków górniczych).

Należy wspomnieć o działaniach, które z intencją upamiętnienia osób i wydarzeń w naszym Mieście, wpisują się w przestrzeń publiczną przy pomocy małych form architektonicznych. Postacią wyjątkową o której pamięć w świadomości społecznej jest Karol Godula. Osobę tę upamiętniło koło, "Godula- Orzegów", fundując w 2002 roku do kościoła pod wezwaniem Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli tablicę pamiątkowa,o treści;" Karol Godula 1781-1848. Górnoślązak. Wykształcony i pracowity. Nazwany królem węgla. Pionier hutnictwa cynkowego ziemi bytomskiej. Dał początek naszej osadzie, gminie i dzielnicy".

Warto wspomnieć o inspiracji koła "Ruda", i byłego dyrektora Muzeum Miejskiego imienia Maksymiliana Chroboka, Michała Lubin, do organizowania konkursu "Betleje Bożonarodzeniowych" w pomieszczeniach Muzeum oraz ustawienia przed jego budynkiem pomnika Wojciecha Korfantego, autorstwa Piotra Latoski.

Kolo "Nowy Bytom" było inicjatorem ufundowania przez mieszkańców Nowego Bytomia na cmentarzu parafialnym krzyża, poświęconego wszystkim mieszkańcom Miasta, których groby i miejsce pochówku jest nieznane.

Koło "Kochłowice" było inicjatorem odrestaurowania pomnika Powstańców Śląskich w Kochłowicach, co miało miejsce podczas uroczystości obchodów 70-rocznicy wybuchu II -gie Wojny Światowej, zorganizowanej przez władze Miasta.

Przypomnienia wymaga inicjatywa radnych, członków Związku Górnośląskiego, przywrócenia pierwotnych, historycznych nazw ulic w Mieście oraz ustalenia nazw ulic nowo wytyczanych. Wiele ulic otrzymało patronów w osobach zasłużonych dla Rudy Śląskiej, regionu i wolnej Polski.

Rudzki Jarmark Samorządowy miejscem spotkania 20 organizacji pozarządowych i udziałem Krainy Rudzkiej ,która również przedstawiła swój dorobek i możliwości działania. Przedstawiliśmy Związek z perspektywy jego działalności i obecną. Były albumy z zdjęciami, kalendarze ,proporce ,mapy, publikacje książkowe oraz wystawa zdjęć "Halemba w obiektywie Mariana Goleśnego".Promowaliśmy śląską godkę,brązową odznaką Pszociela Śląski Godki uhonorowano rudzianina Mateusza Sobecko. Laureat jest zwycięzcą programu Yon Can Dence. który piękną śląszczyzna udzielał wywiadów i udowodnił że śląsko godka jest piękna i komunikatywna.

Rodzina Górnośląska na górze św. Anny to tradycyjne i coroczne spotkanie członków i sympatyków Związku Górnośląskiego. Jest to spotkanie rodzin górnośląskich , nazwę tej uroczystości wymyślił abp Damian Zimoń. Uroczystość rozpoczyna się złożeniem kwiatów pod pomnikiem Powstań Śląskich na Górze Świętej Anny, później następuje przemarsz do Sanktuarium annogórskiego. Po Mszy Świętej jest czas na obiad, a później odbywają się panele dyskusyjne.

Dyr.SP 24 Klaudia Rolnik                                   Przewodnicząca Krainy Rudzkiej Weronika Szołtysek

Przypadające w 2019 r 100 rocznicę I Powstania Śląskiego uczciłyśmy poprzez wspólne śpiewanie pieśni powstańczych i śląskich przez mieszkańców Halemby i członków Związku z Rudy Śląskiej z młodzieżą Szkoły Podstawowej nr 24 im. Powstańców Śląski. Młodzież szkolna przygotowała oprawę muzyczna do wspólnego śpiewania a uczestnicy dostali śpiewnik z repertuarem pieśni. Mieszkańcy Halemby nie zawiedli i sporo ich uczestniczyło w tym wydarzeniu.

Więcej zdjęć tutaj

Kraina Rudzka Związku Górnośląskiego tworzą Koła: Bykowina, Godula - Orzegów, Halemba, Kochłowice, Ruda Wirek - Bielszowice - Czarny Las.

Przewodniczącymi Krainy byli Ginter Kuczera ,Aleksander Leszczyna, Paweł Błażyca, Weronika Szołtysek.

 


Poprawiony: czwartek, 09 kwietnia 2020 21:58
 
Informacja o niedostępnych zdjęciach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
czwartek, 30 stycznia 2020 17:15

 

Informacja o niedostępnych zdjęciach w linkach (tutaj)

 

W 2019 roku wyłączona została usługa Google+ na kontach użytkowników. Zdjęcia w albumach zostały pobrane i są stopniowo udostępniane,wpierw w Małym Leksykonie Halembskim już udostępnione. Prosimy o wyrozumiałość .


Poprawiony: czwartek, 09 kwietnia 2020 21:21
 
Złotą Odznakę Honorową dla Bronisława Wątroby. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
poniedziałek, 27 stycznia 2020 17:06

 

Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego

dla Bronisława Wątroby.

 

Członek naszego koła Bronisław Wątroba został wyróżniony tym zaszczytnym tytułem. Gratulujmy Bronkowi tego wyróżnienia. Jej wręczenie odbyło się na Stacji Biblioteka podczas spotkania "Asocjacja M&B&P-18".

Bronisław Wątroba – Ślązak, rudzianin, halembianin, aktywny animator kultury od nieomal ćwierćwiecza. Współzałożyciel kilku lokalnych stowarzyszeń których celem jest między innymi zachowanie śląskiego dziedzictwa kulturowego w różnorodnych aspektach. Organizator lub współorganizator setek wystaw (ekspozycji) o charakterze edukacyjnym i kulturowym. Śląski twórca, fraszkopisarz, piewca naszego regionu, choć nie tylko. W specyficzny dla siebie sposób, śląską rymowanką i fraszka, stara się łączyć to co górnośląskie z tym co polskie, europejskie, światowe.

Poprawiony: poniedziałek, 27 stycznia 2020 20:37
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 59